Türk Büyükleri

TÜRK BÜYÜKLERİ – 59 : NİHAL ATSIZ
ENVER PAŞA
TÜRKOLOG RESSAM GRİGORY (ÇOROS) GURKİN
İSMAİL BEY GASPIRALI
RAZİYE BEGÜM SULTAN
ALİ ŞİR NEVÂYÎ
DOĞU BATI ALGISINDA ATTİLÂ
ALİ KUŞÇU
BÜYÜK TÜRK ASTRONOMU: ULUĞ BEY
Dr. FAZIL KÜÇÜK
TÜRK BÜYÜKLERİ – 59 : NİHAL ATSIZ
ENVER PAŞA
TÜRKOLOG RESSAM GRİGORY (ÇOROS) GURKİN
İSMAİL BEY GASPIRALI
RAZİYE BEGÜM SULTAN
ALİ ŞİR NEVÂYÎ
DOĞU BATI ALGISINDA ATTİLÂ
ALİ KUŞÇU
BÜYÜK TÜRK ASTRONOMU: ULUĞ BEY
Dr. FAZIL KÜÇÜK
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra söndürülmek istenen Türklük ateşini ve ocağını yeniden alevlendiren doğudan batıya,...
Enver Bey, 23 Kasım 1881’de İstanbul’da Divanyolu’nda eski Lisan Mektebi karşısındaki evlerinde dünyaya gelmiştir. Altı...
Çeşitli teknik ve ebatlarda yaptığı 4000’e yakın eserle verimli bir sanat hayatı yaşayan, resimleri şu...
Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet...
Türk-İslâm Tarihinin Yegâne Kadın Hükümdarı RAZİYE BEGÜM SULTAN Hindistan’a Müslümanlığı X. asırda Gazne Türkleri götürdü....
Bir zamanlar kültür adamları da edebiyat adamları da Türkiye’nin gündemini işgal ederdi. O zamanlar mutlu,...
İki yaşam tarzı, iki farklı kültür, iki ayrı dünya ve iki zıt anlayış: yerleşik hayat...
Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğdu....
Tarih yaşadığı dönemde değeri anlaşılamayan pek çok büyük sima ile doludur. Bunların kimi bir bilim...
Dr. FAZIL KÜÇÜK ( 14 Mart 1906 – 15 Ocak 1984 ) Dr. Fazıl Küçük...
EBULFEZ ELÇİBEY (24 Haziran 1938 – 22 Ağustos 2000) Ebülfez Elçibey, (D. 24 Haziran 1938,...
Giriş Türk dilini Türkiye Türkçesinden, Türk edebiyatını Güney-Batı lehçesi ürünlerinden ibaret sananlar, büyük Türk şairi...
Ailesi Şark Cephesi komutanı, Milli Mücadele Kahramanı ve Siyaset Adamı Kazım Karabekir Paşa 1882 yılında...
Türk Dünyasının en önemli ortak şahsiyetlerinden olan Ali Şir Nevâî, Türk dilinin ve edebiyatının gelişmesinde...
1. Giriş Gök Türkler, Orta Asya Türk Tarihi içerisinde kültür, dil, toplum ve yönetim bakımından...
 Türküz dedik çekip çekip vurdunuz… Bizi vurup bizden hesap sordunuz… Ölümden öteye köy mü kurdunuz!.....
Tarihimize “93 Harbi” adıyla geçen Türk-Rus savaşında Erzurum’un Aziziye Tabyası’nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandıran...
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın meşhur komutanlarından olan Gazi Osman Paşa, kendi ifadesiyle 1833’de Tokat’ta doğmuş, babasının...
Bugün, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş Yıldönümü… Bu vesileyle sizlere Gazi kentimizin şanlı geçmişinden biraz söz...
Bu yazı Kazak politikacı Mustafa Çokay (1890-1941) tarafından kaleme alınarak, 15 Haziran 1923 tarihli ‘Doğu-Batı’...
Çıktı Otranto’ya pür- velvele Ahmet Paşa Tuğlar varsa gerektir Kızılelma’ya kadar Yahya Kemâl, Gedik Ahmet...
( Kaşgar 1901 – İstanbul, 17 Aralık 1995 ) “Gönül arzu eder ki, Türkistan meselesinin...
Toplumun en büyük haksızlığına uğramış tarihî şahsiyetlerden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü...
Yedinci asrın ilk yarısından Gök Türk Kağan sülâlesi arasında şahsî ihtiras ve entrikalar yüzünden devlet...
Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun büyük oğlu,...
Türk tarihi, dünyanın en hamasî şiiri, Türk kahramanları da o şiirin berceste mısralarıdır. Bir zafer...
Bir milletin kendi büyüklerine saygı göstermesi de millet olmanın büyük vasıflarından biridir. Büyükler, tarih dersi...
Fikir tarihimizde birinci planda yer alan şahsiyetler arasında Ziya Gökalp’ın özel bir yeri vardır. Diyarbakır’ın...
AZERBAYCAN TÜRKLÜĞÜNÜN KAHRAMANI MEHMET EMİN RESULZÂDE ( 1884 – 1955 ) Azerbaycan Milli İstiklal Davası’nın...
Yaşamları ve ortaya koydukları eserlerle, ABD yasalarının temelinin şekillenmesine ilham kaynağı olduklarından, bu tarihi şahsiyetlerin...
Yüce Türk milleti bütün tarihi boyunca nice adsız kahramanlar yetiştirmiştir. Halâ da vatan ve millet...
Oğuz Kağan’ın son büyük torunu olan Mustafa Kemal Atatürk, hiç şüphesiz gelmiş-geçmiş en önemli Türk...
Son yüzyılın Türk tarihine damgasını vuran, Türk milletinin geçmişinde ve geleceğinde mühim roller oynayan Türk...