TÜRK TARİHİ

KOZLUÖREN KÖYÜ (MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ) TAHTACI KADIN GİYİMİ
KUBRAT HAN VE BÜYÜK BULGAR DEVLETİ’NİN KURULUŞU
RİZE’NİN KAHRAMAN SAVAŞ ÇOCUKLARI
100. YİLDA AZERBAYCAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE 15 EYLÜL 1918 BAKÜ ZAFERİ
AVARLAR
MASSAGETLER
TÜRK BÜYÜKLERİ – 59 : NİHAL ATSIZ
ANKARA MARŞI’NIN HİKÂYESİ
ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT
KOZLUÖREN KÖYÜ (MANİSA İLİ SOMA İLÇESİ) TAHTACI KADIN GİYİMİ
KUBRAT HAN VE BÜYÜK BULGAR DEVLETİ’NİN KURULUŞU
RİZE’NİN KAHRAMAN SAVAŞ ÇOCUKLARI
100. YİLDA AZERBAYCAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE 15 EYLÜL 1918 BAKÜ ZAFERİ
AVARLAR
MASSAGETLER
TÜRK BÜYÜKLERİ – 59 : NİHAL ATSIZ
ANKARA MARŞI’NIN HİKÂYESİ
ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT
Giriş Giyim insanı dış etkilere karşı koruyan bir araç, süslenme arzusunu ortaya çıkaran bir sanat,...
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. Büyük (Magna) Bulgar Devleti’nin kurucusu olan ve 765-766 yıllarında...
KTÜ Rize Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi. Kur’ân-ı Kerim’de, Maide sûresinde, kardeşi Habil’i kıskandığı için öldüren...
28 Mayıs 1918 yılında Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiştir. Böylece Türk Dünyasında ve Müslüman Doğuda Azerbaycan...
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. kursatyildirimtr@yahoo.com Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair...
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Asya dünyanın en eski kıtalarından birisidir. Coğrafi olarak Kuzey Asya, Doğu...
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra söndürülmek istenen Türklük ateşini ve ocağını yeniden alevlendiren doğudan batıya,...
Bu topraklar Kolay Kazanılmadı. Kolayca Satamazsınız Bölemezsiniz. Duatepe’ye yapılacak taarruz için 57’nci Tümenin, Kerim köyüne...
Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamağa...
Eski kaynaklar bir Türk’ün her zaman yanında atı olduğunu söyler ki, yine Türklerdeki bir inanışa...
Bilinmektedir ki tarih boyunca yaşamış ve herhangi bir alanda sivrilmiş olan liderlerin ortaya çıkmasında yeteneği,...
Rus Çarı II. Aleksander’in 19 Şubat 1876’da çıkardığı beyannameyle Hokand Hanlığı ve hanlığın sınırları içinde...
Kırgızlar’da görücü usulü ile kız isteme geleneği. Önceleri konar göçer, daha sonra yerleşik hayat sürdüren...
Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nden toprak talebinde bulunanların ya da ülkemizi bölmeye çalışan bazı bölücü unsurların değişik...
Tarihin başlangıcından beri kadın ve erkek, her devirde, her coğrafyada, her kültürde birbirlerini tamamlayarak yaşamış...
Sheng Shih-tsai’in Nisan 1933’te iktidar gelmesinden sonra Çin’in uyguladığı baskı ve şiddet politikalarından dolayı Doğu...
Anadolu tarihi genel olarak incelendiğinde bu coğrafya da etnik yapının değişikliğe uğramasına sebep olan önemli...
Çanakkale’nin Coğrafi Özellikleri ve Kısa Tarihi Çanakkale; Türkiye’nin kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadası’nın Doğu Trakya...
Türklerin İslamlaşma süreci ile ilgili Fuad Köprülü’den bugüne kadar çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda Türklerle...
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda yenilir ve diğer devletler Mondros Ateşkes Antlaşmasını bahane göstererek toprakları...
Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Türkler hakkında bilgi Çin, Bizans, Arap, Rus ve diğer tarihi...
I. Dünya Savaşı yıllarında büyük bir Türk ordusunun düşman ateşinden çok dondurucu soğuklar, açlık ve...
Osmanlı Devleti ve Kürtler Osmanlı Devleti’nin Kürtlerle kader birliği yapması Yavuz Sultan Selim devrindedir. Bu...
Dünya üzerinde her insan topluluğu bir yer tutar. İnsanların yurt tuttukları yerler coğrafi mekânlardır. Bu...
Enver Bey, 23 Kasım 1881’de İstanbul’da Divanyolu’nda eski Lisan Mektebi karşısındaki evlerinde dünyaya gelmiştir. Altı...
Rusya, XVIII. yüzyılın başlarından itibaren siyasî, ekonomik ve askerî güç olarak uluslararası siyasette etkin bir...
1789 Fransız İhtilali’nin yaygınlaştırdığı milliyetçilik hareketlerinden en fazla Balkanlar etkilenmiştir. Yüzyıllardır Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde olan...
Hunlar, Asya’da ki hâkimiyet dönemlerinin sona erişinden kısa bir süre sonra, Doğu Avrupa sahasında kendilerini...
“Yemiş” de ne demek? Kuru yemişin ne olduğu malum: kuru yemişçiden alınan çerez. Kurusu olduğuna...
Türk kültüründe yönler ve dünyayı yönleme çok önemlidir. Bilhassa İslâm öncesi dönemlerde dünyayı dört ana...
Toplumların kültürleri, daha dar kapsamlı birtakım kültürlerden oluşmaktadır. Ulusal kültürümüzden söz ettiğimizde, onu oluşturan birçok...
Sovyetler Birliği’nde ve Balkanlar’da yaşayan Türklerin tarihleri üzerinde oldukça fazla tahrifat yapıldığı artık herkesin malûmudur....
Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin boyutlarını, sa­nat eserleri ve Türk...