Kategori: Türk Dünyası

Taliban sonrası Afganistan, yeniden şekillenirken, kuşkusuz ilk aklımıza gelen soru...
18.02.2019
24
Asya ülkelerinden biri olan ve coğrafî konumu sebebiyle önemli bir...
12.02.2019
78
Önümüzdeki yıllarda petrole dayalı enerji politikalarının değişime uğrayacağı, enerji kaynaklarının...
31.10.2018
130
Bayadistan ilk bakışta, Batı İran’da Hemedan ve Save arasındaki dağlık...
26.10.2018
85
Sungur Türkleri, Sungur şehrinde ve onun etrafındaki bazı köylerde (Galeyi-Ferhad...
22.10.2018
149
Kaşkayların menşei ve onların İran’ın güney vilâyetlerine nereden göçürüldükleri ve...
17.10.2018
205
Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek pek çok...
12.10.2018
131
Yirminci yüzyılın birinci yarısında Sattarhan ve Hiyabani harekatlarını yaşamış, milli...
08.10.2018
150
İran Devleti’nin siyasi sınırları ve etnik kompozisyonu, tarihi boyunca sıkça...
03.10.2018
118
Ondokuzuncu yüzyılda Orta Asya’dan ayrılarak batıya göç eden Oğuzların ilk...
05.03.2018
135
Sosyal yapıyı belirleyen en önemli unsur nüfustur. Bir ülkede belirli...
28.02.2018
90
Irak, 437.072 km2’lik bir alan üzerinde kurulmuş bir devlettir. Nüfusu...
24.02.2018
134
Günümüzde Irak sınırları içinde yaşayan ve Türkmenler olarak tanımlanan yaklaşık...
20.02.2018
145
İslami fetihlerle birlikte Araplarla Türkler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı...
14.02.2018
286
Birbirinden farklı pek çok etnik grubun ve dilin bir arada...
05.02.2018
441
Türk dünyası destanları arasında henüz yeterince incelenip tanınmayan, ancak Karaçay-Malkar...
29.01.2018
323
Kafkasya’nın Orta Kafkaslar bölgesinde Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçay-Çerkes ve Kabardin-Balkar...
24.01.2018
228
Nogay Adı ve Nogay Boyları Nogay kelimesi bir şahıs adı...
19.01.2018
899
Dağıstan Cumhuriyeti halen Rusya’ya bağlı muhtar bir cumhuriyet olup eski...
15.01.2018
461
1. Kafkasya Türkmenlerinin Tarihi ve Sosyal Durumu Kafkasya Türkmenleri, Kafkasya’nın...
10.01.2018
584
Çağımız dünyasının sosyal ve kültürel yapısı her bakımdan çok hızlı...
20.12.2017
554
A. Ahıska’nın Coğrafi Konumu Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle...
15.12.2017
816
Kafkasya, aslında fizikî ve siyasî bir coğrafyanın adı değil, ortak...
11.12.2017
503
Batı Trakya Türklerin eline miladi 1363 yılında geçmiştir. Sultan Birinci...
06.12.2017
1.055
Balkanlar’ın yeni ülkelerinden Makedonya, Osmanlı Rumelisi’nin de oldukça önemli bölgelerinden...
01.12.2017
760
Türkçenin Balkan dilleri üzerindeki etkisi hakkındaki araştırmalar, Balkan dil bilimi...
27.11.2017
371
Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk...
22.11.2017
2.707
Türkiye’de ve Bulgaristan’da, Bulgaristan’daki Türklerle ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bulgaristan...
17.11.2017
1.135
Bulgaristan’da Türk halk kültürünün uzun bir geçmişi vardır. En eski...
13.11.2017
706
I. Doksanüç Harbi’nden Sonra Bulgaristan’da Türkler Doksanüç Harbi (1877-1878 Türk-Rus...
27.08.2017
877