Türk Mitolojisi

YAŞAYAN ESKİ TÜRK İNANÇLARI İTİBARİYLE “TÜRK MİTOLOJİSİ” VE PROF. DR. BAHAEDDİN ÖGEL
TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLAR
BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KURT VE ADLANDIRMASI
BOZKIR KAVİMLERİNİN KÜLTÜR VE MİTOLOJİLERİNDE ATEŞ
TÜRK MİTOLOJİSİNDE SU KÜLTÜ VE YADA TAŞI
İLKELLERE AİT ANLATILARDA RÜYA MOTİFİ
BOZKURT EFSANESİ
TÜRK MİTOLOJİSİNİN KUTSAL DİŞİSİ: UMAY
EZOTERİK BİLGİ KAYNAĞINDA YASAK MEYVE
KIZILDERİLİ MİTOLOJİSİNDE MİTİK HAYVANLAR
YAŞAYAN ESKİ TÜRK İNANÇLARI İTİBARİYLE “TÜRK MİTOLOJİSİ” VE PROF. DR. BAHAEDDİN ÖGEL
TÜRK MİTOLOJİSİNDE KUŞLAR
BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE KURT VE ADLANDIRMASI
BOZKIR KAVİMLERİNİN KÜLTÜR VE MİTOLOJİLERİNDE ATEŞ
TÜRK MİTOLOJİSİNDE SU KÜLTÜ VE YADA TAŞI
İLKELLERE AİT ANLATILARDA RÜYA MOTİFİ
BOZKURT EFSANESİ
TÜRK MİTOLOJİSİNİN KUTSAL DİŞİSİ: UMAY
EZOTERİK BİLGİ KAYNAĞINDA YASAK MEYVE
KIZILDERİLİ MİTOLOJİSİNDE MİTİK HAYVANLAR
Biz çalışmamızda Rahmetli hocamız Bahaeddin Ögel’in kısa biyografisini verdikten sonra onun Türk kültür tarihine yönelme...
Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki şun­lardır: Teolojik hal ki bunda...
Konar-göçer bozkır kavimleri içerisinde varlığı yaşamlarının her alanında görülen kurt motifi, bozkır sosyal hayatının içerisine...
Bozkır toplumlarının ateşi nasıl buldukları ya da hangi amaçlarla kullandıkları gibi sorulara yapılan araştırmalar sonucunda...
Yersu kültü büyük imparatorluklar zamanında gelişerek önemli bir kült haline gelmiştir. Göktürk İmparatorluğu devrinde yersuruhların...
Rüya; Arapça “re’y: görme, görüş” mastarından türemiş bir kelimedir. Sözlükte “düş” (Develioğlu 1997: 902); “uyku...
Bozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, İçtimaî mana taşıyan bir semboldür. Bozkurtun totemliği de ayrı Türk...
1. GİRİŞ Mitolojik unsurlar ait oldukları toplumun bilinçaltından çeşitli şekillerle açığa vurularak, toplumdaki bireylerin inanış...
Mitolojik ve dinsel öğretilerde mükemmellik kaynağı olan başlangıç bir cennet olarak tasavvur edilir. O bakımdan...
Dünya mitolojilerinde bazı hayvanlar insanlar tarafından saygı duyulur bir konuma getirilmiştir. Bu konum zaman içerisinde...
Bu çalışmanın konusunu; Türk Mitolojisi’nde en önemli “köken mit”leri arasında yer alan “kayın ağacı”nın “kutsallaşmasının...
Yazımın ismi “Geçmişten-Günümüze Halk inançlarımızda Işık” olsa muhtemelen daha sağlıklı olurdu. Zira, “Türk Halk İnançları”...
“Başlangıçta ne gök vardı ne de yer… Dünya uçsuz bucaksız, sonsuz sudan ibaretti. Bu sonsuz...
Türk halkbiliminin inceleme alanına giren efsane varlığı içerisinde taş kesilme motifli efsaneler, sayı, muhteva ve...
Altay Türklerinin inanç sistemlerine göre, dünya üç katmandan oluş maktadır: gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı. Gökyüzü...
Herşey 1993 yılında başlamıştı. Rus arkeologlardan oluşan bir grup, Rusya, Kazakistan, Moğolistan ve Çin’in sınırlarının...
1.İskandinav Mitolojisi İskandinav denilen topluluklar bugün Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda ve Faroe Adaları’nda yaşamakta olan...
Giriş: Bugün çoğu sanatçımızın yanında mitolojiden söz ettiğimizde akıllarına hemen Yunan mitolojisinin Zeus, Hera, Poseidon...
Göçmen kuşlardan, olan leylek, ya­şam tarzı ve görüntüsü ile daima insa­noğlunun dikkatini çekmiştir. Diğer bir­çok...
Eski Türk inançlarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da izlerini ararken, Gök Tanrı inanç sistemine ait olduğunu...
Hayli cüsseli bir kitaplık oluşturan İskandinav sagaları Türkiye’de bir genel kültür konusu olmanın ötesine geçememiştir....
Sosyal ve kültürel bir varlık olan insan, dünyada var olduğu günden itibaren çevresine ilgi duymuş,...
Bilindiği gibi turna, Türk halk kültürü ürünlerinde, özellikle de tür­külerde ve halk hikâyelerinde, adı çok...
Demir, insanlık tarihi içinde bir maden olarak önemli güçlere ve fonksiyonlara sahip olmuş­tur. O bazen...
İnsanoğlu, doğayı ve evreni anlamlandırma aşamasında iken hangi bitkinin veya hayvanın yararlı-zararlı olduğunu deneme-yanılma yöntemiyle...
Giriş Günümüz Türk halkları arasında farklı isimler altında tanınan ilahe Umay (Humay, Huma, Imay, Ima,...
Yapıları, kaynakları ve motifleriyle çeşitli incelemelere konu olan halk anlatmaları ile mitoloji arasında varlığı ileri...
Giriş Tengri inancı, Türklerin en eski inanış biçimidir. Uzun bir dönem, Orta Avrupa’daki Macar bozkırından,...
Kültür; bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültürün içinde, bir milletin değer yargısı,...
GİRİŞ Halk inanmaları bilimin ve teknolo­jinin sunduğu tüm akla uygun açımla­malara ve çözümlere rağmen geçerliliği­ni,...
Halkbilim bağlamında Türk diline Batı’dan alınan, dilde pelesenk olurcasına sıklıkla kullanılan ancak ne olduğu hususu...
İlk olarak Promete’nin insanlara yazıyı, matematiği, astronomiyi, tıbbı, hayvanları evcilleştirmeyi, gemi yapmayı, kâhinliği öğrettiği efsanesi...
Türk kaynaklarında kaz ve kuğuya benzetilen kızlar ile ilgili çok sayıda kayıt vardır. Destanlarda kuğu...