Kategori: İlk Çağ

M. Ö. 8. yüzyıla doğru, Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda büyük bir...
21.02.2019
13
Kültür kelimesi köken itibariyle Latincede “toprağı işleme” demektir. Bundan dolayı...
15.02.2019
37
Eski Avrasya bölgeleri arasındaki çok yönlü ilişkiler tarihi asırlar öncesine...
09.02.2019
42
Moğolların aksine Türkler ölenin yeri belli olsun diye mezar odası...
29.10.2018
118
Eski Türklerin dini düşüncesinde Umay tanrıçasının görünümü önemli bir yer...
24.10.2018
132
Çok eski zamanlardaki Türklerin inançları doğa kültürü üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle...
19.10.2018
134
Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yürüttüğümüz çalışmanın...
15.10.2018
155
Rusya, Orta Asya, Türkiye, Çin ve İran halkları Avrasya’nın tarihi...
10.10.2018
117
Pazırık Kültürü Olgusu Arkeolojik bir kültürün başka bir kültüre dönüşümünü...
05.10.2018
141
“Bizim milletimiz derin bir maziye sahiptir. Bu düşünce bizi elbette...
07.03.2018
144
Oğuzlar ile ilgili en eski tarihi kayıt Yenisey Kitabelerinde bulunmaktadır....
02.03.2018
230
Türk kültürünün incelenebilmesi için diğer kültürlerin incelenmesinde kullanılan metod, yaklaşım,...
26.02.2018
181
Türkiye Türkçesinde “bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpmak”...
22.02.2018
108
Dede Korkut kitabında prehistorik (tarih öncesi) çağlara ışık tutabilecek bir...
16.02.2018
221
Budizm, dünyanın üç büyük dininden biridir. Uygurlar tarihlerinde yaklaşık binyıl...
07.02.2018
329
Runik yazıyı Avrasya’da ilk kullananların, Asur Babil çivi yazılarında “İşkuzai”...
31.01.2018
425
I. Göktürk Yazısının Gelişimi ve Gelişim Coğrafyası Düşünen insan, fikirlerini,...
26.01.2018
424
Bugün büyük bölümü Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar,...
22.01.2018
367
Dili kalıcı kılmaya yarayan alfabelerin yaşı, dillere göre çok genç...
17.01.2018
339
Kuzey Moğolistan’ın doğusuna düşen Orhun nehri civarında, sekizinci yüzyılın ilk...
12.01.2018
606
Göktürk adını verdiğimiz ve genel olarak Türk adı altında tanınan...
22.12.2017
814
En eski zamanlardan beri Türk namı altında toptan zikrettiğimiz büyük...
18.12.2017
404
İnsanların birbirleriyle olan temasları dillerin teması anlamına gelmektedir. Dil temasları;...
13.12.2017
1.288
Türk dili ve kültür tarihi bakımından son derece önemli eserlerden...
08.12.2017
907
On birinci yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Güney Rusya bozkırları, Volga...
04.12.2017
936
Eğer Avarların dili hakkında konuşmak istiyorsak, bu dille ilgili hangi...
29.11.2017
1.571
Macarca Türkçe İlişkileri çalışması, Macar tarihçiliği açısından oldukça duygusal...
24.11.2017
854
Eski Türk yurtları üzerine yapılan arkeolojik araştırmalar Türk tarihinin, M.Ö....
20.11.2017
1.052
Halaç Türkçesi ilk olarak Gerhard Doerfer ve öğrencileri tarafından 1960’larda...
15.11.2017
555
Verilecek derslerden amaç, sizlere Türk kavimleri tarihi hakkında Rus ve...
01.09.2017
925