Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Gagavuz Türkçesi

0 13.727

Gagavuz Türkçesi, Moldova’ya bağlı özerk bir bölge olan Gagavuz Yeri başta olmak üzere, Ukrayna’nın Odessa bölgesinde, Kuzeydoğu Bulgaristan’da, Yunanistan’ın Keserya bölgesinde, Romanya’nın Dobruca bölgesinde, son yıllardaki göçlerle Kuzey Kafkasya ve Kazakistan’da bazı yerleşim merkezlerinde kullanılan bir Türk lehçesidir.

Çağdaş Türk lehçe ve şive tasniflerinde; Gagavuz Türkçesi, yönlere göre güney, güneybatı grubuna, tarihî Türk kavimlerine göre Oğuz grubuna, fonetik kıstaslara göre ise dağlı grubunun yev alt bölümüne dahil edilmektedir. Gagavuz Türkçesinin akraba olduğu diğer çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Türkmen Türkçesidir.

Doç. Dr. Nevzat ÖZKAN

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi /Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.