Orta Çağ

SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE AKSARAY ŞEHRİ
KLÂSİK TEBRİZ MİNYATÜRLERİ (XIII-XIV. YÜZYILLAR)
TARİHÎ TÜRK HALICILIĞI
NAHÇİVAN’DA TÜRK MİMARİSİ
XI-XVII. YÜZYILLARDA AZERBAYCAN’DA ABİDEVÎ YAPILARIN ÖZELLİKLERİ
AKKOYUNLU DEVRİ MİMARİSİ
RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ MİMARÎ ESERLERİNDE SÜSLEMELER
MENTEŞEOĞULLARI BEYLİĞİ MİMARİSİ
GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ’NDE MİMARİ
XII-XIV. YÜZYIL ARTUKLU KABARTMA DESENLİ SIRSIZ SERAMİKLERİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE AKSARAY ŞEHRİ
KLÂSİK TEBRİZ MİNYATÜRLERİ (XIII-XIV. YÜZYILLAR)
TARİHÎ TÜRK HALICILIĞI
NAHÇİVAN’DA TÜRK MİMARİSİ
XI-XVII. YÜZYILLARDA AZERBAYCAN’DA ABİDEVÎ YAPILARIN ÖZELLİKLERİ
AKKOYUNLU DEVRİ MİMARİSİ
RAMAZANOĞULLARI BEYLİĞİ MİMARÎ ESERLERİNDE SÜSLEMELER
MENTEŞEOĞULLARI BEYLİĞİ MİMARİSİ
GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ’NDE MİMARİ
XII-XIV. YÜZYIL ARTUKLU KABARTMA DESENLİ SIRSIZ SERAMİKLERİ
Konumu itibariyle doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan askeri ve ticari yolların kavşağında yer alan Aksaray...
On üçüncü yüzyılın sonu, on dördüncü yüzyılın başlarında, Tebriz Minyatür Okulu’nun kurulduğu bilinmektedir. Ele aldığımız...
Orta Asya’da M.Ö. II. binlerde konfederasyonların oluşması ile bu konfederasyonların içerisinde yer alan Hunların ataları...
Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir bölge olan Nahcivan’ın, kuzeyinde ve doğusunda Ermenistan, güneyinde İran,...
Tarihi ve coğrafi açıdan Azerbaycan’ın önemli bir yer tuttuğu Orta Doğu bölgesinin dünya kültür tarihine...
On dördüncü yüzyılın ortalarından itibaren giderek kuvvet kazanan ve XV. yüzyılın ikinci yarısında en geniş...
Ramazanoğulları Beyliği XIV. yüzyılın ikinci yarısında Adana merkez olmak üzere, Çukurova’da Tarsus, Kozan (Sis), Misis,...
Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılması sonrasında, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan ve adlarına “Tevâif-i...
Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan beyliklerden olan Germiyanoğulları (M.1300-1429); Kütahya merkez olmak üzere...
Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan Mezopotamya Bölgesi, tarih çağlarını başlatan en eski medeniyet merkezlerinden...
Prof. Dr. M. Oluş Arık başkanlığında bir ekip tarafından Hasankeyf’de başlatılan kazı çalışmaları sonucu, bir...
Bitlis iline bağlı olan Ahlat ilçesi, Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında, sahil boyunca uzanan hafif meyilli...
Saltuklular Saltuklular, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 1071-1202 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk Beyliği’dir. Büyük Selçuklu...
Danişmendlilerin kültür ve tarihleri siyasî, tarihlerinden daha fazla karanlık içindedir. Şimdiye kadar sadece siyasî tarihleri...
Anadolu Taş süslemesinde oldukça zengin bir alan olan figürlü süsleme, hem süsleme hem de ikonografi...
On üçüncü yüzyılın sonunda Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte 14-15. yüzyıllarda Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan...
Yakın Doğu veya Ön Asya olarak adlandırılan ve Anadolu’nun da içinde bulunduğu coğrafyanın, insanoğlunun yerleşik...
Selçukluların 14. yüzyıl başlarında yıkılması ile 1453 tarihinde İstanbul’un Osmanlılar tarafından alınması arasında geçen yüzelli...
1. Anadolu Türk Beyliklerinin Kuruluşu Anadolu Selçuklu Devleti, 1277 tarihinde, Moğolların Anadolu’nun mülkî ve askerî...
Hilt, deri ve kap mânâsına gelen Arapça bir kelime olup, bir mecmua veya bir kitabın...
Türk halı sanatı ile ilgili kaynaklara göre, düğümlü halı Orta Asya’da, Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya...
Orta çağda, kültür ve sanat politikalarının, sanat etkileşimlerinin, inançların ve düşüncelerin ışığı altında meydana getirilen...
Türk sanatının İslam öncesi devirlerinden itibaren tanıdığımız önemli dallarından birisi ahşaptır. Orta Asya’daki kurganlardan ele...
Süslemenin E. Gombrich, O. Grabar, A. Riegl, E. Kühnel, E. Baer ve Grottanelli gibi batılı...
Tarihin erken dönemlerinden itibaren kale mimarîsi, askerlik ve teknik ile savaş usullerinin ilerlemesine paralel olarak...
Su her dönemde insanların ve toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaç kaynağı olmuştur....
On birinci yüzyılın ikinci yarısından sonra, Malazgirt zaferini izleyen yıllarda Anadolu’ya gelip yerleşen Oğuz boyları;...
Her dönemde, ulaşım yollarının belirli mesafelerinde konaklama yerlerinin mevcut olması gerekir. İnsanların seyahat ettiği yollar...
Türk Mimarîsinde külliye kuruluşlarını anlamak ve okuyucuya aktarabilmek, külliyenin zamanı için tarifi, anlamı, fonksiyonel ve...
Türklerin Orta Asya içlerinde tarih sahnesine çıkışları ile başlayan süreç, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeleri...
Onbirinci yüzyılın sonlarında Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmeleri 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu kentlerinin çehresinde değişikliklere...
On birinci yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’ya akmaya başlayan Türk boyları, Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın 1071’de...
Ahlat’ın tarihi karışık ve karanlıktır. Şeref b. Ebu’l Matahhar el Ensârî tarafından bir Ahlat tarihinin...
Toplam 10 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »