Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Edremit’e Bağlı Cunda Adası Yunan Okulu 1884 Yılı Ders Proğramı

0 14.030

Gülsev Eyüboğlu İRHAN

Madde 1) -Türkleri ezeli ve ebedi bir düşman olarak tanıtmak ve Türkler aleyhine uluslararası propaganda yapmak.

Madde 2) -Türklerin en küçük hatalarını çok çok büyüterek, Avrupa’ya ve ABD ye duyurmak. Medeni Devletleri Türklere düşman etmek.

Madde 3) -Türkleri ekonomik olarak çökertmek ve bu çökertmeyi gerçekleştirmek için de zengin Türkleri zarar edecekleri ticaret alanlarına çekmek. Yüksek faizli krediler vermek ve ağır şartlarla rehin kabul ettirmek. Türk mallarının sahte ve arızalılarını yapıp ve aynı Türk Malı damgası ile piyasaya sürüp, Türk Ekonomik Kurumlarını iflasa sürüklemek. Her türlü Türk malı ile başa baş rekabet etmek milli bir görevdir.

Herhangi bir Yunan’ın bu konuda yapacağı fedakârlığın karşılığı Yunan Bankaları, ticaret kulüpleri tarafından ödenecektir. Ayvalık ve havalesinde “Midilli Bankası” ve “Mirmika (karınca) Teşkilatı” her zaman bu konuda hizmete hazırdır.

Madde 4) -Türkleri; ahlak, milliyet, töre ve gelenekleri bakımından çökertmek. Bu çökertme taktikleri;

  • A – Küfürler öğretmek, küfrü Türkler arasında yaymak ve laubalileştirmek.
  • B – Türkleri; zinaya ve tüm diğer ahlaksızlıklara teşvik etmek ve bilhassa asil TÜRK aileleri arasına genç, güzel Yunan kızlarını ve kadınlarını hizmetçi, bakıcı olarak verip bu aileleri yıkmak. Türklerin büyük üst kurumlarına yetiştirilmiş Yunan kadınlarını yerleştirerek emellerimizin kolaylaştırılmasını sağlamak.
  • C – Türk gençlerine vurdum duymaz külhanbeyi ruhunu aşılayarak, Türk geleneklerini çürütmek. Gençler arasına kabadayılık ruhunu yayarak, sevgi saygı ve birbirlerine bağlılıkları yok etmek, onları birbirine düşürmek ve milli terbiyeyi bozmak.
  • D – Argovari ve eksik kelimeler içeren basit bir Türkçeyi Türkler arasında yaymak suretiyle milli dil ve milli duygularını bozmak.

Madde 5) -Türkleri dini bakımdan sarsmak. Hocaları, Yunan zenginler, tüccarlar ve esnaflar vasıtasıyla elde etmek. Bu elde edişler bol bol kıymetli hediyeler ve veresiyelerle pekâlâ olabilir. Hocaları her türlü uydurma inanışlara saptırmak. Hocalara yalan yanlış vakalar anlatıp ahaliyle hocaların arasını açmak.

Madde 6) -Türk Hükümranlığını yok etmek. Bu işi azar azar geliştirip, İstanbul’u elde etmek ve eski Kostantinepolisi yeniden kurmak.

Madde 7) -Türk Milleti arasına daima fitne fesat sokmak ve devletle arasını açmak. Karışıklıklar organize edip, zamanında aradan çekilerek Türkler arasında bol bol kardeş kanı akıtmak. Ve komiteler tertip edip Türk Köylerini basmak.

Madde 8) -İleride zamanı gelecek harp sırasında Türkleri sefalete götürecek her yola başvurulacaktır. En mühimleri; TÜRK topraklarında zahire ve elzem tüm gıda maddeleri; TÜRKLERİN elinden süratle ve gizlice toplanıp adalara sevk edilecektir. Ve adalardan komşu memleketlere satılacak. Bu konuda Yunan tüccarını uğradığı zararlar hemen Yunan Milli Bankaları tarafından derhal tüccara para olarak ödenecektir.

Tüm bunların yapılması; Türklerin bir harp ile meşgul olduğu yahut iç isyanlar çıktığı dönemlerde yani Türk Devleti İdaresinin zayıf olduğu sıralarda yapılması gerekir.

Şimdi asıl insanın kanını donduran aşağıdaki insanlık dışı maddeyi tekrar tekrar okuyalım.

Madde 9) -Doktor ve Eczacılarımız: TÜRK HASTALARI ve özellikle KİMSESİZ TÜRK HASTALARI GİZLİCE ZEHİRLEYİP ÖLDÜRECEK. KÖR, SAĞIR, SAKAT EDEREK SAF DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞACAKLARDIR. VE BU TAVSİYELER ÇOK GİZLİ OLARAK TATBİK EDİLECEK.

Madde 10) -Türk Çiftçisi; ağır borç ve faizlerle toprağından edilecek. Bilhassa bu borçların kolayca kabarabilmesi için harman veresiyeleri, senetler, zeytin mahsulü satışları ile başlayan borç para vermeler başka başka masraflara teşvik edilerek Türk Çiftçilerini ilk borç ödeme zamanlarında bunaltarak Ve elindeki toprağını kolay, ucuz şartlarla borçlu olduğu Yunan Tüccara satmak mecburiyetinde bırakılmalıdır.

Madde 11) -Kadılar, devlet idare amirleri; rüşvet, ziyafet hatta kadın ikramları ile Eterya’nın emrine alınmalıdır. Ancak bu maddedeki görevler, tamamen akademiden yetişmiş ajanlar talimatına ve yine Akademinin görevlendireceği kişilerle ve bunların vereceği direktiflere göre uygulanacaktır.

Madde 12) -Fırsat çıktığında, özellikle devlet binalarında yangınlar çıkarmak. Türklerin can vereceği ölümlü kazalar yaratmak. Harp gemilerinde yangın çıkarmak, yaralar açmak.

Madde 13) -Birer ileri karakol ve gözetleme yerleri olan Manastırlardaki Azizlerin (papazların) istekleri hemen ve verecekleri mektuplarını kendi işlerinizden önce sahiplerine götürülüp teslim edilmelidir. Çünkü bu isteklere aykırı hareket edenler hemen aforoz edilip lanetlenir. Kredileri kesilir. Buradaki camiadan kovulur.

Madde 14) -Bütün Yunan ustaları Türk çırak kullanmaktan suret-i katiyetle men edilmiştir. Ancak politik mecburiyetle bir çırak almak icap ederse, Yunan usta bu Türk çırağı hizmetçi gibi kullanmalıdır.

Ayrıca bu Türk çırakların içlerindeki hevesli gençlere daima ters muamele etmek, hırpalayıp iş yerinden uzaklaştırma çaresi aranacak ve özelliklede şehirden bir Türk sanatkârın daha eksilmesi temin edilmiş olacaktır.

NOT; Osmanlı Türk Devletinin:

AB yasaları olan Tanzimat ve Islahat Fermanları (1839-1856 yıllarında başlatılan AB normları) gereği demokratikleşme ve özgürleşme yolunda hızla ilerlemeler kaydederken tabiidir ki o dönemde de azınlıklara tanınan etnik ve dini özgürlük haklarından mutlulukla yararlanan Yunanlılar, Ermeniler koruyucuları olan AB Devletleri ve ABD’liler gibi onlarda kendi Okullarını açtılar. Yunanlılara ve Ermenilere bu hakları sağlayan AB-D’liler; kuvvetle muhtemeldir ki yukarıdaki ders programını da kendileri hazırlayıp vermişlerdir.

Avrupa Devletleri (ABD dâhil), 1884’lü yıllarda bu tür ders programlarıyla yetiştirdikleri Osmanlı tebaası Yunan ve Ermenileri 1910’lu yıllardan sonra Türklerin üzerlerine saldırtarak her türlü hunharca katliamları yaptırdılar. Şimdide gayet pişkinlikle siz Türkler, Ermeniler ve Yunanlılara soykırım yaptınız diyorlar. Elin ağzı torba değil istediğini söylerde asıl bizler onları böyle söyletenlere bakalım. Ne diyorlar? “Canım artık bizler dostuz, varsın dostlarımız desinler. Asıl bu tür geçmişte kalanları ortaya getirenler hastalıklı beyinlerdir (yani ben gibiler)”.

Bu hastalıklı beyinler (yani ben gibiler), global dünyayla, dostlarımızla aramızı bozmaya çalışıyorlaaaarrrrr amaaa biz yolumuzdaann dönmezüükkk…

Haydiii breeee.. kolay gelsinnn ,babacan babacan hasbıhaller ,az gitmeler uz gitmeler dere tepe düz gitmelerr.(!)


“Mukaddes ilkelerin korunması için ortaya çıkan milli cereyan, artık bütün Vatanda bir elektrik şebekesi haline girmiş bulunuyor. İşte bu kararlı şebekenin meydana getirdiği yiğitlik ruhudur ki, mübarek Vatanımın ve milletimin kutsal varlığını kurtarma ve korumaya dayanan milli ruh ki, son sözü söyleyerek bu kararını uygulatacaktır.”

EBEDİ BAŞBUĞ (BAŞKOMUTAN) – GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.