Tarama Kategorisi

Tarihi Olaylar

OSMANLININ KUT’ÜL-AMARE ZAFERİ

Mahir KÜÇÜKVATAN Coğrafi keşiflerin hız kazandırdığı sömürgecilik anlayışı XIX. yüzyıla gelindiğinde neredeyse dünyanın tümünü etkisi altına almıştı. Sömürgeciliğin yaygınlaşması büyük devletleri yeni kaynak arayışlarına sürükledi.…

ŞAPKA KANUNU

Doç. Dr. Seçil AKGÜN Giyim, insanların ilk çağlardan başlayarak kendilerini doğanın çeşitli etki­lerinden korumak veya ona uyum sağlamak için başvurdukları bir gereksinim­dir. Uygarlığın gelişmesine paralel; gerek baş, gerek vücut, gerekse…

ŞEYH SAİT AYAKLANMASI

Doç. Dr. Nurgün KOÇ Şeyh Sait Ayaklanmasının Nedenleri Şeyh Sait ayaklanmasını irdelerken dönemin sosyolojik koşullarının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Sina Akşin’e göre Türk toplumu 1908 “burjuva demokratik devrimi”ne karşın…

“GİRİT AÇILIMI” MASAL GİBİ…

Prof. Dr. Mete GÜLMEN YIL: 1909 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te Rumlar tarafından hunharca öldürülen Osman Efendi (Koraşaki) ile Hüseyin Ağa (Subaşaki) adlı iki Türkün naaşlarını kartpostal…

ERTUĞRUL FACİASI ve HİKAYESİ

Sunay AKIN  Türk denizcilik tarihinde 'Ertuğrul Faciası' diye anılan olay, insanların göz göre göre ölüme gönderilmelerinin en çarpıcı örneğidir. Ama bu olay, bu tür anlayışların sorgulanması sürecini de başlatmıştır.İlginç bir…

SARIKAMIŞ’I UNUTMAYALIM!

 Ceyhun BALCI  Bir bilgiye göre Osmanlı son döneminde girdiği savaşlarda her 10 askerden 9’unu savaş dışı nedenlerle yitirmiş. Hem bağlaşıklarımızda hem de karşıtlarımızda tersi bir tablo olduğunu ekleyelim. Sarıkamış’ta 1914’ü, 1915’e…

Unutulan Destanımız; KUT’ÜL AMMARE!

Mevlüt Uluğtekin YILMAZ Türk milleti 1915’de Çanakkale’de İngiliz emperyalizmine vurduğu darbeden bir yıl sonra, Irak Cephesi’nde Kut’ül Ammare (Kûtül’amâre) de 1916’nın 29 Nisan’ında etkili bir ‘Türk tokadı’ daha indirdi... Ne var ki…

TALAT PAŞA SUİKASTI

İttihat ve Terakki’nin eski Başvekili Talat Paşa, kendisine seslenen adamı görmek için geriye döndü. Dönmesiyle ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunun alnına saplanması ve kaldırımların üzerine yığılması bir olmuştu. Bir zamanlar, Osmanlı…

1. DÜNYA SAVAŞINDA “KOP SAVUNMASI”

Dr. Ayhan DOĞAN Yakın tarihimizde önemli bir yere sahip olan I. Dünya Harbi, Türk milletinin unutmaması gereken ibret sayfaları ile doludur. Çünkü bu harp, Batı dünyası için, Türklüğün yok edilmesini ve Anadolu'dan atılmasını hedef alan…

MALTA SÜRGÜNLERİ (1919 – 1921)

Dr. M. Galip BAYSAN Bütün aksi iddialara rağmen, sadece yurt dışında değil yurt içinde dahi özellikle Batı’ya şirin görünmeyi ideal edinmiş ve bu nedenle de Kemalist ideolojiye en fazla karşı çıkan Neo-Liberaller veya numaracı…

BALKAN GÖÇLERİ

Araş. Gör. Kürşat KURTULGAN 1. GİRİŞ Tarihin ortaya çıkmasında devletlerin ve ulusların uygulamaya koydukları politikalar ve bu çerçevede gerçekleştirilen stratejik hamlelerin sonuçları son derece etkilidir. Siyasi, ekonomik ve sosyal…