Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Türkmeneli

TÜRKMEN ŞEHRİ KERKÜK

Ali KERKÜKLÜ  Kerkük, asırlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coğrafyada şekillenmiş Türk kültürünün merkezidir.…