Tarama Kategorisi

TÜRK TARİHİ

TÜRKLERDE DİNİ DANSLAR

Erkan ERGİN İnsanın uygarlaşma sürecinde sanatın en eski belirtisi olarak kabul edilen dans önemli bir yer tutar. Kullanılan ilk araç olarak varsayılan beden yoluyla anlatım olanağına yani dansa kavuşan insan, bu yolla ruhsal durumlarını…

RİZE’NİN KAHRAMAN SAVAŞ ÇOCUKLARI

Çiğdem USTA Kur’ân-ı Kerim’de, Maide sûresinde, kardeşi Habil’i kıskandığı için öldüren Kabil’den söz edilmektedir. Kabil, insanın bir başkasının yaşamını alma gücüne sahip olduğunu keşfeden ilk kişi, başka bir deyişle ilk katildir.…

AVARLAR

Istvan ERDELYI Rusçadan Çev.: Kürşat YILDIRIM Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair hatıralar, yazılı eserler veya dokümanlar bırakmazlar. Onların hayatını ortaya koymanın yolu sıklıkla arkeolojik çalışmalardan…

MASSAGETLER

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ Asya dünyanın en eski kıtalarından birisidir. Coğrafi olarak Kuzey Asya, Doğu Asya, Güney Asya, Ön Asya ve Orta Asya olmak üzere beş bölümde incelenmektedir (LİGETİ 1986:14-15). Adı geçen coğrafyalarda tarih öncesi…

ANKARA MARŞI’NIN HİKÂYESİ

Gevher Güldal Demirkaya AKTAŞ Bu topraklar Kolay Kazanılmadı. Kolayca Satamazsınız Bölemezsiniz. Duatepe’ye yapılacak taarruz için 57’nci Tümenin, Kerim köyüne gelerek yedekte kalması kararlaştırılmış, durum gece yarısına doğru tümene…

ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamağa devam ederler. Dede Korkut’tan Nasrettin Hoca’ya, Hoca Ahmet Yesevî’den Yunus Emre'ye, Oğuz…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AT

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski kaynaklar bir Türk’ün her zaman yanında atı olduğunu söyler ki, yine Türklerdeki bir inanışa göre, onlar atla beraber yaratılmışlardır. Tarihteki Türk’ün hiçbir hayvanla bu denli içli-dışlı olduğuna…

ESKİ ÇAĞDA TÜRKLER

Prof. Dr. Salih ÇEÇEN Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti’nden toprak talebinde bulunanların ya da ülkemizi bölmeye çalışan bazı bölücü unsurların değişik kitap, makale, internet üzerinden yazıp çizdikleri ilmî olmayan yazı denemelerinin bir…

BİR HALK KAHRAMANI OSMAN BATUR

Yrd. Doç. Dr. Tekin TUNCER Sheng Shih-tsai’in Nisan 1933’te iktidar gelmesinden sonra Çin’in uyguladığı baskı ve şiddet politikalarından dolayı Doğu Türkistan’da yaşayan Kazak Türklerinin bir kısmı vatanlarını terk etmek zorunda kalarak…

ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER

Yrd. Doç. Dr. Naile AĞABABA Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Türkler hakkında bilgi Çin, Bizans, Arap, Rus ve diğer tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Çin kaynaklarındaki veriler çok eski ve gerçek olduğu için çok değerlidir. Ama…

ENVER PAŞA

Yrd. Doç. Dr. Hasan BABACAN Enver Bey, 23 Kasım 1881’de İstanbul’da Divanyolu’nda eski Lisan Mektebi karşısındaki evlerinde dünyaya gelmiştir. Altı yaşına kadar İstanbul’da çeşitli iptidâî mekteplerine devam etmiş, Fatih Mekteb-i…

KÜLTÜR TARİHİMİZDE MEYVE

Prof. Dr. Emine Gürsoy-NASKALI “Yemiş” de ne demek? Kuru yemişin ne olduğu malum: kuru yemişçiden alınan çerez. Kurusu olduğuna göre bir de yaşı mı olmalı? Yaş yemiş yani yemiş, meyva demek. Yemiş, meyvanın Türkçesi. Ama artık yemiş meyva…