Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Dünyada Türk Yerleşimleri

0 7.668

Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler her zaman sorunlu olmuş ve Avrupa, Türkleri topraklarından çıkartmak için birçok gayretler göstermiştir.

Bir Avrupa devleti olan Osmanlı’dan Avrupalılaşmak için gayret gösteren Türkiye Cumhuriyeti her zaman Avrupalılar tarafından sadece kendi çıkarları elverdiği ölçüde kabul gördü. Avrupa’nın savunulması için NATO üyeliği ve buna bağlı olarak Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edildi ama Avrupa’nın esas birleştiği nokta olan Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği’nden dışlanan Türkiye. 1960’lı yıllarda Avrupa’nın duyduğu iş gücü ihtiyacı çerçevesinde 60’lı yıllardan başlayarak Avrupa’ya işçi ihraç etmeye başladı ve bu olay hiç beklemediği bir şekilde Avrupa’nın içinde bir Türkiye olgusunu yarattı.

Batı Avrupa’ya Türk yerleşimi 1960’lı yıllardan itibaren gerçekleşmiştir. 1961 yılını başlangıç olarak alırsak Avrupa’da yaşayan Türkler 35 yılı aşkın bir süredir burada yaşamaktadırlar.

İkinci Dünya Savaşı sonunda Batı Avrupa ülkeleri kalkınma hamlelerini gerçekleştirmek için işgücüne ihtiyaç duydular. Bu ihtiyaca cevap için Batı Avrupa ülkelerine yönelen Türk işgücü, Türkiye’nin 1961-1965 yılları arasında Avrupa’da işçi ithal eden ülkeleriyle istihdam ve göç anlaşmaları imzalamasıyla büyük bir hız kazandı (İlk anlaşma 1961 yılında Almanya ile yapıldı, bunu 1964’te Avusturya, Belçika ve Hollanda ile yapılan anlaşmalar takip etti, 1965’te ise Fransa ile anlaşma imzalanmıştır).

1968-1974 arasında buraya göçen işçi sayısı hızla artarak doruğa ulaştı. 1973 Arap İsrail Savaşı ve bunun ardından gelen (petrol krizi) ile ekonomik krize giren Avrupa ülkeleri bu göçü engellemek için tedbirler almaya başlamışlardır. Bunun neticesi bu göç biraz azalmışsa da değişik şekillerde devam etmiştir. Bugün gerek Türkiye’den gelmiş, gerek Avrupa ülkelerinde doğmuş ve bulunduğu Avrupa ülkelerine yerleşmiş bir “Batı-Avrupa Türk Toplumu” karşımıza çıkmaktadır. Bulundukları ülkelere göre Almanya Türkleri, Hollanda Türkleri diye de adlandırılan bu insanları biz Batı Avrupa Türkleri veya Avrupa Birliği Türkleri olarak isimlendirmeyi daha uygun buluyoruz.

Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ

Türkistan ve Azerbaycan Araştırmaları Merkezi Vakfı (SOTA) BAŞKANI / Hollanda

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.