Kategori: İlk Çağ

Kionit/Hyonlar hakkında ilim çevrelerinde bazı görüş ayrılıkları mevcuttur. Bir kısım...
20.08.2015
1.492
Beşinci yüzyılda, doğu dünyasının önde gelen siyâsi kuruluşları arasında Akhunlar...
18.08.2015
5.035
Kuşan Devleti, varolduğu dönemde, dünyanın en büyük dört devletinden birisi...
15.08.2015
4.224
Asya’nın güneyinde, Hind okyanusuna doğru uzanan üç büyük yarımadadan birisi...
12.08.2015
2.894
“Yaptığı çalışmalarla gerek Türk, gerekse Kuşan tarihi ve medeniyetine ölümsüz...
09.08.2015
1.541
Macaristan’dan Mançurya’ya kadar uzanan kuzey bozkırları, dünyanın özel bir bölgesini...
08.08.2015
2.175
Etnik Tarihi Vusunların vatanı doğuda, Çin’in Doğu Türkistan eyaletinde, özellikle...
05.08.2015
2.244
Han Sülâlesi, büyük bir tehlike haline gelen Hun akınlarını önlemek...
02.08.2015
2.119
Asya’daki bu son Hun Devleti kırk iki yıllık bir ömre...
31.07.2015
2.781
1. Giriş Hun (Hsiung-nu) Devleti’nin Yapısı M.Ö. üçüncü yüzyılın sonunda,...
28.07.2015
2.090
Hunlarla Çin arasındaki Doğu Türkistan mücadelesi, o zamanlar Çin’de hükümran...
21.07.2015
3.209
Hocam Merhum Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL’in Aziz Hatırasına… Tarih boyunca...
19.07.2015
2.619
Bu yazarın “Three Archaeological Links Between the Xiongnu and the...
14.07.2015
3.341
Hunlar, İç Asya’nın tarihi olarak belgelenmiş ilk “göçebe” imparatorluğudur. Mançurya’dan...
13.07.2015
3.636
Yazılı belgelere dayanan Türk tarihi, Hunlar ile başlar. Hunlardan çok...
10.07.2015
4.347
Coğrafyacılar “en eski kıtanın”, Asya’nın toprağını coğrafya bakımından beş kocaman...
09.07.2015
5.049
Orta Asya’da eskiden çeşitli halklar yaşamıştır. Onların arasında Türk halklarının...
06.07.2015
3.516
Dünyanın en eski kıtası olan Asya, tarihî ve coğrafî bakımdan...
04.07.2015
9.284
Bozkırlar tarih öncesi devirlerden başlamak üzere çeşitli kültürlerin varlığını sürdürdüğü...
02.07.2015
6.351
Massagetlerle ilgili en değerli bilgiler eski Yunanca, Farsça ve Çince...
30.06.2015
3.228
Yesi-Türkistan şehri, Türk milletinin kültür ve din tarihinde özel bir...
27.06.2015
2.820
İskitler Atlı Kavimler Medeniyetinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Onlar Bozkır...
25.06.2015
4.104
Eski Yunanca (S”kai), Latince (Sacae), eski Farsça (Saka), eski Hintçe...
19.06.2015
4.777
Kimmerler ve İskitler Eskiçağ’daki “Türk Kültür Tarihi”nin, daha genel bir...
18.06.2015
10.904
Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle karışıp, kaynaşmalarında ve bazen...
17.06.2015
2.190
Çok eski dönemlerden itibaren tarih yazma geleneğini sürdüren Çinliler, gerek...
16.06.2015
2.210
13.06.2015
2.699
Yakınlarda, yaşamının en parlak döneminde vefat eden Macar Türkolog Istvan...
12.06.2015
1.974
Çin denildiği zaman birçok insan, memleketi düşman taarruzlarından ve dışardan...
11.06.2015
3.799
Milattan Önce IX.-VII. yüzyıllarda batıda yani Yakın Doğu’da ve Akdeniz’de,...
10.06.2015
2.590