Tarama Kategorisi

Türk Mitolojisi

İLKELLERE AİT ANLATILARDA RÜYA MOTİFİ

Muhammet KUZUBAŞ Rüya; Arapça “re’y: görme, görüş” mastarından türemiş bir kelimedir. Sözlükte “düş” (Develioğlu 1997: 902); “uyku sırasında görülen şey”(Doğan 1987: 944) gibi anlamlara gelir. Genel olarak rüya; insanın, uyku sırasında…

BOZKURT EFSANESİ

Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGANBozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, İçtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk zümrelerinde başka başka anlaşılmıştır. Göktürklerde dişi kurt, bir cedde (büyük anne);…

ALTAY PRENSESİNİN LANETİ

Herşey 1993 yılında başlamıştı. Rus arkeologlardan oluşan bir grup, Rusya, Kazakistan, Moğolistan ve Çin’in sınırlarının birleştiği güney Altay’daki Ukok Yaylasında bulunan kurganın kazılarını yapıyordu... Herşey 1993 yılında başlamıştı.…

ALKARISI İNANMALARI VE BİLİM

Yard. Doç. Dr. Hülya ÇEVİRME  Yard. Doç. Dr. Ayşe SAYANHalk inanmaları bilimin ve teknolo­jinin sunduğu tüm akla uygun açımla­malara ve çözümlere rağmen geçerliliği­ni, inanma durumunu korumaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan…