Tarama Kategorisi

Türk Kültürü

KÜLTÜR TARİHİMİZDE MEYVE

Prof. Dr. Emine Gürsoy-NASKALI “Yemiş” de ne demek? Kuru yemişin ne olduğu malum: kuru yemişçiden alınan çerez. Kurusu olduğuna göre bir de yaşı mı olmalı? Yaş yemiş yani yemiş, meyva demek. Yemiş, meyvanın Türkçesi. Ama artık yemiş meyva…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YÖNLER

Doç. Dr. Ali Rafet ÖZKAN Türk kültüründe yönler ve dünyayı yönleme çok önemlidir. Bilhassa İslâm öncesi dönemlerde dünyayı dört ana yöne ayırma, Türklerin geleneksel dinî inançlarının bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. İslâm öncesi…

TÜRKLER'İN KULLANDIĞI ARMALAR

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ A - ÇİFT BAŞLI KARTAL ARMASI Kartalın Orta Asya Türklerinde totem hayvanı olarak kabul olunduğunu çeşitli kaynaklardan öğrenmekteyiz. Birçok kavimlerin, insanların hayvanlarla münasebeti sonucu türediğine…

BEKTAŞÎLİKTE DÖRT KAPI KIRK MAKAM

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarikat mensubunun geçeceği maddî ve manevi aşamalardır. Hacı Bektaş Velî, Makâlât adlı eserinde tarikatının öğretisini bu şekilde düzenlemiştir. Ona göre kul, Çalap…

BACIYÂN-I RUM (ANADOLU BACILARI) VE FATMA BACI

Aşık Paşazade (1481) “Târih-i Âl-i Osman” adlı eserinde Anadolu Selçukluları devrinde Türkmenler arasındaki sosyal zümreleri “Gaziyân-ı Rûm” (Anadolu Gazileri). “Ahiyân-ı Rûm” (Anadolu Ahileri), “Abdalân-ı Rûm” (Anadolu Abdalları), ve…

TARİHÎ SÜREÇTE TÜRK KADINLARI

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KURT Bu araştırmada, İslam öncesinden OsmanlI’nın ilk dönemlerine gelinceye değin, eski Türk kadınlarının toplumsal hayat içerisindeki konumları incelenecektir. Birkaç seyahatname ile birlikte, ilgili tarihi ve…

KALIN ve ÇEYİZ

Prof. Dr. Gülden Sağol YÜKSEKKAYA Türklerde evlenme kolay bir iş olarak görülmemiş, hatta evlilik müessesesine kutsallık bile atfedilmiştir. Bir evlilikte kız isteme, kalın ödeme, düğün gibi fasılların bulunması o evliliğe verilen önemi de…

ESKİ TÜRKLERDE HUKUK

Doç. Dr. Esra YAKUT Bazı araştırmacılar, İslâmiyet’ten önceki dönemlerde yaşayan Türkleri, göçebe kültüründen kurtulamamış, gelişmiş bir devlet teşkilâtı kuramamış, savaşçı bir millet olarak tanımlamaktadırlar. Oysa, bu dönemde Türk…

KUTSAL KIRGIZ KALPAĞI

Yard. Doç. Dr. Metin ARIKAN İsmail Turan KALLÎMCÎ Türk Dünyasının en köklü boylarından biri olan Kırgız Türkleri, küreselleşme olarak adlandırılan ve milletlerin kültürünün iç içe geçtiği bir süreçte, içinde bulunduğumuz döneme ayak…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALEVİLİK

Mustafa AKSOY Saha araştırmaları özellikle folklorcu ve sosyologlar için çok önemlidir. Çünkü milletlerin ve küçük sosyal gnıpların kültürel kalıplarının bakiyeleri ve temelleri önemli ölçüde bu tür çalışmalar sonucu ortaya konulur.…