Türk Tarihi

BOZKIR KAVİMLERİNDEN AZLAR
DOĞU TÜRKİSTAN VE İLK SAKİNLERİ
KİMMER ve İSKİT GÖÇLERİNİN DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ ETKİLERİ
RUSLAR TARAFINDAN 1833’DE BEYKOZ/SELVİ BURNU’NA DİKİLEN KAYA ANITI "MOSKOF TAŞI"
AVARLAR
SELÇUKLU ŞEHZADESİ KUTALMIŞ
HAZARLAR – BİR YAHUDİ TÜRK İMPARATORLUĞU
JARRAMAS (Yaramaz) ve JİLDERİM (Yıldırım) FIRKATEYNLERİ…
M.Ö. 53 YILINDA YAPILAN TÜRK KURULTAYI
ASKERİ TARİH AÇISINDAN KÖL TİGİN
BOZKIR KAVİMLERİNDEN AZLAR
DOĞU TÜRKİSTAN VE İLK SAKİNLERİ
KİMMER ve İSKİT GÖÇLERİNİN DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ ETKİLERİ
RUSLAR TARAFINDAN 1833’DE BEYKOZ/SELVİ BURNU’NA DİKİLEN KAYA ANITI "MOSKOF TAŞI"
AVARLAR
SELÇUKLU ŞEHZADESİ KUTALMIŞ
HAZARLAR – BİR YAHUDİ TÜRK İMPARATORLUĞU
JARRAMAS (Yaramaz) ve JİLDERİM (Yıldırım) FIRKATEYNLERİ…
M.Ö. 53 YILINDA YAPILAN TÜRK KURULTAYI
ASKERİ TARİH AÇISINDAN KÖL TİGİN
M.Ö. I. bin yıllarında Avrasya’nın geniş alanlarında, Kara Deniz’in kuzey tarafından, Merkezî Asya’nın iç bölgeleri...
Türk tarihi alanında yapılan neşriyatta umûmî kanâat Türkistan ve bilhassa Doğu Türkistan sahasının ilk ahalisinin...
Kimmer ve İskitler, ana vatanı Türkistan olan topluluklardır. Her ikisinin de etnik menşeî hakkında çeşitli...
Giriş Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanı ve Osmanlı ordularına karşı kazandığı başarılar, Osmanlı mahfillerinde...
Hunlar’dan sonra Avrupa’yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarlar’ın menşei konusunda çok uzun tartışmalar yapılmış....
Selçuklular, Oğuzların Kınık boyuna mensup bulunuyorlardı ve başlarında da Demir yaylı (Temir Yalıg), Dukak (Tukak)...
Bir Türk Yahudi’si olarak Yahudi Türklerin varlığı bana hep ilginç gelmiştir. O yüzden kitabevinde üst...
İsveç, 200 yıl önce Ruslara karşı verdiği ölüm kalım savaşında, sancağında hilal bulunan bir tekne...
Üç büyük kıta üzerinde yaklaşık üç bin yıldan beri mevcudiyetini günümüze kadar devam ettirerek ayakta...
1. Giriş Gök Türkler, Orta Asya Türk Tarihi içerisinde kültür, dil, toplum ve yönetim bakımından...
I – Köy Kaynağına Kısa Bir Bakış: Bir küme insanın, belli bir yerde temelli olarak...
1. Dünya Savaşı’nın çıkış sebebi üzerinde değişik spekülasyonlar yapılmaktadır. Avrupa’da başlayıp sonra Dünya’nın geri kalanını...
Konuya girerken öncelikle Misak-ı Millî’nin ne olduğu veya ne olmadığı sorularına cevaplar arayarak Misak-ı Millî’nin...
Giriş Din değiştirme konusunu farklı disiplinlerin inceleme alanına giren derin bir konudur. İçtimai bilimler tarafından...
Giriş Safevi devletinin kuruluşu, daha önceki İslam ordularının İran coğrafyasına girişi ve Moğol istilaları gibi...
Giriş  Milletlerin tarihlerindeki dönüm noktalarını, bu dönemlere damgasını vu­ranların kişilik yapılarıyla birlikte düşünmek ve bu...
Giriş Portekizli kaptan Vasco da Gama’nın Ümit Burnu’nu dolaşarak 1498 yılında Hindistan’a ulaşması ve gemisi...
Haçlı seferleri sırasında (1096-1291) Anadolu, Haçlılar ile Türkler arasında önemli olaylara sahne olmuştur. Bu çalışmada,...
Giriş Türk kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanması üzerine, sorunun birinci derecede taraflarından biri olan Yunan kuvvetleri...
Giriş 3 Kasım 1914’te başlayan Çanakkale Muharebeleri, 9 Ocak 1916’ya kadar aralıklarla yaklaşık 14 ay...
Son araştırmalara göre, tarihimizin başlangıcı, Sümer tarihine ka­dar gitmektedir. Sümercenin aslı konusu çok yazılmış, çok...
Harem-i Hümayun veya Batılılarca “tutsak olmuş kadınla­rın dünyası” (Akşit 23) olarak tanımlanan harem, tarih boyunca...
Yine bir gece sabaha kavuşurken; yıllardır olduğu gibi yine değişen bir şey yok. Issız ve...
Turk musiki ve kultur tarihinde onemli bu bulusu Mogol arkeologlari gerceklestirdi. 2008 yilinda bulduklari 1500...
Orhun Yazıtları Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden kalan yazılı taşlardır. Bu taşlar,...
“Türk tarihi” denilince, tek bir topluluğun belirli bir coğrafi mekândaki tarihi değil, Türk veya başka...
Türk-İslamcı resmi tarihimizin gizlediği konu: Türkler nasıl Müslümanlaştı? Bu konu Tarih dersi kitaplarımızda, Türklerin 9....
C. İskitlerin Siyasi Tarihi 1. Kavimler Göçü ve İskitlerin Tarih Sahnesine Çıkışları Tarih öncesi devirlerden...
2. İskitlerin Türklüğü Meselesi İskitlerin kökenine dair nazariyelere baktığımızda, İskitlerin İslav kökenli olduğunu ileri sürenler,...
Giriş Kavimlerin tarih sahnesine çıkışlarında, başka kavimlerle karışıp, kaynaşmalarında ve bazen büyük bir, güç olarak...