Tarama Kategorisi

57. Piyade Alayı (Tarihçesi)

BİR YOLCUYA

 BİR YOLCUYA Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun solunda Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda İstiklâl…

İSTİKLÂL SAVAŞI

57 nci Piyade Alayı, İstiklâl Savaşında Millî Savunma Bakanlığı'nın 17 Temmuz 1921 tarih ve Ordu Dairesi 1 nci Şubenin 16662 sayılı emri ile yeniden kuruldu. Alay karargâhı ile 1 nci Taburu, Ankara'da bulunan 31 nci Piyade Alayının yeniden…

BALKAN SAVAŞI

Balkan Harbinin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı kuruluşunda yer alan 57 nci Piyade Alayı, üç piyade taburu ile bir ağır makineli tüfek bölüğünden ibaretti. 57 nci Piyade Alayı Batı Rumeli'de Geylan ve…

TRABLUSGARP SAVAŞI

57 nci Piyade Alayının kuruluş tarihi, her ne kadar 25 Aralık 1892 olarak bilinmekte ise de, MSB Arşiv Müdürlüğünde mevcut 440 numaralı ve 1880 yılına ait 15 nci Tümen Defterinde, 57 nci Piyade Alayının kaydına rastlamaktayız. Tümen…