Tarama Kategorisi

TÜRKLER

ENVER PAŞA

Yrd. Doç. Dr. Hasan BABACAN Enver Bey, 23 Kasım 1881’de İstanbul’da Divanyolu’nda eski Lisan Mektebi karşısındaki evlerinde dünyaya gelmiştir. Altı yaşına kadar İstanbul’da çeşitli iptidâî mekteplerine devam etmiş, Fatih Mekteb-i…

TÜRK LEHÇELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir coğrafya üzerinde yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşulmakta olan Türkçe’nin tarih boyunca pek çok lehçe, şive ve ağızlara ayrılmış olması, bu lehçelerin linguistik esaslara göre…

YÛNUS’UN DÎVANI

Yûnus’un asıl san’atını, düşünce dünyasını ve estetik temayüllerini öğrendiğimiz eseri Divân’ıdır: Yûnus olduysa adım pes ne aceb Okuyalar defter ü dîvânımı beytinden anladığımız kadarıyla, Onun bu eseri daha hayattayken tanınmıştır.…

TÜRK DİLİ TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

Türkoloji, "Türklük bilimi” demektir. Bu bilim dalı içine "Türk dili, edebiyatı, folkloru (halk bilimi): Karagözü, orta oyunu, halk oyunları notasyonu, halk edebiyatı, etnografyası, tarihi, sanat tarihi, güzel sanatları: resmi, minyatürü,…

OSMANLILARDA NİŞAN VE MADALYA

T. Nejat ERALP İnsan düşüncesi evrimi boyunca ödül ve ceza kavramlarını hep yan yana görmüştür. Bir yanda bir iş, oluş ve hareketin kişisel çaba ve gayretlerle başarıya ulaştırılması ve sonuçta bu başarının takdir ve beğeni ile karşılanması…

TANZİMAT'IN MEMURLARI

Doç. Dr. Abdullah SAYDAM Osmanlı Devleti’nin son yüz elli yıllık dönemine yönelik bir eleştiri ile başlayan Tanzimat Fermanı’nda, çeşitli gaileler yüzünden devletin ve halkın eski ihtişamlı ve zengin halini kaybedip güçsüzlük ve fakirliğe…