Tarama Kategorisi

Türk Tarihi

M.Ö. 53 YILINDA YAPILAN TÜRK KURULTAYI

 Ahmet TOKSOY  Üç büyük kıta üzerinde yaklaşık üç bin yıldan beri mevcudiyetini günümüze kadar devam ettirerek ayakta kalmasını bilen Türk milleti, şanlı mazisinde birçok devlet kurmuş ve sayısız adil, cesur ve bilge devlet adamları…

ASKERİ TARİH AÇISINDAN KÖL TİGİN

H. İhsan ERKOÇ 1. Giriş Gök Türkler, Orta Asya Türk Tarihi içerisinde kültür, dil, toplum ve yönetim bakımından “Klâsik Dönem”i oluştururlar. Gök Türk tarihinde bir çok Kağan, Yabgu, Şad, Çor, Tigin, Beğ ve benzer soylular yaşamışlardır;…

SARIKAMIŞ TAARRUZU

Dr. İsmail EYYÜPOĞLU 1. Dünya Savaşı’nın çıkış sebebi üzerinde değişik spekülasyonlar yapılmaktadır. Avrupa’da başlayıp sonra Dünya’nın geri kalanını da içine alacak olan bu savaşın, var olan dengeleri tümden sarstığı ve yeni kamplaşmalara…

MİSAK-I MİLLÎ’YE GÖRE LOZAN

Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Konuya girerken öncelikle Misak-ı Millî’nin ne olduğu veya ne olmadığı sorularına cevaplar arayarak Misak-ı Millî’nin kapsamı, hedefleri ve önemi net olarak ortaya çıkarılmalıdır ki; Lozan’da elde edilen sonuçla…

TÜRK TARİHİNİN BAŞLANGICI

Prof. Dr. Vecihe HATİPOĞLU Son araştırmalara göre, tarihimizin başlangıcı, Sümer tarihine ka­dar gitmektedir. Sümercenin aslı konusu çok yazılmış, çok işlenmiştir. Hemen her ulustan dilciler, Sümerce ile kendi dillerini karşılaştırmışlar,…

HAZAR’DAKİ KİMSESİZ TÜRK ŞEHİTLERİ

Yine bir gece sabaha kavuşurken; yıllardır olduğu gibi yine değişen bir şey yok. Issız ve sessiz Nargin’de... Nargin Adası, Hazar Denizi’nde Azerbaycan’a bağlı bir ada. Bakü açıklarındaki bu adanın Türk tarihi açısından son derece önemli…

ORHUN YAZITLARI

Orhun Yazıtları Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalan yazılı taşlardır. Bu taşlar, hem maddî hem de manevi bakımdan Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarıdır. "Türk" kelimesi, Türk…

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

ASLITÜRKDEN AYBÜKEN Türk-İslamcı resmi tarihimizin gizlediği konu: Türkler nasıl Müslümanlaştı? Bu konu Tarih dersi kitaplarımızda, Türklerin 9. ve 10. yy'da İslamiyet’i benimsediği yazılarak geçiştirilir. Türk boylarının kendi istekleri…

İSKİTLER – İskitlerin Kökeni

Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Doç. Dr. İlhami DURMUŞ İskitlerin kökenine dair antik kaynaklarda ve arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularda yeterli bilgiler bulunmamaktadır. İskit araştırmalarının başlamasıyla birlikte…

İSKİTLER – İskit Adı

Prof. Dr. Abdülhaluk M. ÇAY Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Türkiye Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka…