Kırgızistan

KIRGIZ TARİHİNDE BİR KADIN GENERAL: KURMANCAN DATKA
ALAY DAĞLARININ MELİKESİ KURBANCAN DATHA (1811-1907)
MAKALE ÇAĞRI – CENGİZ AYTMATOV ARMAĞANI
KIRGIZ TÜRKLERİNDE EVLİLİK ÖNCESİ KIZ SEÇİMİ GELENEKLERİ
KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER
ÇÖN TAŞ
TANRI DAĞLARI’NIN KARLI DORUKLARINDAN ARAL GÖLÜNE AKAN IRMAK; CENGİZ AYTMATOV
KURMANCAN DATKA – TARİHE DAMGASINI VURMUŞ BİR TÜRK KADIN
1916 BÜYÜK KIRGIZ İSYANI: ÜRKÜN
KIRGIZ TARİHİNDE BİR KADIN GENERAL: KURMANCAN DATKA
ALAY DAĞLARININ MELİKESİ KURBANCAN DATHA (1811-1907)
MAKALE ÇAĞRI – CENGİZ AYTMATOV ARMAĞANI
KIRGIZ TÜRKLERİNDE EVLİLİK ÖNCESİ KIZ SEÇİMİ GELENEKLERİ
KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER
ÇÖN TAŞ
TANRI DAĞLARI’NIN KARLI DORUKLARINDAN ARAL GÖLÜNE AKAN IRMAK; CENGİZ AYTMATOV
KURMANCAN DATKA – TARİHE DAMGASINI VURMUŞ BİR TÜRK KADIN
1916 BÜYÜK KIRGIZ İSYANI: ÜRKÜN
Bilinmektedir ki tarih boyunca yaşamış ve herhangi bir alanda sivrilmiş olan liderlerin ortaya çıkmasında yeteneği,...
Rus Çarı II. Aleksander’in 19 Şubat 1876’da çıkardığı beyannameyle Hokand Hanlığı ve hanlığın sınırları içinde...
Amaç Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak, ölümünün onuncu yılında Cengiz Aytmatov anısına bir armağan...
Kırgızlar’da görücü usulü ile kız isteme geleneği. Önceleri konar göçer, daha sonra yerleşik hayat sürdüren...
Tarihleri M.Ö.201 yılına kadar giden ve asırlarca varlıklarını devam ettiren Kırgızlar genellikle Orhun bölgesinde kurulan...
Bübüra Abıkanova 1928 yılında Kırgızistan’ın Alamüdin bölgesinde doğmuş ve halen başkent Bişkek şehrinde yaşayan bir...
‘Gün Olur Asra Bedel Romanı’ üzerine Gerçekçilik, efsane ve bilim kurgunun (Kara 2003:302) iç içe...
Giriş Tarihe mâl olmuş, belirli bir alanda üstün yetenekleriyle sivrilmiş kişiler hakkında araştırma yaparken dikkat...
GİRİŞ Tarihleri M.Ö. 201 yılına kadar giden ve asırlarca varlıklarını devam ettiren Kırgızlar genellikle Orhun...