Kategori: TÜRKLER

Suriye’deki Osmanlı Dönemi (1516-1918) ikiye ayrılır: Erken dönem (1516-1846) Geç...
24.07.2016
2.619
Orta Asya’dan sürekli Batıya doğru ilerleyen, yeni yerleşilen bölgelerin ve...
24.07.2016
3.083
Osmanlı türbe mimarisi ve tezyînat programını, Bursa ve İstanbul üslûbu...
24.07.2016
1.537
Bu makale VI-VIII. yüzyılları arasında Orta Asya’da yaşamış olan Türklerin...
21.07.2016
1.655
Hz. Peygamber ve onu takip eden Hulefâ-i Râşidîn Devri’nde Orta...
21.07.2016
1.127
Oğuz Yabgu Devleti’nde sübaşı olarak görev yapan Selçuk Bey, Oğuz...
21.07.2016
2.342
Kasım 1914 günü, İngiliz Bakanlar Kurulu, hem Türkiye’ye resmen savaş...
21.07.2016
791
Onyedinci ve Onsekizinci yüzyıllardaki Osmanlı medrese mimarisi genel konjonktür içerisinde...
21.07.2016
1.820
Osmanlı mimarisi tarihinde tarikat yapılarının diğer yapı türlerine oranla az...
21.07.2016
2.198
Bir ibadet yapısı olan mescitin mimari gelişimine değinmeden önce, terminolojik...
21.07.2016
1.509
Modern sporların büyük ölçüde, farklı formlarda topların kullanıldığı oyunlardan oluşması...
20.07.2016
2.419
6 Ağustos 1071’de Bizans’a karşı kazandıkları Malazgirt zaferi sayesinde Türkler...
20.07.2016
1.389
Büyük Yunanistan hayalinin ortaya çıktığı 18. yüzyıl sonlarında başlayan tarihsel...
20.07.2016
882
Türklerin Anadolu’ya girmesinden kısa bir süre sonra Bizans ile karşılaşmaları,...
19.07.2016
2.189
Ele geçirilmesi çok zor ve hatta imkansız görülen dünyanın incisi...
19.07.2016
1.504
Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble istikametini gösteren ve imamın cemaat...
19.07.2016
1.315
Osmanlı mimarisinde yazı, kendi estetik özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden kullanıldığından,...
18.07.2016
1.011
Kuman Kıpçakları, Bizanslılar ve Lâtinler “Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani”, Ruslar...
15.07.2016
1.691
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye’nin askeri müdahalesinden 1 yıl sonra...
15.07.2016
5.198
Selçuklu-Bizans ilişkilerinin başladığı devir olan XI. yüzyıl, Bizans tarihinde bir...
15.07.2016
3.495
Sultan I. Gıyaseddîn Keyhüsrev’in ortanca oğlu olarak muhtemelen 1190 yılı...
14.07.2016
4.403
Mimar Sinan Yılı ilan edilmiş olması dolayısıyla özellikle 1988 ve...
14.07.2016
1.515
Osmanlı devlet teşkilâtında “hassa” tabiri, padişahlara ve saraya mahsus hizmetler...
14.07.2016
1.876
Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışı daha 1277 yılında Moğolların Anadolu’nun mülkî...
14.07.2016
3.939
Kıpçak lehçesine ait müstakil eserlerin yazıldığı ilk dönemler, Türk dili...
11.07.2016
997
Kıbrıs adının, kına çiçeği diye bilinen bir çiçekten veya aşk...
11.07.2016
887
Gerek Türkiye Selçuklu Devletinin, gerek onun hükümdarlarının öteki Türk devletleri...
11.07.2016
1.723
Sultan Mas’ud I.’un oğlu, Kılıç Arslan I.’ın torunudur. Bu büyük...
11.07.2016
3.402
Anadolu’nun kuzeybatısında küçük bir beylik halinde doğarak çok kısa bir...
11.07.2016
4.065
Garb Ocakları olarak adlandırılan Cezayir, Tunus ve Trablusgarb’da ilk Türk...
11.07.2016
1.863