Tarama Kategorisi

TÜRK YURDU

ERGENEKON DESTANI ve NEVRUZ BAYRAMI

Prof. Dr. Abdülhalûk M. ÇAY 1993 yılında beşinci baskısını yaptığımız "Türk Ergenekon Bayramı/Nevruz" adlı eserimizde yer alan Ergenekon destanı ve Nevrûz konusundaki düşüncelerimiz öyle anlaşılıyor ki bazılarını rahatsız etmiş…

SAHA CUMHURİYETİ

Saha Türklerinin vatanı Saha Cumhuriyeti Sibirya’nın stratejik yerinde bulunmaktadır. Üstelik Saha, elmas, altın, petrol ve gaz gibi stratejik doğal kaynaklar açısından da zengindir. Bu zenginlik bir yandan Saha’nın demografik yapısının…

ÇÖN TAŞ

B.D. ABDIRRAHMANOV Bübüra Abıkanova 1928 yılında Kırgızistan'ın Alamüdin bölgesinde doğmuş ve halen başkent Bişkek şehrinde yaşayan bir emekli idi. Bübüra Hanım bir vesileyle çevresindekilere, çocukluğunda gördüğü, bildiği ama halkın…

DUKHA HALKI – MOĞOLİSTAN

Yazı ve Fotoğraflar: Selcen KÜÇÜKÜSTEL Moğolistan’ın kuzeybatı sınırında, Sayan Dağları’nda, rengeyikleriyle birlikte göçebe hayatı süren ve Türkçenin bir lehçesini konuşan Dukhalar… Avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak,…

1944 KIRIM TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ

Yrd. Doç. Dr. Cemile ŞAHİN Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde yer alan ve Karadeniz hâkimiyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynayan Kırım Yarımadası, tarih boyunca çeşitli milletlere ev sahipliği yapmıştır. Oldukça…

ÖTÜKEN VE ÖTÜKEN ADI ÜZERİNE

Âdem AYDEMİR Türklerin kutsal mekânı Ötüken, matematiksel konum olarak 47° ku­zey paraleli ile 101° doğu meridyenlerinin çakıştığı yer olarak tarif ediliyor. Matematiksel konumu bu şekilde tarif edilen Ötüken, Türkolog A. Von Gabaın’in…

DÜŞMANA YURT MU OLDUN SEN KERKÜK ?

Şimdi verirken son nefesimi Bu son seslenişim size Ya tutun elimizden Ya da “gardaş” demeyin bize Kerkük benim, demek ayrı gördüler Şu döşüme paslı hançer vurdular Sanki benim öz evime girdilerOğlum gibi ağlayan vatan Kerkük…

TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ

Doç. Dr. Semra ALYILMAZ Bağımsız Türk devletlerinde ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk boy ve topluluklarının ortak bir paydada buluşmaları adına bugüne kadar pek çok toplantı, sempozyum, kurultay, panel düzenlenmiş ve projeler…

GÖR MENİ NEYLEDİLER

GÖR MENİ NEYLEDİLER ''Derin uykularımdan uyanmam...''dedikçe men Hun çağı izlerimdem sezdiler meni. Kirli tırnaklarını batırıp kanımıza Çin setleri boyunca yazdılar meni. Bulup çürütmek için ruh cevherlerimizi Dağları kazar…

KIRIM: “TAMGALI, GÖK BAYRAKTA GİZLİ SIRRIM”

Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Şair Erdoğan Kırmızıoğlu’nun şiirinde vatan toprağı Kırım’ın kısa bir tarihçesini bulmak mümkündür: “Her yıl on sekiz mayısta Kırım’da Hatırlanır sürgün yılı acıyla, Gözyaşı dökülür, her bir mekânda, Cuci…

‘KIRIM TATARLARI GÖÇE ZORLANIYOR’

Gökhan YİVCİĞER  Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından geçen bir yılda artan siyasi baskılar ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce Kırım Tatarı ana yurtlarını terk etti. Geçmişte de büyük bir sürgün yaşayan halkın lideri Mustafa…

DOĞU TÜRKİSTAN VE İLK SAKİNLERİ

Kürşat YILDIRIM Türk tarihi alanında yapılan neşriyatta umûmî kanâat Türkistan ve bilhassa Doğu Türkistan sahasının ilk ahalisinin Türkler olmadığı ve Türklerin esasen Gök-Türkler devrinden sonra, yani VI. ve bilhassa VII.-VIII. yüzyıldan…

ORHUN ÂBİDELERİ

Prof. Dr. Muharrem ERGİN Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin.. İlk Türk tarihi.. Taşlar üzerine yazılmış tarih.. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması.. Devlet ve milletin karşılıklı…