Kategori: TÜRKLER

Amerika ile Osmanlı Devleti arasında ilişkilerin başlaması 19. yüzyılın başların...
22.03.2017
553
Çalışmamıza konu olan dönemi doğru analiz edebilmek için, şu iki...
22.03.2017
550
Destanlar, bir milletin tarih sahnesine çıktığı ilk devirlerde başından geçen...
03.03.2017
982
Bu araştırmadaki tablolardaki iktisadi verilerin ışığında, tarım sektöründe gübrelemeden- ilaçlamaya,...
03.03.2017
676
Akkoyunlular Dönemi denildiğinde XIV. yy.’ın ortalarından XVI. yy.’ın başlarına kadar...
03.03.2017
1.022
Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk çeyreği, Osmanlı...
03.03.2017
795
Bulgaristan Türkleri Osmanlı Devleti’nin dağılmasının tarihi bir neticesidir. 1877-1878 Rus-Türk...
01.03.2017
2.515
Nasreddin Hoca yaşamış bir şahsiyet midir? O’nun adına söylenen nükteler...
01.03.2017
2.180
Türkleri, Fransa’da Germen asıllı Frank hanedanlarının hüküm sürdüğü yıllarda düzenlenen...
01.03.2017
2.010
Osmanlı Devleti tarafından yüzyıllar boyunca millet-i sadıka olarak kabul edilen...
01.03.2017
5.759
Motif, güzel sanatların kolları olan musiki, resim, mimari ve edebiyatta...
27.02.2017
1.286
İkinci Dünya Savaşı, 20. yy.’ın en önemli olaylarından birisidir. I....
27.02.2017
1.843
Nasrettin Hoca hakkında yapılan araştırmalarda Hocanın kimliği, yaşadığı devir hatta...
27.02.2017
3.511
Birinci Dünya Savaşı sırasında propaganda için pek çok sebep vardı,...
27.02.2017
1.551
Bulgaristan Türkleri, XIX. yüzyıl Türkiyesi’nin Tuna ve Edirne vilâyetleri Türkleridir....
24.02.2017
747
Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden birisi...
24.02.2017
723
Psikolojik harp ilk çağlardan beri bilinmekte ve uygulanmaktadır. Bu kavram...
24.02.2017
702
A. İran Avşarları Hakkında Genel Bilgiler Bu makalede öncelikle İran...
24.02.2017
2.473
Yoğun olarak Karakalpakistan Özerk Cumhuriyei’nin Tahtakapır ve Muynak bölgeleri ile...
22.02.2017
1.417
Cumhuriyet dönemi Türkiyesi kurulduğu günden bu yana sürekli ekonomik krizlerle...
22.02.2017
629
Biz bu makâlemizde insanın eylem boyutunu, eylem güzelliğinin önemi, insanın...
22.02.2017
501
Türk coğrafyası içinde müstesna bir yere sahip olan Kafkasya, etnik,...
22.02.2017
1.368
Bu çalışmada Bulgaristan’dan Afganistan’a, çok geniş bir alandaki Türk azınlıklarını...
20.02.2017
933
Bektaşilik, büyük Türk mutassavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli etrafında teşekkül etmiş...
20.02.2017
1.612
Devletin yönetimini âdeta tek başına elinde tutan Enver Paşa’nın iradesiyle...
20.02.2017
1.300
I. Dünya Savaşı yıllarında büyük bir Türk ordusunun düşman ateşinden...
20.02.2017
13.950
Türk halk edebiyatı araştırmaları tarihinde destanî mahiyetteki eserleri ifade etmek...
17.02.2017
2.130
1923’te Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 12,5 milyondu. Savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş...
17.02.2017
825
Onüçüncü yüzyılda Nişâbur’da dünyaya gelip, daha sonra Anadolu’ya göç eden...
17.02.2017
2.400
Tarih araştırmalarında belki de en zor olan yakın tarihin incelenip...
17.02.2017
825