Tarama Kategorisi

TURKOLOJİ

İSKİTLER’DE ÖLÜ GÖMME GELENEĞİ

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ Dünya üzerinde yaşayan insan toplulukları incelendiğinde hayatın doğmak ve ölmek arasındaki süreç olduğu görülür. Dünya’ya gelirken olmakla var olmamak arasındaki keskin çizgi hayatın sonu ve ölüm arasında da…

KAPADOKYA’DA KİMMERLER

Yrd. Doç. Dr. Hacı ÇOBAN Anadolu’ya göç eden atlı göçebe Türk kavimlerinden Kimmerler M.Ö.I. binde Anadolu tarihinde önemli iz ve etkiler bırakmışlardır. Arkeolojik verilerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinden ilk Türk…

VİVA ZAPATA: YAŞASIN TATAR ÇARIĞI

J. Steinbeck’in senaryosunu yazdığı, E. Kazan’ın yönettiği, M. Brando ve A. Queen’in oynadığı Viva Zapata’yı herkes izlemese de çoğu kişinin duymuşluğu vardır. Film, Meksikalı köylü devrimci Emiliano Zapata’yı anlatır. Hiç okul yüzü…

TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ İnsan toplulukları ve toplumlar, tarih boyunca siyasî, sosyal, ekonomik, ticarî, kültürel vb. pek çok değişik etkenler altında birbirleriyle ilişkiye girmişler; bu ilişkinin doğal bir sonucu olarak da birbirlerinin…

ESKİ TÜRKLERDE YAZI

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu yana kesintisiz sürdürmüşlerdir. Onlar, millet olarak bir yerde çeşitli…

İPEK YOLU VE İNSANLIK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

Prof. Dr. Boris Ya. STAVİSKY "Büyük İpek Yolu”... bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor. Fakat bunun arkasında her şeyden önce, coğrafyacıların kavgası, kervancı başıların…

DOĞU KARADENİZ KIPÇAKLARI

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU Kıpçaklar, çeşitli özellikleri ile diğer Türk boylarından ayrılır. Onların en belirgin özelliklerinden birisi Türkler içerisinde sarışın, mavi gözlü tek top­luluk olmalarıdır. Kıpçaklara farklı dillerde verilen…

V. YÜZYILDA HUNLAR VE BUDHİZM

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Türkler uzun tarihleri boyunca çeşitli dinleri kabul etmiş ve bu dinlerin güçlü koruyucuları olarak inançları yolunda çeşitli sanat şaheserleri yaratmışlardır. Türk tarihinde Budhizmin kabulünün genellikle…

ÖTÜKEN VE ÖTÜKEN ADI ÜZERİNE

Âdem AYDEMİR Türklerin kutsal mekânı Ötüken, matematiksel konum olarak 47° ku­zey paraleli ile 101° doğu meridyenlerinin çakıştığı yer olarak tarif ediliyor. Matematiksel konumu bu şekilde tarif edilen Ötüken, Türkolog A. Von Gabaın’in…

HİTİTLER TÜRK MÜDÜR, DEĞİL MİDİR?

Etnik bakımdan bir mozaik tablosu oluşturmuş olan eski Anadolu halkları arasında Hititlerin çok önemli bir yeri vardır. Onlar, yalnız bin yıllık bir süper güç olmakla kalmamış, uygarlık bakımından da birçok konularda dünyaya örnek…

TARİHTE TÜRK ADI

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU Bugün ilim dünyasında, umumiyetle, “Türk” adının M.S. VI. yüzyıl ortasında Göktürkler tarafından kurulmuş olan devlet (552-744) ile ortaya çıktığı kabul olunmaktadır. Buna göre, “Türk” adı ilk olarak Çin yıllığı…