Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Ermenistanı Ruslar Kurdu

0 20.266

Ermenistan, Ruslar tarafından kurulan bir ülkedir.  Rusların tarihsel siyaseti,  daima Türkiye Türkleriyle,  Kafkasya Türkleri ve Orta Asya Türkleri (Batı Türkistan Türkleri)  arasındaki ilişkiyi kesmeye yönelik bir siyasettir.

Rusların siyaseti daima, Türk birliğini önleme ve sekteye uğratma üzerine kurulmuştur. Türk birliğini önlemek için Azerbaycan’ın Tarihsel toprakları, Zengezur, Mehri, Gökçe ve Erivan (Revan hanlığı)  Ruslar tarafından Ermenilere hediye edilirken, Derbent kendilerine, Borçalı’yi ise Gürcistan’a vermişlerdir.

Rusya’nın, Kafkasya’da çağlardan beri devam eden milli politikası, Türkiye ile Kafkasya’daki Azerbaycan’ın arasına uydu görevini yürütecek bir Ermeni Devleti yerleştirerek, irtibatlarını koparmak üzerine kuruludur. Bu amaçla, Rusya’nın Bolşevik Lideri Lenin, 18 Aralık 1917’de tayın ettiği Kafkasya Komiseri Ermeni asıllı Stepan Şalımyan’a 30 Aralık 1917 tarihli Kararname ile o sırada Rus işgali altında bulunan Doğu ve Güney Kafkasya’da Sovyetler Birliğine bağlı bir Ermenistan Devleti kurma yetkisini de vermiştir.

27 Nisan 1920’de Güney Kafkasya’da Bolşevik hâkimiyetinden sonra Güney Kafkasya ve Azerbaycan’da; Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Nahcivan Özerk Eyaleti ve Karabağ özerk bölgesi kurulmuştur. Ermenistan, kâğıt üzerinde sınırları çizilen bir devlete böylece sahip olmuştur. Ruslar Tarafından daima Milliyetçilik ve yayılmacılık duyguları iyice kabartılan ve kışkırtılan Ermeniler, Sovyetler Birliği’nin dağılmaya başlamasından sonra 23 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlıklarını ilan ederek Büyük Ermenistan’ı kurma hayaliyle komşularına saldırmaya başlamışlardır.

Ruslar Güney Kafkasya’da Azerbaycan’ın bir kısım topraklarını Ermenilere verirken, Azerbaycan’ın tarihsel toprakları Nahcivan ve Karabağ’a Özerk statü vererek bu toprakların Azerbaycan’la bağlantısını keserek daima Güney Kafkasya’da itilafı körüklemişlerdir.

Bugün, Ermeniler tarafından işgal edilen kadim Türk yurdu Karabağ’da,  Ermeni-Azeriler arasında olduğu iddia edilen savaşta,  savaşan Ermeni askerleri değil, Ermeni üniforması giyen Rus 336.  mekanize piyade tugayının Rus askerleridir, bu savaş birilerinin anlattığı gibi Ermeni-Azeri savaşı değil, Rus- Azeri savaşıdır.   Yoksa küçük ve nüfusu fakir Ermenistan’ın, Azerbaycan’ı savaşlarda yenmesi düşünülemez. Azerbaycan Türkleri, Ermeni ordularını darmadağın ederlerdi. Evet,  Karabağ kadim Türk yurdudur. Stalin zamanında ileride kullanılmak üzere, çeşitli ad ve şekillerle Azerbaycan topraklarının bölünüp, Sovyetler dağıldıktan sonra Ruslar tarafından Ermenilere peşkeş çekilen bir Azeri Toprağıdır.

Büyük Ermenistan Haritası

Türk toprakları üzerinde Ruslar tarafından kurulan Ermenistan’da bugün tek bir Türk’e rastlanmıyor, peki bu toprakların yerli halkı olan Türklere ne oldu?

1926 yılında yayınlanan Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin Ermenistan maddesinde Ermenistan’ın nüfusu 1.510.000 olarak verilmiştir. “Etnik durum” başlıklı başka bir maddede ise bu nüfusu meydana getiren milliyetler sıralanmıştır. “795.000 Ermeni, 575.000 Azerbaycan Türkü ve 140.000 diğer milliyetler…” Bugün Ermenistan’ın nüfusu resmi belgelere göre iki buçuk milyondur ve bunun içerisinde maalesef diğer etnisitelerden tek bir fert bile yoktur. Burada da yukarıda sorduğumuz soruyu yineleyelim. Doksan yıl içerisinde, 575.000 Azerbaycan Türküne ve 140.000 olan diğer etniklere ne oldu? Bu insanlar kayboldu mu? Yoksa soykırıma mı uğradılar? Kaybolmaları mümkün olmadığına göre soykırıma uğradılar ve zorla sürgüne gönderildiler. Yani etnik temizlik yapıldı. Bu yüzden bugün dünyada Ermenistan kadar homojen bir ülke yoktur. Nüfusunun yüzde yüzü Ermeni olan bir ülke… Kafkasya’nın o karmaşık etnik yapısı içerisinde bu iş nasıl başarıldı? Etnik temizlik ve Türk soykırımı yapılarak!

SSCB Politbürosu 23 Aralık 1947 tarih ve 00902 sayılı bir karar aldı. Bu karar gereği, Ermenistan denilen yapay ülkede yaşayan Azerbaycan Türkleri yerlerinden, yurtlarından zorla göç ettirildi. Gitmek istemeyen, direnmeye çalışan 476 Azerbaycan köyü yerle bir edildi, binlerce insan öldürüldü, binlerce insan zorla topraklarından sürüldü. O günlerin gazetelerine akseden birkaç haberi verelim:

2001 yılında Ermenistan’da yayınlanan Ansiklopedia Hırist Armenia isimli Ermeni ansiklopedisinde Ermenistan nüfusu 2.969.555 olarak verilmiş. Aynı ansiklopediye göre Ermenistan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin sayısı 5.568’dir. 1995 yılında 155.000 olan Azerbaycan Türkleri, aradan geçen altı yıl içinde 150.000 azalarak 5.500’e düşmüştür. Savaş olmadı, deprem olmadı, sel olmadı, yangın çıkmadı. Ne oldu da altı yıl içinde 150.000 kişi yok oldu? 2001 yılında orada yaşayan 5.500 Azerbaycan Türkü de artık yok! Bunun adı Türk soykırımı değilse nedir?

Türkiye’de Ermeni soykırımı yalanı üzerine araştırmalar yapan ve Ermeni yalanlarını bilimsel delilerle ispat eden akademisyen Mehmet Perincek, Rus ve Batı belgeleri üzerinde araştırmalar yaparak Ermeni soykırım yalanını çürütmüştür.  Fakat Rus Avrasyacılığının ülkemizde sesi olan bu çevreler şunu görmüyorlar,  Ermenistan’ı kuranlar Ruslardır.  Türk yurdu Karabağ’ı ve Azeri topraklarını işgal eden de Ruslar.  Ruslarla Türkler arasında hiçbir zaman ister Avrasya birliği olsun, ister başka bir birlik olmaz, Tarih bunun şahididir!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.