TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Balkan Bozgunu

1789 Fransız İhtilali’nin yaygınlaştırdığı milliyetçilik hareketlerinden en fazla Balkanlar etkilenmiştir. Yüzyıllardır Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde olan...
Kültürel vatanla, coğrafi vatan kadar, kader birliği müthiş olan iki kavram bulmak güçtür. Çünkü birini...
Balkan Harbi’nde Ege Adaları ile birlikte 100 bin kilometrekareye yakın vatan toprağı bir çırpıda elden...
Balkan Harbi, bozgun halinde seyrederken, yer yer vatan savunmasının yiğit örneklerinden biri de İşkodra savunmasıdır....
Hareket Ordusunun, İttihat ve Terakki’nin merkezi Selânik’in, bu kadar aşağılık bir halde teslimi ve yenilginin...
Günlerce aç olan asker çaresizdir. “Fiziki dayanıklılığı kalmayan askerlerin moral güçleri” de kalmamıştır. Çorlu, mezbaha...
Bozgun havası, karabasan gibi ordu üstünden, milletin tepesine çökmüştür. Kendisinden vatan savunması beklenen ordu, şaşkındır....
Karadağ ordusu, 18-62 yaş arası, savaş zamanı 37.200’e çıkabilen, ağır silahı, yük arabasından başka arabası,...
Hazırlıklardan sonra savaşı çıkartmak zor değildir. 10 Ağustos 1912’de Selânik’e yakın Fransızların işlettiği istasyona, Avusturya...
Balkan devletleri arasında ittifak, uzun bir çaba ile kurulur. Osmanlı istihbarat ve diplomasisi, bunu nasılsa...
“Jön Türkler, ‘İstanbul ve Selanik’te; Türk yok, Bulgar yok, Ermeni, Rum, Arnavut yok, Hıristiyan ya...
Yahya Kemâl, doksan yıl önceki insan tipimizi anlatırken şöyle der: “Bir Türk gönlünde nehir varsa...
Darbelerle yüzleşmeye başlayan Türkiye’de 2012-13, Balkan Harbinin yüzüncü yılı. Kendi işini yapmayan bir siyasetin, silahlı...
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Selanik Bölgesi”nde 1920 kayıtlarına göre 711 bin Türk yaşadığını, nerede olduklarının...