Tarama Kategorisi

Türk Ordusu

AZERBAYCAN’DA BİR TÜRK MEZARI

Erdal KARAMAN Osmanlı Devleti, l.Dünya savaşında dört yıl boyunca, yedi cephede dönemin en güçlü devletleriyle savaşmak zorunda kalır. Ülkenin her bölgesinde bir cephe açılmışken, o tarihte, Azerbaycan’ın durumu farklı değildir.…

HAMİDİYE ALAYLARI

Sinan IŞILDAK Abdülhamid hükümdarlığının ilk yılların­da Osmanlı silahlı kuvvetlerini yenileş­tirme çalışmalarına ağırlık verdi. 1876 Kanuni Esasi ile başkomutanlık yetkisini anayasadan almıştı. Orduyu modernize etmek için teknik yardım…

BÜYÜK TAARRUZ’DA TÜRK SÜVARİSİ

Dr. Selman YAŞAR  Türk ordusunun kazandığı Sakarya Zaferi sonrasında Yunanlılar, Eskişehir- Afyonkarahisar hattına yerleşmişti. Türk kuvvetleri, Yunan ordusu karşısında toplanırken bir yandan da taarruz etmek düşüncesindeydi. Bu amaçla…

SARIKAMIŞ HAREKÂTI

Osmanlı Devleti, Almanya ile yapılan anlaşmanın ardından Birinci Dünya Savaşı’na girmek zorunda kalmıştır. Ancak Balkan Savaşı’ndan yeni çıkmış olması ve yeterli hazırlıkları yapma imkânı ve zamanı olmadığından dolayı savaşın ilerleyen…

ASKERLİK ALEYHTARLIĞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa eden insan demekse, eğer rençper bizi doyuran bir işçi ise, eğer doktor hastaları iyi eden bir fedakârsa, asker de bir millet…

TÜRK KARA ORDUSU NE ZAMAN KURULDU

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kara Kuvvetleri Komutanı radyoda yaptığı konuşma ile Türk Kara Kuvvetlerinin 600. kuruluş yılını kutladığı gibi daha yüksek kademedeki kimseler arasında da aynı konu üzerinde tebrikleşmeler oldu. Bu hesaba göre Türk…

TÜRK KARA ORDUSUNUN KURULUŞU MESELESİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bir müddetten beri, Türk Kara Kuvvetleri'nin, yani daha gerçek anlamı ile Türk Ordusu'nun kuruluş tarihinin 1363 olduğu kabul edilerek, belirli günlerde, bu yıl başlangıç sayılmak suretiyle, törenler yapılmaktadır. Türk…

TÜRK ORDUSUNA KARŞI DON KİŞOTLAR

Hüseyin Nihâl ATSIZ Daha önce de askerlerinin bulunmasına rağmen, disiplinli ve düzenli Türk Devlet Ordusu, "Tanrıkut Mete" (veya "Motun") tarafından milâttan önce 209 yılında kuruldu. Buyruk ne kadar sert olursa olsun itaatsizliğin ve…

TÜRK ORDUSUNUN İFTİHAR LEVHASI

Hüseyin Nihâl ATSIZ Cihan tarihinde en çok savaşan millet Türkler olmuştur. Bu savaşların bir listesini çıkarmak, bilhassa eski zamanlar için, güçtür. Denilebilir ki 15. asırdan önceki Türk tarihi mütarekesiz bir savaştan ibarettir. Onun…