Kategori: Türk Dili

Türklerden kalan ilk yazılı eser 7. yüzyılın sonlarında dikildiği sanılan...
05.03.2018
343
Bu gün dilimizin, tarihimizin ve bütünü ile Türk kültürünün bilinen...
08.09.2016
2.153
J. Steinbeck’in senaryosunu yazdığı, E. Kazan’ın yönettiği, M. Brando ve...
05.09.2016
1.534
Dil, milletlerin hayatında bir kültür vasıtası olarak en başta gelen...
02.09.2016
2.853
İnsan toplulukları ve toplumlar, tarih boyunca siyasî, sosyal, ekonomik, ticarî,...
26.08.2016
1.126
Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar...
09.08.2016
2.971
Sümerce ile Türk Dili, pek çok kimse tarafından karşılaştırıldı. B....
10.11.2015
3.272
Sümerce, insanlık tarihinin bugün için bilinen en eski yazı dilidir....
24.05.2015
1.716
Türk alfabesine yeni harfler eklenmesi, son yıllarda Türkiye’de yaşanan hızlı...
14.12.2014
2.658
Bu başlığa uygun gelebilecek pek çok ifade bulunabilir. Güncel konuları...
01.06.2014
1.542
“Bayanlar, baylar” dedi program sunucusu. Hoş geldiniz. İçimden, “Ben bayan...
31.05.2014
1.706
Türk Dünyasının en önemli ortak şahsiyetlerinden olan Ali Şir Nevâî,...
31.05.2014
1.949
Pek çok mühendis veya mimar kubbe yapmış veya onarmıştır. Ama...
31.05.2014
2.329
Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Önceleri Türklerin kendilerine has...
31.05.2014
1.935
Büyük Türk müverrihlerinden biri, bugün darülfünunda Türk tarihi profesörü olan...
09.03.2014
1.280
Orhun Yazıtları Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden...
04.03.2014
9.922
Türkiye’de Osmanlı sülalesi hâkim olduktan sonra(1) acem taklidi divan edebiyatının...
28.02.2014
2.391
Türkiye’de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin...
17.02.2014
1.456
Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman...
10.02.2014
1.413
Türkçe’yi Türkleştirmek için uğraşmak ilk bakışta garip gibi gözükse de...
09.02.2014
2.908
OSMANLICANIN DEVRELERİ Yabancı unsurların durumu bakımından Osmanlıca içinde üç devre...
31.01.2014
2.630
ESKİ TÜRKÇE Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun...
31.01.2014
1.316
Türk dili uzmanları, zaman zaman dilimiz üzerine makaleler yazıyor, kitaplar...
31.01.2014
1.208
Dil bir milletin en değerli malıdır. Ordusunu kaybeden bir millet...
20.01.2014
1.206
Eski Türkçü ve dilcilerden Besim Atalay Bey “Türk Dilinde Ekler...
19.01.2014
1.495
Bundan önceki yazımda bir bilim adamımızın çarpıcı bir yazısından özet...
01.01.2014
1.384
Türkiye’deki bilinçsiz Batı hayranlığı milli varlığımıza, milletimize, ülkemize, devletimize yönelmiş...
01.01.2014
2.464
Bazen yazmak oldukça zordur. Korkarsınız… korkularınız yalnızca güce karşı itaat...
01.01.2014
1.278
Sevgili Türkçem; Sevgili, biricik dilim: Düşüncelerim, duyarlılığım, sevgilim, bir tanem....
01.01.2014
1.275