Tarama Kategorisi

Osmanlı Dönemi

TANZİMAT NE ZAMAN BAŞLADI?

Doç. Dr. Mümtaz’er TÜRKÖNE Tanzimat Dönemi’nin ne zaman sona erdiği tartışmalıdır, ancak ne zaman başladığı konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Mustafa Reşid Paşa’nın Gülhane’de meşhur fermanı okuduğu tarih olan 3 Kasım 1839 başlangıç…

TÜRK BASIN TARİHİNDEN KESİTLER

Yrd. Doç. Dr. Necdet EKİNCİ Türkiye’de yayımlanan ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi olmakla birlikte, daha önce çıkmış Fransızca gazetelerden ve Mısır’ kurulan Bulak Matbaası ile burada basılan Vakayi-i Mısıriye’den söz etmek gerekir.…

JÖN TÜRK BASINI

1728’da İbrahim Müteferrika, matbaasını kurmadan önce, 1492’de Katolik İspanyolların Endülüs’teki zulmünden Osmanlı padişahı II. Bayezid’in himmetiyle kurtulup İstanbul’a getirilen Yahudiler,1494 yılında İstanbul’da ilk matbaayı kurdular.…

NAMIK KEMAL’İN İKTİSADÎ GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SİLER I. Giriş Üçüncü Selim’in ve özellikle II. Mahmud’un karşılaştığı çeşitli iç ve dış olaylar ve baskılar, yenilik hareketlerinin başarısını ve Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini engellemişti. Yeniçeri Ocağı’nın…

OSMANLI MODERNLEŞMESİNDE SORUNLAR

Dr. Ebubekir SOFUOĞLU Modernleşme kavramını çok değişik açıdan ele almak mümkün olmakla birlikte, burada modernleşmenin Osmanlı toplum ve devlet yapısında nasıl geliştiği ele alınacaktır. Devlet kurumlarındaki bozuklukların başlangıçta…

HİCAZ DEMİRYOLU

Prof. Dr. Murat ÖZYÜKSEL Abdülhamit’in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah’ın doğum günüydü. Yapılması amaçlanan demiryolu Arabistan’ın kapısı kabul edilen Şam’dan…

SİGORTANIN OSMANLI HUKUKUNA GİRİŞİ

Doç. Dr. Mustafa AVCI I. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş, bu günkü anlamda sigortacılık değil, riziko paylaşımının münferit şekilleri bazen bir kanun,…

II. MAHMUD DEVRİ PARA POLİTİKALARI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat SARICAOĞLU Osmanlı Devleti’nde sikke darbedilmesi, ilk olarak Osman Bey zamanında, gerçekleştirilmiştir. Değişik ağırlık ve çeşitlere sahip gümüş paralar akçe olarak adlandırılmakta ve saltanat şiarı olarak tahta…