Osmanlı Dönemi

TUNA VİLÂYETİ’NDEKİ (KÖSTENDİL KAZASI) AĞALIK TOPRAKLARININ TABİ TUTULDUKLARI VERGİLER
1855 BÜTÇE NİZAMNAMESİ VE UYGULANMASI
İSTANBUL’DA EMLAK VE AKAR VERGİSİ UYGULAMASI: “DERSAADET VERGİSİ”
OSMANLI MÂLİYESİNDE BİR İÇ BORÇLANMA ÖRNEĞİ OLARAK ESHAM UYGULAMASI
XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BATI ANADOLU HALILARININ DEĞİŞİM SÜRECİ
İZMİR’DE ŞEKERLEME SANAYİİ (XIX-XX. YÜZYILLAR)
BEYKOZ CAMLARI
REJİ UYGULAMALARINA BİR TEPKİ: TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI
TÜRKÇE KIBRIS BASININDA MİLLİ İKTİSAT-MİLLİ BURJUVAZİ YARATMA ÇABALARI
OSMANLI LİMAN ŞEHİRLERİNDE YABANCI TÜCCAR VE LEVANTENLER
TUNA VİLÂYETİ’NDEKİ (KÖSTENDİL KAZASI) AĞALIK TOPRAKLARININ TABİ TUTULDUKLARI VERGİLER
1855 BÜTÇE NİZAMNAMESİ VE UYGULANMASI
İSTANBUL’DA EMLAK VE AKAR VERGİSİ UYGULAMASI: “DERSAADET VERGİSİ”
OSMANLI MÂLİYESİNDE BİR İÇ BORÇLANMA ÖRNEĞİ OLARAK ESHAM UYGULAMASI
XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BATI ANADOLU HALILARININ DEĞİŞİM SÜRECİ
İZMİR’DE ŞEKERLEME SANAYİİ (XIX-XX. YÜZYILLAR)
BEYKOZ CAMLARI
REJİ UYGULAMALARINA BİR TEPKİ: TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI
TÜRKÇE KIBRIS BASININDA MİLLİ İKTİSAT-MİLLİ BURJUVAZİ YARATMA ÇABALARI
OSMANLI LİMAN ŞEHİRLERİNDE YABANCI TÜCCAR VE LEVANTENLER
Osmanlı tarihinde, sipahiliğin ortadan kaldırılmasıyla tarım mahiyeti meselesi çözümlenmemiş kalır. Bu konudaki uzmanlar, çok sayıdaki...
Tanzimat Dönemi 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunarak ilan edilen Gülhane...
1. İstanbul’da Emlak ve Akar Vergisi Uygulamasının Başlaması İstanbul’da yaşayan halk askerliğin yanında bazı vergilerden...
Osmanlı İmparatorluğu, rakiplerine karşı girdiği uzun süreli savaşlar ve ülke içindeki isyanları bastırmak için düzenlediği...
Geleneksel el halıları, dokuyucunun ait olduğu toplumun kültürel değerleri ile birlikte kişisel duygu ve düşünceleri...
Osmanlı tarih araştırmalarının “endüstri arkeolojisi” konusunda hayli boşluk arz ettiği bir gerçektir. Bu araştırmaya neden,...
Ondokuzuncu yüzyılda Beykoz bölgesinde başlatılmış camcılığın ürünlerini yan yana dizip, bunlara kulağınızı dayarsanız, aslında çok...
Dünyanın en yaygın alışkanlığı olan tütün tüm dünyada olduğu için Osmanlı İmparatorluğunda da kısa süre...
Kıbrıs’ta Milli İktisat ve Milli Burjuvazi konusunda yapmış olduğum çalışmada kullandığım malzemenin, bu güne kadar...
Seyahatin, Politikanın ve Dinin Anlamlı İşbirliği, Ticaret ilim, dünyanın yaklaşık 4-5 milyar yıllık geçmişine karşılık...
“Sultanın askerler olmadan gücü olamaz; Askerler para olmadan temin edilemez; Para halkın esenliği sağlanmadan elde...
Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, 1853-1858 Kırım Savaşı’ndan sonra iki ülkenin imzalamış olduğu bir...
Osmanlı toplumundaki esnaflığın kökenleri daha önceki Türk-İslâm devletlerine kadar uzanmaktadır. Osmanlı şehir hayatında görülen bu...
Ondokuzuncu yüzyıl, Osmanlı toplumu ve ekonomisi için öncekilerden çok farklı bir dönem oluşturur. Geleneksel Osmanlı...
Osmanlı sistemini, öncelikle belgelerden hareketle belli bir bütünlük içersinde ele almak zarureti vardır. Zira sistem...
Önceleri siyasi ve ekonomik alanlarda başlayan Türk-Alman ilişkilerinin, zamanla gerek sivil gerekse askeri eğitim alanlarında...
Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin “Protestan Sorunu” yoktur. Bu sorun ABD misyonerleriyle ortaya çıkmış, diğer...
Osmanlı İmparatorluğu topraklarında açılan yabancı okullar, tarihi bir sorun ve gelişme olup, eğitim faaliyeti arkasında...
Misyonerlik ile ilgili basılı eserlerde Anadolu, İncil ülkesi anlamına gelen “Bible Land” olarak adlandırılır. Yani...
Ahlâk Dışı Hareketlerle Mücadele Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte toplumdaki ekonomik sıkıntılar daha da...
Uygarlıkları, insanları, tarihi yok eden savaşlar, geride sağ kalabilenleri de sağlıksız, yiyeceksiz, evsiz, işsiz ve...
Osmanlıdan Cumhuriyet’e geçerken aşağı yukarı II. Meşrutiyet’ten 1930’lu yıllara kadar olan dönem, Türk toplumu için...
Hamdullah bin Şeyh (Şeyhoğlu Hamdullah) AmasyalIdır. Güzel yazı (hat) yazmayı, ok atmayı, yüzmeyi, ok ve...
1908’deki Jön Türk Devrimi’nden sadece birkaç hafta sonra, ünlü bir kadın yazar olan Fatma Fahrünnisa’nın,...
Bosna Hersek fethedildiği andan itibaren devlet tarafından özel önem verilen bölgelerin başında yer almıştır. Hükümet...
I. Bahaîliğin Ortaya Çıkışı İran’da 19. yüzyılda yaşanan iç ve dış siyasî çalkantılarla düşünce alanındaki...
Onyedinci yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı İmparatorluğu’nda özellikle siyasi ve askeri alanda yenileşme çabalarının hız kazandığı,...
İslam hukukuna göre gayrimüslimler, egemenliklerini kabul ettikleri İslam devletiyle yaptıkları anlaşma sonucu zimmi tebaa statüsüne...
Osmanlı Devleti’nde toplum üyelerinin, mükellefiyet ve din esaslı ayırımlara tâbi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımlar üzerinde...
Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi ile başlayan ekonomik sıkıntılar, beraberinde piyasada para sıkıntısına neden olmuştur. Piyasayı...
Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı çocuklarının hayatında meydana gelen Batı tesirli değişme ve gelişmeyi tam olarak tespit...
XVIII. yüzyılda Sinop şehrinde, ekseriyetle “küçük aile” tipi hakim durumdadır. Küçük aile etrafında, ailenin yakınları...
Osmanlı İmparatorluğu’nda kadınların ancak 1. Dünya Savaşı öncesinde önemli bir sosyo-ekonomik rol oynamaya başladığı ve...

Toplam 13 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »