Türk Tarihi Makaleleri

KUBRAT HAN VE BÜYÜK BULGAR DEVLETİ’NİN KURULUŞU
AVARLAR
MASSAGETLER
ESKİ ÇAĞDA TÜRKLER
ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN KÜRT POLİTİKASI
SAKALAR VE HUNLAR DÖNEMİNDE ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞI
BALKANLARDA RUS KONSOLOSLUKLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ
İRNEK’İN HUNLARI VE BULGARLAŞMA HADİSESİ
TAHRİP EDİLEN TÜRK TARİHİ ve BİR TÜRKÜ
KUBRAT HAN VE BÜYÜK BULGAR DEVLETİ’NİN KURULUŞU
AVARLAR
MASSAGETLER
ESKİ ÇAĞDA TÜRKLER
ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN KÜRT POLİTİKASI
SAKALAR VE HUNLAR DÖNEMİNDE ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞI
BALKANLARDA RUS KONSOLOSLUKLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ
İRNEK’İN HUNLARI VE BULGARLAŞMA HADİSESİ
TAHRİP EDİLEN TÜRK TARİHİ ve BİR TÜRKÜ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Büyük (Magna) Bulgar Devleti’nin kurucusu olan ve 765-766 yıllarında...
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. kursatyildirimtr@yahoo.com Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair...
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Asya dünyanın en eski kıtalarından birisidir. Coğrafi olarak Kuzey Asya, Doğu...
Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nden toprak talebinde bulunanların ya da ülkemizi bölmeye çalışan bazı bölücü unsurların değişik...
Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Türkler hakkında bilgi Çin, Bizans, Arap, Rus ve diğer tarihi...
Osmanlı Devleti ve Kürtler Osmanlı Devleti’nin Kürtlerle kader birliği yapması Yavuz Sultan Selim devrindedir. Bu...
Dünya üzerinde her insan topluluğu bir yer tutar. İnsanların yurt tuttukları yerler coğrafi mekânlardır. Bu...
Rusya, XVIII. yüzyılın başlarından itibaren siyasî, ekonomik ve askerî güç olarak uluslararası siyasette etkin bir...
Hunlar, Asya’da ki hâkimiyet dönemlerinin sona erişinden kısa bir süre sonra, Doğu Avrupa sahasında kendilerini...
Sovyetler Birliği’nde ve Balkanlar’da yaşayan Türklerin tarihleri üzerinde oldukça fazla tahrifat yapıldığı artık herkesin malûmudur....
Birinci Dünya Savaşının başlamasının temel sebepleri, XIX. Yüzyıldaki siyasi ve ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır....
Macarlar 9. yy sonlarında Don nehri boylarından şimdiki yurtlarına göç etmişlerdir. Bu esnada Hazar’ın kuzeyindeki...
Safevî Devleti’nin oluşumu için en önemli koşullardan birini oluşturan askeri potansiyel, -yalnızca bu değilse bile-...
Oğuzların erken tarihi hakkında bildiğimiz tek şey, onları Türkişlere, dolayısıyla Batı Göktürk sahasındaki On Oklara...
943 senesi civarında ünlü eseri Mürûc ez-Zeheb’i yazan Mes’ûdî, coğrafyaların, dolayısıyla faaliyetlerin birbirine girdiği bir...
İslam öncesi Türklere ait bilgiler M.Ö. 4000-4500 yıl gerilere kadar ulaşmaktadır. Bu konu bağlamında her şeyden...
I- Kıpçak ve Kuman Kelimelerinin Açıklaması Kıpçak, bir Türk kavmi ve bu kavmin rehberliği altında...
Bir askeri harekâtın eski zamanların en önemli kentlerinden birini ortadan kaldırıp aynı anda yeni zamanların...
Sadece Orta Asya’nın değil tüm Doğu tarihinin önemli aşamalarından biri olan Emir Timur’un ekonomik ve...
Devlet ve teşkilât fikrine erken çağlarda ulaşmış bulunan Türkler, geniş Orta Asya topraklarına ve topluluklarına...
Dünya savaşları, diğer birçok sonucunun yanı sıra, aynı zamanda dünya milletlerinin karakterlerinin yansıtıldığı büyük bir...
Pers tarihçisi Mithrond’un metinlerinde Hayât-Helit(Eftalit), Çin kaynaklarında Ye-Tai, Bizans tarihçilerinin de bize ilginç gelen bir...
Safevi Devleti’nin en büyük birkaç hükümdarından biri olan Şah Abbas (1587-1629), Şah Tahmasp’ın torunu ve...
1861 (H.1278) yılında Denizli’de doğdu. 22 Kasım 1931’de vefât etti. Dedesi Veli ve babası Osman...
Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu...
Üstün zekâsı ve çalışkanlığı ile geniş bir çevre edinmiş ve taşıdığı özgür düşünceleri ile Türkiye...
Sözüm ona günümüz Kürt aydınlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını bozmaya yönelen ayrılıkçı fikirlerine dayanak...
Kasım 1898 Yer ŞAM. Almanya İmparatoru ve Prusya Kralı Kayzer II.Wilheim konuşuyor:”300 milyon Müslümana söyleyin...
Çok garip bir milletiz vesselam… Aşağılık kompleksi öylesine işlemiş ki içimize. Ne zaman kendimizle ilgili...
Bir milletin haksızlığa, işgale ve iş birlikçilere karşı “ya istiklâl ya ölüm” parolasıyla isyanını ifade...
Türkçülük fikrinin tarihi gelişimine bakıldığında ilk dikkati çeken şahsiyet tabii ki Ziya Gökalp’tir. Ancak, Ziya...
Son zamanlarda basında Haliç Tersanelerinin yıkılarak yerine otel ve alışveriş merkezi yapılacağı haberleri dolanıyor, daha...
Anadolu’nun güneyinde İçel ve Dışel (Taşeli) bölgelerinde eski dönemden kalma Bulgar Türklerinin varlığı, Türk tarihçiliği...