Tarama Kategorisi

TÜRKLER

KARAKOYUNLULAR VE BATI AZERBAYCAN

Prof. Dr. Süleyman MEMMEDOV Ondördüncü yüzyılın ortalarında Türkiye’nin doğusunda Karakoyunlu ve Akkoyunlu adlı iki Türk- Oğuz devleti kurulmuştur. Bu iki devlet, devrin diğer kudretli devletleriyle komşu olmuşlardır, hatta bu devletlerin…

ANADOLU VE ÇEVRESİ TÜRK İŞLEMELERİ

Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA Blindiği gibi kumaş, deri, keçe üzerine çeşitli iğnelerle iplikler kullanarak yapılan süslemeler olarak tanımlanan işlemelerin engin bir geçmişi ve seçkin örnekleri bulunmaktadır. Çeşitli zaman dilimlerinde, çok…

ESKİ TÜRKLERDE TEK TANRI İNANCI

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen TURAN Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru dayanmaktadır. Çünkü Auguste Comte “pozitivist ilmihalini” 1852’de ve…

BAŞKURDİSTAN

Yrd. Doç. Dr. Ali YİĞİT Yeri ve Sınırları Avrupa ile Asya arasında sınırı oluşturduğu kabul edilen Ural Dağlarının orta ve güney kesimlerinin batı etekleri ile İdil (Volga) ırmağının orta çığırı ve Kama nehri arasında yer alan İdil-Ural…

OSMANLI DÖNEMİ TÜRK KUMAŞ SANATI

Fikri SALMAN Bir beylik olarak 1299’da tarih sahnesine çıkan Osmanlılar, ilerleyen dönemlerde siyasi ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme göstermiştir. Osmanlı imparatorluğu köklü bir geleneğin taşıyıcısı olarak Selçuklulardan devraldığı…

OSMANLI DOKUMACILIĞI

Doç. Dr. Hülya TEZCAN Anadolu’da Osmanlı döneminden önce de dokumacılık vardı. Anadolu dokumacılığının Osmanlı öncesi önemli bir merkezi hakkında bilgi veren bir kaynak Faslı seyyah İbni Batuta’nın (1304-1369) Seyahatnamesi’dir. Sözünü…

BAŞKURT TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Suzan TOKATLI Başkurt, Volga nehri ile Orta ve Güney Urallar’da yaşayan bir Türk kavminin adıdır. Kuzey Ural bölgesinde Başkurt halkının varoluşunu ilk olarak 9-10. yüzyıllara ait yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz.…

HACIEMİROĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Necati DEMİR Hacıemiroğulları kendilerinden önce Türk toprakları olan Tokat’ın kuzeyi ve Mesudiye ile, kendilerinin Türk topraklarına kattığı Ordu, Giresun, Samsun’un doğusu ve Trabzon’un batısında hüküm sürmüş, Orta Karadeniz…

OSMANLI DEVRİ SERAMİK SANATI

Dr. Nurşen Özkul FINDIK Gündelik hayatın vazgeçilmez eşyalarından olan ve Osmanlı dönemi belgelerinde Farsça evani olarak adlandırılan pişmiş topraktan üretilen günlük kullanım kapları, yani seramik, yerleşik hayata geçen insanoğlunun…

OSMANLI DÖNEMİ TÜRK ÇİNİ SANATI

Dr. E. Emine NAZARA - DÖNMEZ Çini, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları önemli bir mimarlık süslemesi olmuştur. Anadolu Selçukluları çiniyi yapılarda hem iç hem de dış süslemede başarı ile kullanmışlar, yarattıkları seçkin…

ESKİ TÜRK DİNİ

Bozkır Türklerinin dini inançlarını şu üç noktada toplamak mümkündür:Tabiat kuvvetlerine inanma Atalar kültü Gök TanrıYukarıda sırası geldikçe işaret edildiği üzere, eski Türkler tabiatta birtakım gizli kuvvetlerin…

RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KURT Ramazanoğulları Beyliği 1353 yılında Adana merkez olmak üzere Çukurova’da Memlûklere tâbi olarak kurulmuş olan bir Türkmen beyliğidir. 1516 yılından 1608 yılına kadar Osmanlılara tâbi' yurtluk ve ocaklık sancak…

DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ

Prof. Dr. Refet YİNANÇ Dulkadir Beyliği Halep’ten başlayarak Amanoslar’ın doğusundan Tohma vadisine kadar uzunan bölgede yurt tutan Dulkadir Türkmenleri, Oğuzların Bozok koluna mensuptular. Dulkadirli halkını teşkil eden cemaatler ise…

OSMANLI ÇİNİ SANATI

Prof. Dr. Yıldız DEMİRİZ Erken Dönem Türk sanatının en başarılı olduğu süsleme dallarından biri kuşkusuz çiniciliktir. Tuğla dış süslemeye renk katmak amacıyla serpiştirilen sırlı tuğlalarla başlayan bu bezeme türü, İran’da çok geç…

TÜRKLERDE AHLÂK

Ziya GÖKALP 1. Türklerde Ahlâk Büyük milletlerden her biri, medeniyetin hususi bir sahasında, en yüksek noktaya çıkmıştır. Eski Yunanlılar estekte, Romalılar hukukta, Yahudilerle Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, AngloSaksonlar…