Orta Çağ

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ’NDE MİMARİ
XII-XIV. YÜZYIL ARTUKLU KABARTMA DESENLİ SIRSIZ SERAMİKLERİ
HASANKEYF’DE ARTUKLU, EYYÛBÎ, AKKOYUNLU VE OSMANLI DÖNEMİ MİMARÎ ESERLERİ
BİTLİS/AHLAT’TAKİ TÜRK DEVRİ YAPILARI
SALTUKLU MİMARİSİ
DANİŞMENDLİLERDE KÜLTÜR VE SANAT
BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİNDE FİGÜRLÜ SÜSLEME
BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİNDE TAŞ SÜSLEME PROGRAMI
BEYLİKLER DÖNEMİ HANLARI
ANADOLU BEYLİK DÖNEMİNDE MİMARİ VE HİMAYE
GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ’NDE MİMARİ
XII-XIV. YÜZYIL ARTUKLU KABARTMA DESENLİ SIRSIZ SERAMİKLERİ
HASANKEYF’DE ARTUKLU, EYYÛBÎ, AKKOYUNLU VE OSMANLI DÖNEMİ MİMARÎ ESERLERİ
BİTLİS/AHLAT’TAKİ TÜRK DEVRİ YAPILARI
SALTUKLU MİMARİSİ
DANİŞMENDLİLERDE KÜLTÜR VE SANAT
BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİNDE FİGÜRLÜ SÜSLEME
BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİNDE TAŞ SÜSLEME PROGRAMI
BEYLİKLER DÖNEMİ HANLARI
ANADOLU BEYLİK DÖNEMİNDE MİMARİ VE HİMAYE
Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan beyliklerden olan Germiyanoğulları (M.1300-1429); Kütahya merkez olmak üzere...
Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan Mezopotamya Bölgesi, tarih çağlarını başlatan en eski medeniyet merkezlerinden...
Prof. Dr. M. Oluş Arık başkanlığında bir ekip tarafından Hasankeyf’de başlatılan kazı çalışmaları sonucu, bir...
Bitlis iline bağlı olan Ahlat ilçesi, Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında, sahil boyunca uzanan hafif meyilli...
Saltuklular Saltuklular, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 1071-1202 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk Beyliği’dir. Büyük Selçuklu...
Danişmendlilerin kültür ve tarihleri siyasî, tarihlerinden daha fazla karanlık içindedir. Şimdiye kadar sadece siyasî tarihleri...
Anadolu Taş süslemesinde oldukça zengin bir alan olan figürlü süsleme, hem süsleme hem de ikonografi...
On üçüncü yüzyılın sonunda Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte 14-15. yüzyıllarda Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde kurulan...
Yakın Doğu veya Ön Asya olarak adlandırılan ve Anadolu’nun da içinde bulunduğu coğrafyanın, insanoğlunun yerleşik...
Selçukluların 14. yüzyıl başlarında yıkılması ile 1453 tarihinde İstanbul’un Osmanlılar tarafından alınması arasında geçen yüzelli...
1. Anadolu Türk Beyliklerinin Kuruluşu Anadolu Selçuklu Devleti, 1277 tarihinde, Moğolların Anadolu’nun mülkî ve askerî...
Hilt, deri ve kap mânâsına gelen Arapça bir kelime olup, bir mecmua veya bir kitabın...
Türk halı sanatı ile ilgili kaynaklara göre, düğümlü halı Orta Asya’da, Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya...
Orta çağda, kültür ve sanat politikalarının, sanat etkileşimlerinin, inançların ve düşüncelerin ışığı altında meydana getirilen...
Türk sanatının İslam öncesi devirlerinden itibaren tanıdığımız önemli dallarından birisi ahşaptır. Orta Asya’daki kurganlardan ele...
Süslemenin E. Gombrich, O. Grabar, A. Riegl, E. Kühnel, E. Baer ve Grottanelli gibi batılı...
Tarihin erken dönemlerinden itibaren kale mimarîsi, askerlik ve teknik ile savaş usullerinin ilerlemesine paralel olarak...
Su her dönemde insanların ve toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaç kaynağı olmuştur....
On birinci yüzyılın ikinci yarısından sonra, Malazgirt zaferini izleyen yıllarda Anadolu’ya gelip yerleşen Oğuz boyları;...
Her dönemde, ulaşım yollarının belirli mesafelerinde konaklama yerlerinin mevcut olması gerekir. İnsanların seyahat ettiği yollar...
Türk Mimarîsinde külliye kuruluşlarını anlamak ve okuyucuya aktarabilmek, külliyenin zamanı için tarifi, anlamı, fonksiyonel ve...
Türklerin Orta Asya içlerinde tarih sahnesine çıkışları ile başlayan süreç, X. yüzyılda İslamiyet’i kabul etmeleri...
Onbirinci yüzyılın sonlarında Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmeleri 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu kentlerinin çehresinde değişikliklere...
On birinci yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’ya akmaya başlayan Türk boyları, Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın 1071’de...
Ahlat’ın tarihi karışık ve karanlıktır. Şeref b. Ebu’l Matahhar el Ensârî tarafından bir Ahlat tarihinin...
Geçmişi günümüze taşıyan el sanatlarımız; sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam biçimimizi yansıtan en kalıcı ve...
Giyim ve kuşam herkesin ilgisini çeken toplumsal psikolojik ve ekonomik çok yönlü bir konudur. Dış...
Selçuk kervansarayları, XIII. asırda, Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memlekette cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu...
Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden...
Akdeniz üç kıtanın benzersiz kesişiminde bulunur. Akdeniz sadece bu bölgedeki devletler arasındaki ilişkilerin yoğunluğuna katkıda...
Anadolu Selçuklu Dönemi’nin ilk evresinin (1075-1192) siyasal ve kültürel tarihini kısaca ortaya koymaya çalışacağım bu...
Son araştırmalar Anadolu Selçuklu sanatının, Büyük Selçuklu sanatının devamı olarak geliştiğini göstermektedir. Bu sanat, Azerbaycan...
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenleri hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar daha ziyade siyasî tarihle sınırlandırılmış, kültür...

Toplam 10 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...10...Son »
bıçak satın al