Kahramanlar

RİZE’NİN KAHRAMAN SAVAŞ ÇOCUKLARI
KIRGIZ TARİHİNDE BİR KADIN GENERAL: KURMANCAN DATKA
ALAY DAĞLARININ MELİKESİ KURBANCAN DATHA (1811-1907)
BİR HALK KAHRAMANI OSMAN BATUR
MİLLİ MÜCADELE’DE AYDIN’IN KADIN EFELERİ
ÇANAKKALE’DE GALATASARAY LİSESİ ŞEHİTLERİ
SİCİL KAYDI IŞIĞINDA BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI MEHMED KEMAL BEY’İN HAYATI
IRKIMIZIN KAHRAMANLARI – FATİH
FAHRETTİN PAŞA – "CAN VERİR… CANAN’I (S.A.V) VEREMEZ TÜRKLER!"
MÜBARİZ İBRAHİMOV
RİZE’NİN KAHRAMAN SAVAŞ ÇOCUKLARI
KIRGIZ TARİHİNDE BİR KADIN GENERAL: KURMANCAN DATKA
ALAY DAĞLARININ MELİKESİ KURBANCAN DATHA (1811-1907)
BİR HALK KAHRAMANI OSMAN BATUR
MİLLİ MÜCADELE’DE AYDIN’IN KADIN EFELERİ
ÇANAKKALE’DE GALATASARAY LİSESİ ŞEHİTLERİ
SİCİL KAYDI IŞIĞINDA BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI MEHMED KEMAL BEY’İN HAYATI
IRKIMIZIN KAHRAMANLARI – FATİH
FAHRETTİN PAŞA – "CAN VERİR… CANAN’I (S.A.V) VEREMEZ TÜRKLER!"
MÜBARİZ İBRAHİMOV
KTÜ Rize Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi. Kur’ân-ı Kerim’de, Maide sûresinde, kardeşi Habil’i kıskandığı için öldüren...
Bilinmektedir ki tarih boyunca yaşamış ve herhangi bir alanda sivrilmiş olan liderlerin ortaya çıkmasında yeteneği,...
Rus Çarı II. Aleksander’in 19 Şubat 1876’da çıkardığı beyannameyle Hokand Hanlığı ve hanlığın sınırları içinde...
Sheng Shih-tsai’in Nisan 1933’te iktidar gelmesinden sonra Çin’in uyguladığı baskı ve şiddet politikalarından dolayı Doğu...
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda yenilir ve diğer devletler Mondros Ateşkes Antlaşmasını bahane göstererek toprakları...
Balıkesir`de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi İvrindi’nin Mallıca köyünden 104 yaşında Azman Dede idi. Gençliğinde iki...
A. Ermeni Tehciri ve Mehmed Kemal Bey XIX.yüzyılın son çeyreği, Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan Ermeniler’in...
Fatih Sultan Mehmed, Türkiye padişahlarının en büyüklerindendir. Tarihimizin parlak bir çağında başa geçmiş, kahramanlığı, zekâsı...
Birinci Dünya Savaşı sona ermişti… Bu savaş esnasında Hicaz Cephesinde bulunan ve Medine Müdafaasını çıplak...
7 Şubat 1988 doğumlu Mübariz İbrahimov, 2005 yılında Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler Bölüğünde,...
Kıbrıs cumhuriyetini Yunanistan’a bağlamak amacıyla Rumların 1958 yılında başlattıkları Türklere karşı baskı, yıldırma ve yok...
Giriş Tarihe mâl olmuş, belirli bir alanda üstün yetenekleriyle sivrilmiş kişiler hakkında araştırma yaparken dikkat...
Türk tarihi kahramanlık destanlarıyla doludur. Var oluşumuzdan bugüne kadar girdiğimiz binlerce savaşta, ardına bakmadan cepheye...
Irkına, vatanına, tarihine ihanet etmiş olan kişi ve toplumların hiçbirini unutma Türk Oğlu! Unutma ve...
Kazan Hanlığı’nın sahip olduğu zenginliğe Ruslar tarih boyunca göz dikmişlerdir. Ne pahasına olursa olsun bu...
Irak Türkleri uzun yıllardan beri topraklarını, yurtlarını, milletlerini can gönülden iç duygularıyla severek gençleri, yaşlıları,...
Tarihimize “93 Harbi” adıyla geçen Türk-Rus savaşında Erzurum’un Aziziye Tabyası’nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandıran...
(1885 – 10 Nisan 1919) Türk’e, Türklüğe hizmet zor iştir. Bu hizmeti yapanlar bazen sanık...
Teğmen Tahir Ün’ün Kısa Hayatı ve Şehadet Hikayesi Ege’nin en büyük ilçesi Akhisar’da şehir merkezini...
Aksak Temür’ün temellerini sarstığı, Türkiye Devleti’ni yeni baştan ayağa kaldıran Çelebi Mehmet, savaşlarda yıprattığı gövdesini...
Kosova’da Haçlı Avrupa’ya unutulmaz bir ders veren Birinci Murat, kazandığı zaferden sonra bir Sırplı’nın kahpe...
– Atsız’a – Selçuk sülâlesinin sona erişinden sonra Anadolu’da meydana gelen beğliklere başlık eden gerçekten...
Ket Buğa, savaşçı ve kahraman bir Türk kumandanıdır. Tarihimizin Çingizliler çağında yaşamıştır. Dünyayı dize getiren...
1336… Bu Türk dünyasına büyük bir kahraman armağan eden yıldır. Bu kahraman Temür’dür ki Türkistan’ın...
Türk tarihinin büyük kahramanlarının çoğu, zafer yelleri ile at yarıştırmış kimselerdir. Fakat bu kahramanlar arasında...
Moğolistan’daki kabilelerin birbirleri ile durup dinlenmeden boğuştukları on ikinci yüzyılın ikinci yarsında bir kaç kabilenin...
Birinci Kılıç Arslan, Türk tarihinde adının tam eri olan yiğitlerinden biridir. Türkiye’nin Selçuklu sülalesi çağında...
Alp Arslan, Selçuk sülalesinin ikinci başbuğudur. Türkiye Devleti’nin kurucusu olan amcası Tuğrul Beğ zamanında Horasan...
Gök Türk istiklalinin kurtarıcısı İlteriş Kutluk Kağan öldüğü vakit biri sekiz, diğeri yedi yaşında iki...
Milletimiz tarihte iki kere istiklalini kaybeder duruma düşmüştür. Bunlardan biri yedinci yüzyılda Gök Türkler çağında,...
Gök Türk sülalesinden olan Kür Şad, tarihimizin baş kahramanlarındandır. O; eşsiz zaferler kazanmış bir kumandan...
Kısa bir boy, geniş bir gövde, büyük bir baş, seyrek bir sakal, esmer bir ten,...
Irkımızın kahramanlarından bazıları bütün Türklerin ve hattâ bütün dünyanın tanıdığı ünlü kimselerdir. Diğer bazıları ise,...