TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

57. Piyade Alayı (Tarihçesi)

Çanakkale’nin Coğrafi Özellikleri ve Kısa Tarihi Çanakkale; Türkiye’nin kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadası’nın Doğu Trakya...
1. Çanakkale Muharebelerine 19 nci Tümen emrinde katılan 57 nci Piyade Alayının Genelkurmay Askerî Tarih...
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor...
Askeri Safahatı * 06 Mayıs 1892 tarihinde mektepten Mülazım-ı Sani (Teğmen) rütbesiyle mezun olarak...
“Cihan tarihi, vatanı uğrunda senin kadar kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse...
“Güneşe, fırtınalara, soğuk ve yağmura karşı korunmasız siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor fakat...
Sevdiğim… Okurken yazımı sakın Gözünden şimşekler çakmasın emi! Dördüncü yaram kalbime yakın Kirpiğin elmaslar takmasın...
 BİR YOLCUYA Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de...
57 nci Piyade Alayı, İstiklâl Savaşında Millî Savunma Bakanlığı’nın 17 Temmuz 1921 tarih ve Ordu...
57 nci Piyade Alayı, Filistin Cephesinde 4 ncü Ordu, 15 nci Kolordu, 19 ncu Piyade...
Türk kuvvetlerinin içinde bulunduğu bu zor durum ile 15 nci Türk Kolordusu personelinin kahramanca vuruşarak...
Çanakkale Muharebeleri boyunca iki defa lağvedilen ve yeniden kurulan 15 nci Kolordu; İngilizlerin Çanakkale’den çekilmesinden...
20 Mayıs’ta düşman hatlarından Kızılhaç bayrağı kaldırılarak yaralı ve ölüleri toplamak için ateşkes önerildi. 5...
27/28 Nisan gece taarruzu bu durum ve koşullarla başlatıldı. Harekât zor olacaktı. Saat 21:00’den sonra...
Balkan Harbinde 19 ncu Piyade Tümeninin kuruluşundan çıkartılmış olan 57 nci Piyade Alayı, 5 nci...
Balkan Harbinin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı kuruluşunda yer...
57 nci Piyade Alayının kuruluş tarihi, her ne kadar 25 Aralık 1892 olarak bilinmekte ise...
“Aslında büyük soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul’u elinde tutacaktır”. NAPOLEON BONAPARTE 1. GİRİŞ (NEDEN 57...