Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Fetret Devri Ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi

0 12.695

Osmanlıların, Anadolu ve Balkanlar’da etkili bir güç hâline gelme çabaları, Yıldırım Bayezid’le Timur arasında vuku bulan 1402 Ankara Savaşı ile geçici bir süre kesintiye uğradı. Bilindiği gibi, bu savaşta Bayezid yenildi ve Timur’a esir düştü. Timur, Osmanlıların Anadolu’daki gücünü yok etmeye yönelik bir politika izledi. Fakat, bu düşüncesini bütünüyle gerçekleştirmeye ömrü yetmedi. Timur’un, Anadolu’da bulunduğu kısa sürede yaptığı çok yönlü tahribat, Anadolu’nun ve Osmanlı’nın geleceğini doğrudan etkiledi; devlet ve toplum hayatında, onarılması uzun yıllar alacak derin yaralar açtı. Osmanlı Devleti bir süre padişahsız kaldığı gibi, ülkenin siyasî birliği yanında toprak bütünlüğü de parçalandı. Timur, Osmanlıların gücünü yere sermekle, Bizans’ın ömrünü yarım yüzyıl daha uzatmış oldu. Yıldırım’ın şehzadeleri bir bir ortaya çıkarak saltanat davasına kalkıştılar. Bütün Osmanlı coğrafyasında, tam bir belirsizlik ve karışıklık hüküm sürmeye başladı.

Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.