Türkülerin Hikayeleri

ANKARA MARŞI’NIN HİKÂYESİ
TAHRİP EDİLEN TÜRK TARİHİ ve BİR TÜRKÜ
GURBET TÜRKÜLERİNE ARKETİPSEL BİR YAKLAŞIM
KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI OLARAK TÜRKÜLER
TÜRKÜLERİN GERÇEKLERİ VE YEMEN TÜRKÜLERİNİN ARKA PLANI
YEMEN TÜRKÜLERİ
HEY ONBEŞLİ, ONBEŞLİ…
ANKARA MARŞI’NIN HİKÂYESİ
TAHRİP EDİLEN TÜRK TARİHİ ve BİR TÜRKÜ
GURBET TÜRKÜLERİNE ARKETİPSEL BİR YAKLAŞIM
KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI OLARAK TÜRKÜLER
TÜRKÜLERİN GERÇEKLERİ VE YEMEN TÜRKÜLERİNİN ARKA PLANI
YEMEN TÜRKÜLERİ
HEY ONBEŞLİ, ONBEŞLİ…
Bu topraklar Kolay Kazanılmadı. Kolayca Satamazsınız Bölemezsiniz. Duatepe’ye yapılacak taarruz için 57’nci Tümenin, Kerim köyüne...
Sovyetler Birliği’nde ve Balkanlar’da yaşayan Türklerin tarihleri üzerinde oldukça fazla tahrifat yapıldığı artık herkesin malûmudur....
Ben gurbette değilim Gurbet benim mitimde… Halkın duygularını, düşüncelerini, geleneklerini, sevinçlerini, hüzünlerini ifade eden türküler...
Giriş Evrenin ruhunu ontolojik anlamda kendi ruhuyla bütünleştiren insan, yaşamak için durmadan kendine ait değerler...
Türküler, milletimizin içini döktüğü en samimi söyleyişlerdir. Kültürümüzün en güzel kaynağını oluşturan türkülerin ezgileri, insanımızın...
1839 yılında Aden’i ele geçiren İngiltere Yemen halkını Osmanlı yönetimine karşı kışkırtmaya başladı. 1871’deki Yemen...
Taş döşeli yollardan şakırtılı at arabalarının gelip geçtiği demlerde Tokat bir dağ içindeyken, gülü bardağı...