Tarama Kategorisi

TURKOLOJİ

ORHUN YAZITLARI

Orhun Yazıtları Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalan yazılı taşlardır. Bu taşlar, hem maddî hem de manevi bakımdan Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarıdır. "Türk" kelimesi, Türk…

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KADIN

Dr. Muharrem KAYA Türk mitolojisinin hem inanç hem de uygulama yönünü yaşatan şamanların kadın ve erkeklikle ilgili çeşitli sembolleri bir arada kullandıkları görülür. Bu durum, şamanın cinsel kimliğini de araştırmaya açar. İki cinsiyetin…

ÇİN SEDDÎNÎN YAPILIŞ NEDENÎ

Prof. Dr. Bülent OKAY Çin Seddi denilince, dağların üzerinde uyuyakalmış bir ejderha gibi uzayıp giden bir yapı aklımıza gelir. Belki Çin'e gidip, bu görkemli yapı­yı görenlerimizin sayısı pek fazla değildir. Ama, mutlaka bir resmini…

BOZULAN TÜRKÇE

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye'de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin başına uzun yıllar kozmopolit unsurların gelmesinden sonra kültürün bütün alanlarında olduğu gibi "dil" de de bir yozlaşmanın ve…

DİL MESELESİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman alevlenen dil münakaşaları şimdi bir Dil Kurumunun devamlı faaliyeti dolayısıyla daimi bir münakaşa mevzuu olmuştur. Her halde, fikirlerin…

TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ – 2

Prof. Dr. Muharrem ERGİN OSMANLICANIN DEVRELERİ Yabancı unsurların durumu bakımından Osmanlıca içinde üç devre vardır. Osmanlıca’nın 15. asrın sonu ile 16. asrın büyük bir kısmını içine alan ilk devresi Eski Anadolu Türkçe’sinde yazı…

KAZAKİSTAN’DA BULUNAN MEZAR

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türk Tarih Kurumu tarafından üç ayda bir yayınlanan Belleten'in Temmuz 1969 tarihli 131. sayısında (427. sayfada) "Milâttan Önce Dördüncü Yüzyıla Ait Türkçe Yazıtlar Bulundu" başlıklı kısa bir haber vardı. Tass…

TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ – 1

Prof. Dr. Muharrem ERGİN ESKİ TÜRKÇE Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun Âbidelerinin metinleridir. Fakat bu metinler şüphesiz Türk yazı dilinin ilk örnekleri değildir. Çünkü Orhun Âbidelerindeki dil yeni teşekkül etmiş bir…

BU KEZ DE DİL YÂRESİ

Prof. Dr. Cihan DURA Türk dili uzmanları, zaman zaman dilimiz üzerine makaleler yazıyor, kitaplar yayınlıyor, TV programları yapıyorlar. Dikkat ediyorum, ürünlerinin başlıklarında ara sıra şu ifade yer alıyor: Dil yâresi…. Gerçekten…

İSKİTLER – İskitlerin Siyasi Tarihi

Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ1. Kavimler Göçü ve İskitlerin Tarih Sahnesine Çıkışları Tarih öncesi devirlerden başlayan göçler aralıklarla devam etmiştir. Bu göçlerin hemen hepsinin siyasi ve askeri sebepleri…

TÜRK DİLİ

Hüseyin Nihâl ATSIZDil bir milletin en değerli malıdır.Ordusunu kaybeden bir millet tehlikededir. İstiklalini kaybeden millet korkunç bir felakete düşmüştür. Dilini kaybeden milletse yok olmuş demektir. İstiklâlini kaybeden…

TÜRK DİLİNDE EKLER VE KÖKLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Eski Türkçü ve dilcilerden Besim Atalay Bey "Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerinde Bir Deneme" adında 380 sayfalık mühim bir eser neşretti. Dîvânü Lûgat it-Türk müterciminin bu eseri yeni bir dil kurultayının…

İSKİTLER – İskitlerin Türklüğü

Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitlerin kökenine dair nazariyelere baktığımızda, İskitlerin İslav kökenli olduğunu ileri sürenler, onların Slavlığını ortaya koyabilecek sağlam deliller ortaya koyamamaktadır.…

İSKİTLER – İskitlerin Kökeni

Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitlerin kökenine dair antik kaynaklarda ve arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularda yeterli bilgiler bulunmamaktadır. İskit araştırmalarının başlamasıyla birlikte…

TÜRKÇEYE MEKTUPLAR

Tansu BELE Sevgili Türkçem; Sevgili, biricik dilim: Düşüncelerim, duyarlılığım, sevgilim, bir tanem. Uzunca bir süredir seninle yakından yakına, derinden derine, içten içe, sarmaş dolaş görüşemez olduk. Ayrılmış değil de ayrı düşmüş…

İSKİTLER – İskit Adı

Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Türkiye Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka…