Tarama Kategorisi

İlk Çağ

TÜRK TARİHİ VE SOSYOLOJİMİZ

Prof. Dr. Baykan SEZER Türkiye’de daha sosyoloji çalışmalarının başlangıcında Batı açıklamalarının ve sosyoloji öğretilerinin yetersizliği duyulmuş ve tarih ile sosyoloji ilişkisi sosyolojimizin en önemli sorunu olarak kalmıştır.…

OSMANLI TARİHİNDE DÖNEMLER

Prof. Dr. Halil İNALCIK İnsanoğlu, evrendeki milyonlarca karmaşık olayı, zihninde geliştirdiği birtakım çerçeve ve ör neğe göre biraraya getirip manalandırmak ihtiyacındadır. Bulutlara bakıp onları zihnindeki belli şekillere benzeten bir…

TÜRK TARİHİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Türklerin dört bin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıt’alarında çok değişik coğrafyalarda devlet kurmaları ve yaşamaları, her zaman dünyanın ilgisini çekmiştir. Zira dört…