Tarama Kategorisi

Osmanlı Dönemi

HİCAZ DEMİRYOLU

Prof. Dr. Murat ÖZYÜKSEL Abdülhamit’in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah’ın doğum günüydü. Yapılması amaçlanan demiryolu Arabistan’ın kapısı kabul edilen Şam’dan…

SİGORTANIN OSMANLI HUKUKUNA GİRİŞİ

Doç. Dr. Mustafa AVCI I. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş, bu günkü anlamda sigortacılık değil, riziko paylaşımının münferit şekilleri bazen bir kanun,…

II. MAHMUD DEVRİ PARA POLİTİKALARI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat SARICAOĞLU Osmanlı Devleti’nde sikke darbedilmesi, ilk olarak Osman Bey zamanında, gerçekleştirilmiştir. Değişik ağırlık ve çeşitlere sahip gümüş paralar akçe olarak adlandırılmakta ve saltanat şiarı olarak tahta…

DUYUN-I UMUMİYE İDARESİ

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KESKİNKILIÇ Osmanlı Devleti’nin mali tarihi içinde önemli bir rol oynayan Duyun-ı Umumiye İdaresi, hem yürürlükte olduğu dönemde hem de daha sonra oldukça tartışılan bir konudur. Gerçekten bu İdare, Osmanlı Devleti’ne…

BEYKOZ CAMLARI

Ondokuzuncu yüzyılda Beykoz bölgesinde başlatılmış camcılığın ürünlerini yan yana dizip, bunlara kulağınızı dayarsanız, aslında çok ilginç ve renkli bir yarışın öyküsü dinlersiniz. Çünkü bu camlar yardımıyla, uzun bir süre içinde yaşanmış…

OSMANLI-RUS TİCARETİ (1853-1917)

Dr. Sergei M. IVANOV Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, 1853-1858 Kırım Savaşı’ndan sonra iki ülkenin imzalamış olduğu bir ticaret antlaşması çerçevesinde gelişmiştir. Bu antlaşma, Babıâli’nin, 1830-1840 yıllarında imzaladığı…

OSMANLI ESNAFI (1750-1850)

Osmanlı toplumundaki esnaflığın kökenleri daha önceki Türk-İslâm devletlerine kadar uzanmaktadır. Osmanlı şehir hayatında görülen bu yaygın teşkilât gerçekte, XIII-XIV. yüzyıllardaki ahî hareketinin bir devamı olarak kabul edilmektedir.…