Kategori: Türk Kültürü

İnsanın uygarlaşma sürecinde sanatın en eski belirtisi olarak kabul edilen...
21.02.2019
5
Giriş Giyim insanı dış etkilere karşı koruyan bir araç, süslenme...
31.10.2018
110
Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse...
26.02.2018
163
Eski kaynaklar bir Türk’ün her zaman yanında atı olduğunu söyler...
05.02.2018
2.384
Kırgızlar’da görücü usulü ile kız isteme geleneği. Önceleri konar göçer,...
10.01.2018
1.247
Tarihin başlangıcından beri kadın ve erkek, her devirde, her coğrafyada,...
04.12.2017
1.236
“Yemiş” de ne demek? Kuru yemişin ne olduğu malum: kuru...
24.09.2016
1.466
Türk kültüründe yönler ve dünyayı yönleme çok önemlidir. Bilhassa İslâm...
14.09.2016
6.390
Toplumların kültürleri, daha dar kapsamlı birtakım kültürlerden oluşmaktadır. Ulusal kültürümüzden...
13.09.2016
1.990
Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin...
10.09.2016
2.391
Tarihin başlangıcından bugüne kadar erkekle kadın arasındaki biyolojik farklılığın sezilmesi...
19.08.2016
2.803
Mitoloji, semboller ilmidir. Mitolojideki semboller hangi millete aitse, o milletin...
17.08.2016
3.140
A – ÇİFT BAŞLI KARTAL ARMASI Kartalın Orta Asya Türklerinde...
05.08.2016
2.976
Yazımın ismi “Geçmişten-Günümüze Halk inançlarımızda Işık” olsa muhtemelen daha sağlıklı...
04.08.2016
1.577
A- TÜRKLER’DE ARMALARIN ORTAYA ÇIKIŞI Geleneğe göre Oğuzhan’ın Günhan, Ayhan,...
31.07.2016
1.347
Türkçede AD, “Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, bildirmeye yarayan –...
30.07.2016
1.603
Göçebe hayatın vazgeçilmez şaheserlerinden biri olan çadır, yerleşik hayata geçilene...
28.07.2016
2.232
Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarikat mensubunun geçeceği maddî...
28.07.2016
6.550
Aşık Paşazade (1481) “Târih-i Âl-i Osman” adlı eserinde Anadolu Selçukluları...
23.06.2016
3.009
Bu araştırmada, İslam öncesinden OsmanlI’nın ilk dönemlerine gelinceye değin, eski...
13.11.2015
4.161
Düğünlerdeki eğlence anlayışına geçmeden önce Türk sosyal hayatının en önemli...
20.07.2015
3.057
Çağatay edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri sayılan Ali Şîr Nevâyî...
20.06.2015
2.912
At yaradılışı itibariyle, diğer hayvanlara fazla benzemeyen bir hayvandır. Fizik...
15.04.2015
3.474
Varahşa, bugünkü Özbekistan’ın Buhara Şehrine bağlı bir arkeolojik yerleşim bölgesidir....
01.04.2015
7.808
1. Giriş Sandık, eski Mısır’dan günümüze kadar kullanılan bir mobilya...
11.01.2015
7.031
Türklerde evlenme kolay bir iş olarak görülmemiş, hatta evlilik müessesesine...
07.01.2015
4.046
Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Kafkasya, İran, Avrupa hatta Amerika ve Uzak...
05.01.2015
7.872
Bazı araştırmacılar, İslâmiyet’ten önceki dönemlerde yaşayan Türkleri, göçebe kültüründen kurtulamamış,...
29.12.2014
5.522
Çalışmanın konusu Birinci Dünya Harbi’nde Sarıkamış Harekâtımız anısına dokunmuş ve...
22.12.2014
4.775
Türk Dünyasının en köklü boylarından biri olan Kırgız Türkleri, küreselleşme...
10.12.2014
5.682
12