Tarama Kategorisi

Türk Yurtları

SAHA CUMHURİYETİ

Saha Türklerinin vatanı Saha Cumhuriyeti Sibirya’nın stratejik yerinde bulunmaktadır. Üstelik Saha, elmas, altın, petrol ve gaz gibi stratejik doğal kaynaklar açısından da zengindir. Bu zenginlik bir yandan Saha’nın demografik yapısının…

DUKHA HALKI – MOĞOLİSTAN

Yazı ve Fotoğraflar: Selcen KÜÇÜKÜSTEL Moğolistan’ın kuzeybatı sınırında, Sayan Dağları’nda, rengeyikleriyle birlikte göçebe hayatı süren ve Türkçenin bir lehçesini konuşan Dukhalar… Avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak,…

ÖTÜKEN VE ÖTÜKEN ADI ÜZERİNE

Âdem AYDEMİR Türklerin kutsal mekânı Ötüken, matematiksel konum olarak 47° ku­zey paraleli ile 101° doğu meridyenlerinin çakıştığı yer olarak tarif ediliyor. Matematiksel konumu bu şekilde tarif edilen Ötüken, Türkolog A. Von Gabaın’in…

TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ

Doç. Dr. Semra ALYILMAZ Bağımsız Türk devletlerinde ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk boy ve topluluklarının ortak bir paydada buluşmaları adına bugüne kadar pek çok toplantı, sempozyum, kurultay, panel düzenlenmiş ve projeler…

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA KARACAOĞLAN

Turan CAN Giriş Tarihin hemen her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Anadolu coğrafyası, Orta Asya’dan akıp gelen, binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Türk insanının bu süreç içersinde bu coğrafyada ortaya koydukları kültürel…

MACARİSTAN VE TURANCILIK

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Orta Avrupa bölgesinin merkez ülkesi olan Macaristan, bir Türk boyu olan Macarların bin iki yüz yıl önce Volga kıyılarından kalkıp göç ederek, Tuna kıyılarında yerleşerek kurdukları bir devlettir. Milattan Önce (M.Ö.)…

“GİRİT AÇILIMI” MASAL GİBİ…

Prof. Dr. Mete GÜLMEN YIL: 1909 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te Rumlar tarafından hunharca öldürülen Osman Efendi (Koraşaki) ile Hüseyin Ağa (Subaşaki) adlı iki Türkün naaşlarını kartpostal…

KÜRTLERİN ANA YURDU VAR MI ?

Hüseyin ADIGÜZEL Sözlükler “Ana Yurt” kavramını “İlk yurt olan topraklar, ana vatan” şeklinde açıklıyorlar. Bu tanıma göre, millet olan her topluluğun bir ana yurdu vardır ve bu topraklar bellidir. Bu topraklar, ulusun tarih sahnesine ilk…

BALKANLAR’DA TÜRK İZLERİ

Turan CANGiriş Tarihi kaynaklarda II. yüzyıldan itibaren Hun-Türk kavimlerinin Avrupa’nın doğusunda, Ural dağlarının güneyinde göründükleri bilinir. Lakin daha sonra bütün Avrupa kavimlerini titreten ve o zamanki Avrupa’nın etnik…

29 OCAK MİLLÎ DİRENİŞ GÜNÜ

Gözde Kılıç YAŞIN 29 Ocak 1988’de Batı Trakya Türklerini sokağa döken uygulamanın sürmesi nedeniyle tam 24 yıldır protesto sürmektedir. Yunanistan’ın "bıçak sırtında" bir yaşama ancak izin verdiği Batı Trakya Türkleri, bugün hala…

TÜRKLER, COĞRAFYA VE ANAYURTLAR

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM  I. Türkler Dünya üzerinde mevcut iki türlü insan topluluğu vardır: 1) kadim < tarih öncesi, yâni milâd öncesi tarih > zamanlardan beri var olup tarihin ezelden itibaren biçimlendirdiği toplumlar; 2) yeni…

ADRİYATİK’TE UNUTULAN 104 TÜRK

Adriyatik sahilindeki Bar kentinden olmak üzere ilk kez 104 kişi kendini “Türk” olarak yazdırdı. Osmanlı idaresi altında uzun süre kalan Karadağ'da bu yıl nisan ayında yapılan ve bir süre önce sonuçları açıklanan nüfus sayımında, çoğu…