Tarama Kategorisi

TURKOLOJİ

TÜRKLÜĞÜN EN ESKİ ZAMANLARI

Bütün bilinenleri, doğrudan Türk’e karşı bir peşin hükümlü olmadan, bir kere daha en kısa olarak şöyle özetleyebiliriz: Türk, aslî özellikleri ile tarihin karanlıklarından, birkaç bin yıl geriden oluşup gelerek, M.Ö. bin yıllarında…

ORHUN ÂBİDELERİ

Prof. Dr. Muharrem ERGİN Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin.. İlk Türk tarihi.. Taşlar üzerine yazılmış tarih.. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması.. Devlet ve milletin karşılıklı…

İSKİTLER’DE KUYUMCULUK

Engin EROĞLU Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle karışıp kaynaşmalarında ve bazen de büyük bir güç olarak ortaya çıkmalarında göçlerin büyük etkisi olmuştur. Göçler tarih öncesi ve tarihi devirlerde belirli…

ALTAY TEORİSİNİN GİZEMLERİ

Dr. Arastu HABİBBEYLİ Uzun yıllar hem Sovyet tarih bilimciliğinde hem de bazı Batı bilimsel çevrelerinde Türklerin Ana vatanının Altay dağlarının eteği olmasına ve onların yaşadıkları diğer yerlere göçmen olarak gelmiş olmalarına ilişkin…

PETROGLİFLER (KAYA ÜSTÜ TASVİRLER)

Yard. Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ Petroglif, esas itibarıyla “taş üzerine yapılan oyma” anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi karşılamak için Türkiye Türkçesi’nde “kaya üstü tasvirler”, “kaya üzerine levhalar”, “kaya resimleri”, “taş oymaları”...…

ETRÜSKLER TÜRK MÜ İDİ ?

ÖNSÖZ Bugün Atatürk’ün Dil ve Tarih çalışmaları söz konusu olduğu zaman, bir çok aydınlarımız üstün bir tavır takınarak: “Ha evet, şu Güneş-Dil teorisi” deyip geçmeği bir meziyet saymaktadır. Aslında ne dediklerinin farkında değillerdir.…

YENİSEY YAZITLARI

Günümüzde Gök Türk runik yazıtlarının kaynak bilgisi ve tekstoloji açısından araştırılmasıyla ilgili sorunlar, çoğu halde şimdiye kadar bilinen Gök Türk yazıt fonunun tamamıyle bilmsel devriye sokulmuş ol­mamasından ve tüm bu yazıtların…

BİR HUN BAŞKENTİ: T’UNG-WAN CH’ENG

Çin yıllıklarında Hunlar'ın kurduğu Hsia Devleti başkentinin görkemi ve güzellikleri uzun uzadıya anlatılır. T'ung-wan Ch'eng adını taşıyan bu Hun başkenti nihayet Çinli arkeologlar tarafından tespit edildi ve dünyaya duyuruldu. Çin Halk…

BİTMEYEN ÖYKÜ: ALFABE ARAŞTIRMALARI

Türk alfabesine yeni harfler eklenmesi, son yıllarda Türkiye'de yaşanan hızlı değişim süre­cinde gündeme gelen konulardan biridir. Konunun bir ayağı, SSCB'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk dünyasında ortak bir alfabe oluşturma…

SIRRINI KORUYAN BİR DİL: ETRÜSKÇE

Doç. Dr. Haluk BERKMEN Etrüsk kültürü ve dili üzerine 1927’den beri Floransa'da ciddî ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. L’Istituto di Studi Etmschi ed Italici her yıl Sîudi Et-ruschi adil bir dergi yayımlamakta en son buluşların…

TÜRKÇEM BENİM…

Seda ERTUÇ “Bayanlar, baylar” dedi program sunucusu. Hoş geldiniz. İçimden, “Ben bayan değilim” dedim. Misafirlerine: “Hanımlar, beyler” diye hitap etmeliydin. Çünkü kullandığın kelimeler o kadar anlamlı ki (!) varlıklarını ancak lavabo…

TÜRK DİLİ VE KENGER (SÜMER) UYGARLIĞI

Muazzez İlmiye ÇIĞ Pek çok mühendis veya mimar kubbe yapmış veya onarmıştır. Ama hangisinin aklına gelmiştir: ilk kubbenin kimler veya hangi millet tarafından yapıldığını merak edip araştırarak büyük bir çalışma ile bu konuda bir kitap…

BİR GECEDE CAHİL Mİ OLDUK?

Mehmet ÇAYIRDAĞ Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Önceleri Türklerin kendilerine has orijinal Göktürk-Orhun alfabesi bulunmakta idi. Bu alfabe ile meşhur Gök­türk kitabelerini yazmışlardır. Daha sonra, kâğıda…

TARIM MUMYALARI – DOLAN GÜZELİ

ABD’deki bir sergiden Çin Hükümeti’nin geri çektiği “Dolan Güzeli” mumyası, Çin ile Uygurlar arasında süren tarihi miras tartışmasını alevlendirdi. Olayın başlangıcı 1978 yılında Doğu Türkistan’daki Tarım havzasında bir grup arkeologun…