Tarama Kategorisi

Türk Büyükleri

İSMAİL BEY GASPIRALI

Dr. Edige KIRIMAL Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedî şükranlarına lâyıktır. Köprülüzade Mehmet Fuad Kırım’ın en büyük evlâtlarından, cemiyet adamı, gazeteci, yazar, pedagog, ideolog ve…

RAZİYE BEGÜM SULTAN

Türk-İslâm Tarihinin Yegâne Kadın Hükümdarı RAZİYE BEGÜM SULTAN Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ Hindistan’a Müslümanlığı X. asırda Gazne Türkleri götürdü. O zamandan itibaren XIX. asırdaki İngiliz işgaline gelinceye kadar bu kıtayı…

ALİ ŞİR NEVÂYÎ

Ahmet B. Ercilasun - YeniçağBir zamanlar kültür adamları da edebiyat adamları da Türkiye’nin gündemini işgal ederdi. O zamanlar mutlu, huzurlu ve şiirli günlerdi. 1941 Nevâyî’nin 500. doğum yıl dönümü idi. İstanbul Üniversitesi…

DOĞU BATI ALGISINDA ATTİLÂ

İki yaşam tarzı, iki farklı kültür, iki ayrı dünya ve iki zıt anlayış: yerleşik hayat ve göçebe yaşam tarzı, insanlık tarihi ile eş zamanlı kabul edilebilir bu durum insanlık tarihinin başlamasıyla ortaya çıkar. Aynı durum lokal da olsa…

ALİ KUŞÇU

Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğdu. Babası Muhammed, ünlü Türk Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi ‘Kuşçu’ lakabıyla meşhur oldu. Küçük…

BÜYÜK TÜRK ASTRONOMU: ULUĞ BEY

Lâlifer BALİBEYOĞLU Tarih yaşadığı dönemde değeri anlaşılamayan pek çok büyük sima ile doludur. Bunların kimi bir bilim adamı idi; kimi yazar, kimi siyaset adamı. Tarih boyunca "deli" denilerek hapsedilenleri de oldu, "cadı" denilerek…

Dr. FAZIL KÜÇÜK

Dr. FAZIL KÜÇÜK ( 14 Mart 1906 - 15 Ocak 1984 ) Dr. Fazıl Küçük 14 Mart 1906 tarihinde Lefkoşa kazasına bağlı Ortaköy'de dünyaya geldi. Dr. Küçük ilkokulu Haydarpaşa'da bulunan ve müdürünün adından ötürü, "Tarakçı Mektebi" olarak bilinen…

EBULFEZ ELÇİBEY

EBULFEZ ELÇİBEY (24 Haziran 1938 - 22 Ağustos 2000) Ebülfez Elçibey, (D. 24 Haziran 1938, Nahçıvan - Ö. 22 Ağustos 2000, Ankara) Azerbaycan Türk’ü siyaset adamı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı. Gerçek adı Ebulfez Aliyev…

KÂZIM KARABEKİR PAŞA

Ailesi Şark Cephesi komutanı, Milli Mücadele Kahramanı ve Siyaset Adamı Kazım Karabekir Paşa 1882 yılında İstanbul Kocamustafapaşa’da doğmuştur. Ailesi Karaman’ın Gafariyat (şimdiki ismi ile Kazım Karabekir İlçesi) kasabasındandır. Babası,…

ASKERİ TARİH AÇISINDAN KÖL TİGİN

H. İhsan ERKOÇ 1. Giriş Gök Türkler, Orta Asya Türk Tarihi içerisinde kültür, dil, toplum ve yönetim bakımından “Klâsik Dönem”i oluştururlar. Gök Türk tarihinde bir çok Kağan, Yabgu, Şad, Çor, Tigin, Beğ ve benzer soylular yaşamışlardır;…

KAHRAMAN TÜRK KADINI NENE HATUN

Tarihimize "93 Harbi" adıyla geçen Türk-Rus savaşında Erzurum'un Aziziye Tabyası'nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandıran Türk kadını. 1857 yılında Erzurum'da doğdu. Tam doksan sekiz yıl orada yaşadı. Bir kahramanlık sembolü…

İSA YUSUF ALPTEKİN

( Kaşgar 1901 – İstanbul, 17 Aralık 1995 ) "Gönül arzu eder ki, Türkistan meselesinin halledilmesi davasında öncülük şerefi, Türkiye'nin hakkı olsun...." İsa Yusuf Alptekin İsa Yusuf Alptekin 1901 yılında Kaşgar vilayetine bağlı…

ABDÜLHAMİD HAN (=GÖK SULTAN)

Hüseyin Nihâl ATSIZ Toplumun en büyük haksızlığına uğramış tarihî şahsiyetlerden biri, II. Abdülhamid'dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan…

ÇAĞRI BEĞ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun büyük oğlu, Selçuk Subaşı’nın da torunudur. Mikaîl yabgu büyük ihtimalle babası Selçuk Beğ’den önce ölmüş, fakat tarihe Çağrı…

TÜRK BÜYÜKLERİNE SAYGI

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bir milletin kendi büyüklerine saygı göstermesi de millet olmanın büyük vasıflarından biridir. Büyükler, tarih dersi kitaplarında dile getirilmekle başlayan, anıt ve heykelleri dikilmek, anma günleri yapılmak…

ZİYA GÖKALP

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Fikir tarihimizde birinci planda yer alan şahsiyetler arasında Ziya Gökalp’ın özel bir yeri vardır. Diyarbakır’ın bu sakin yaratılışlı evlâdı, fikir tarihimizdeki bu mühim yerini, Türklüğe yaptığı büyük hizmetlerle…

EN BÜYÜK TÜRK KAHRAMANI: KÜR ŞAD

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Türk tarihi, dünyanın en hamasî şiiri, Türk kahramanları da o şiirin berceste mısralarıdır. Bir zafer şehrâhını dolduran heykeller gibi 26 asrı süsleyen bu ölmezler tümeni arasında bir teki bir millete şeref verecek…

MEHMET EMİN RESULZÂDE

AZERBAYCAN TÜRKLÜĞÜNÜN KAHRAMANI MEHMET EMİN RESULZÂDE ( 1884 - 1955 ) Nurgül UZUNEL Azerbaycan Milli İstiklal Davası’nın en önemli savunucularından olan Mehmed Emin Resulzade, önce Çarlık, ardından da Bolşevik Rusyası’na karşı…

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Latif MUTLU Yaşamları ve ortaya koydukları eserlerle, ABD yasalarının temelinin şekillenmesine ilham kaynağı olduklarından, bu tarihi şahsiyetlerin anıları için hazırlanan rölyeflerin, 1950 den beri parlamento binasının Temsilciler Meclisi…