Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Ek – 5 : İç İşleri Bakanlığının Türkçü-Milliyetçiler Listesi

0 13.741

Necmettin SEFERCİOĞLU 

TÜRKÇÜLÜK DÂVÂSI DOSYASINA KONULAN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RAPORUNDAKİ

TÜRKÇÜ-MİLLİYETÇİLERİN LİSTESİ

Samet Ağaoğlu Cafer Seydahmet Kırımer
Mustafa Hakkı Akansel Akdes Nimet Kurat
Mehmet Altunbay Mustafa (Tatlısu) Müftüoğlu
Remzi Oğuz Arık Hüseyin Namık Orkun
Bedriye Atsız Cemal Oğuz Öcal
Hüseyin Nihal Atsız Hazma Sadi Özbek
Ahmet Caferoğlu Peyami Safa
H. Hüsnü Emir Erkilet  San’an Azer
Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu  Nejdet Sançar
Ali Genceli Sepicioğlu
Hüseyin Avni Göktürk M Zeki (Özgür) Sofuoğlu,
Orhan Şaik Gökyay İzeddin Şadan
Abdülkadir İnan Tesbihcioğlu
Yusuf Kadıgil Ali Dursun Tevet
Kadircan Kaflı  Fethi Tevetoğlu
Tahir Akın Karauğuz Gülcan Tevetoğlu
Zeki Velidî Togan  M. Şakir Ülkütaşır
Muharrem Feyzi Togay A. Haydar Yeşilyurt
Osman Turan İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
Uluğ Turanlıoğlu, Elmas Yıldırım
İsmet Rasin Tümtürk Mükrimin Halil Yınanç
Reha Oğuz Türkkan

KAYNAKÇA

 • Atsız (1934), “Alaylı âlimler”. Orhun, 5 (Mart), 102-105.
 • Atsız (1944a), “Başvekil Saracoğlu Şükrü’ye açık mektup”. Orhun, 15 (01 Mart), 9-22.
 • Atsız (1944b), “Başvekil Saracoğlu Şükrü’ye ikinci açık mektup”. Orhun, 16 (01 Nisan), 9-22.
 • Atsız vb. (1950-1951), “1944-1945 Irkçılık Turancılık davası. Orkun, 3-61 (03.10.’50-30.11.’51).
 • Atsız (2004), Yolların sonu. 7. bs. İstanbul: İrfan Yayınevi.
 • Gümrükçüoğlu, Osman (2000), “Mülkiye şeref kitabı’nın çıkması vesilesiyle, Mülkiye ve Mülkiyelilere ait ilginç bir şeref tablosu” Türk yurdu, 20, 157 (Eylül), 50-53.
 • Konar, Fahrettin Savaş (2008), 3 Mayıs Türkçülük günü. İstanbul. 47 s.
 • Müftüoğlu, Mustafa (1977), Çankaya’da kâbus: 3 Mayıs 1944. İlâveli 2. bs. İstanbul; Yağmur Yayınevi. 297 s.
 • Orkun (1950), “1944’den hâtıralar”, Orkun, 8 (24 Kasım), 9.
 • Öner, Kenan (1950). “Evet, o Maarif Vekili, sizsiniz’” Yeni sabah (11.02), 1.
 • Sançar, Nejdet (1947), Hasan Âli ile hesaplaşma. İstanbul,1947. 44 s. (Aylı Kurt Yayınları: Küçük Boy: 6)
 • Sefercioğlu, Necmeddin (2003), “1944-1945 Türkçülük Dâvâsı: Sonuçları ve etkileri”. Orkun, 43 (Eylül), 15-19.
 • Sefercioğlu, Necmeddin (2004), Türkocağı’na hizmet edenler: Ocak’ta kim kimdi? Ankara. 149 s.
 • Sefercioğlu, Necmeddin (2008), Milliyetçi dernekler, Ankara. 71 s.
 • Sefercioğlu, Necmeddin (2008), “Türkçü dergiler”, Ankara. 76 s.
 • Tanyu, Hikmet (1950). Türkçülük dâvâsı ve Türkiye’de işkenceler. Kayseri. 48 s. (Ankara Altınışık Yayınları; Nu. 8)
 • TİTE (1944), Irkçılık-Turancılık. Ankara: Maarif Vekâleti. 236 s. (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü yayınları; 4)
 • Türkeş, Alparslan (1974), 1944 milliyetçilik olayı. 4. bs. İstanbul.
 • Türkkan, Reha Oğuz (1975), Tabutluktan gurbete. İstanbul: Boğaziçi Yayınevi. 504 s.
 • Yücel, Hasan-Âli (1947), “O eski bakan ben miyim?” Ulus (08.02), 1.
 • Yüksel, Osman (1947), “Azap hücrelerinde”. Serdengeçti, 2. sayı.

Kaynak:
Necmettin SEFERCİOĞLU
3 Mayıs 1944 ve Türkçülük Dâvâsı
TÜRK OCAKLARI ANAKARA ŞUBESİ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.