TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Osmanlı Dönemi

Muslim World mecmûasının mümtaz kârilerine bu etüdümle Garb âlemince pek az tanınan bir devir ve...
Dünyadaki hemen hiçbir şehre nasib olmayacak şekilde tarihî ve kültürel önemiyle ön plana çıkan İstanbul,...
Fethin Yakın Arka Planı Küçük bir beylik olarak Bizans’ın sınır boylarında kurulan Osmanlı Devleti’nin İstanbul...
Fatih, İstanbul’un fethinden sonra bir Batılı kaynağın verdiği bilgilere göre, her işte son derece atılgan,...
Birçok Bedreddin var kaynaklarda, düşünceden eyleme bilimden isyana uzanan çizgide, ayrıca onlarcası dillerde, yüzlercesi de...
Anadolu Selçuklu Devleti’nin İlhanlılar adı verilen İran Moğollarına karşı kaybettiği, 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’da...
Osmanlıların, Anadolu ve Balkanlar’da etkili bir güç hâline gelme çabaları, Yıldırım Bayezid’le Timur arasında vuku...
On dördüncü yüzyıl sonu ve XVI. yüzyıl yarısına kadar geçen dönemdeki siyasi ve askeri olaylar,...
Arnavutların, Balkan Yarımadasına en erken gelip yerleşmiş bulunan Hind-Avrupa kökenli İliryalılara dayandıkları yaygın olarak kabul...
Kronolojik olarak bugünkü Yunanistan topraklarında Osmanlı egemenliğinin kurulması, Dimetoka’nın 1361 yılında alınmasıyla başlar ve 1461...
Geniş bir coğrafyada hayli uzun bir süre hakimiyetini sürdüren Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki şehirlerin, köylerin, mahallelerin...
Osmanlı Devleti, Rumeli’ye yerleşme kararıyla geçmiş ve yerli halkla iyi geçinme politikasını uygulayarak halkın Osmanlı’ya...
1352 yılında Rumeli’ye adım atan Osmanlılar, XX. yüzyıl başlarına kadar, bu bölgede en etkin devlet...
Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir...
Osmanlı Türkleri Tarih Sahnesine Çıkmadan Önce Bizans İmparatorluğu Onbirinci yüzyılın başlarından itibaren çeşitli iç ve...
Erken Osmanlı döneminin yerleşim sistemi, üç ana temel prensip üzerinde şekillenmektedir. Sistem, Osmanlı idaresinin, toprak...
A. Dervişlerin Faaliyet Alanları Anadolu’nun Türk toprağı olmasında önemli pay sahibi olanlar arasında dervişlerin özel...
Osmanlı Devleti’ni kurmuş olan hanedanın menşei ve OsmanlIların küçük bir beylik iken büyük bir devlet...
1. Soykütük Anlayışı Hakkında Genel Değerlendirme Çoğunluğu XV. yüzyıla ait olmak üzere Osmanlı tarihinin ilk...
Dünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri, 14. yy.da Batı Anadolu’da ortaya çıkan...
Kuzeydoğu Türkiye’nin siyasi coğrafyası uygarlıkların arkeolojik bir zaman çizgisi gibi okunur: Hititler, Frigyalılar, Asurlular, Farslar,...
Türk Tarihi ve Kültürünün Genel Özelliği Kültür, bir millete ait davranış ve karakterlere denir. Medeniyet...
Onbeş onaltıncı yüzyıllardaki hızlı gelişimi sırasında, Osmanlı İmparatorluğu inanılmaz derecede farklı manzaralar içermekteydi: Akdeniz yakınlarında...
Bu çalışmanın konusu, bugünkü Türk tarihçiliğinin önemli birkaç vasfını, ‘dönemler’ ve ‘dönüşümler’ problemlerini tartışarak ortaya...
Bir cihan devleti olarak tarih sahnesinde yer almış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı Anadolu’nun kuzey kesiminde...
Konu, Önemi ve Yöntem Türkiye’de çağdaş anlamda öğretmenlik mesleği Tanzimat döneminde ortaya çıkıp şekillenmeye başlamıştır....