Tarama Kategorisi

TÜRK MİTOLOJİSİ

ALTAY PRENSESİNİN LANETİ

Herşey 1993 yılında başlamıştı. Rus arkeologlardan oluşan bir grup, Rusya, Kazakistan, Moğolistan ve Çin’in sınırlarının birleştiği güney Altay’daki Ukok Yaylasında bulunan kurganın kazılarını yapıyordu... Herşey 1993 yılında başlamıştı.…

TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Giriş Hemen şunu ifâde edelim ki İslâm dininin bir hidâyet fırtınası hâlinde Orta Asya’da yayılışı ve Türk boylarının bir insan seli hâlinde birbirleri arkasından Allah’ın hidâyetine koşmaları sâdece Türk…

ALTAYLARDA TÜRKLER VE İNANÇLARI

Nadya YUGUŞEVA Aktaran: Sadık TURAL Sonsuzluğa uzanan beyaz buzla kaplı Altay Dağlarının eteğinde yaşayan soydaşlarınızın, dinî ve sosyal hayatlarını size anlatmaya çalışacağım. Altay Cumhuriyeti iç işlerinde bağımsız; dış işlerinde Rusya…

DEDEM KORKUT’UN KURDU

Dr. Yaşar KALAFAT Kurdun ana, baba, ata, totem, tös, ongun olduğundan bahsedilebilirken ve onun gök ehli olduğu üzerinde durulurken, buralarda neden Dedem Korkut belirleyici, neden onun kurdu? sorusu akla gelebilecektir. Dedem Korkut…

ALKARISI İNANMALARI VE BİLİM

Yard. Doç. Dr. Hülya ÇEVİRME  Yard. Doç. Dr. Ayşe SAYANHalk inanmaları bilimin ve teknolo­jinin sunduğu tüm akla uygun açımla­malara ve çözümlere rağmen geçerliliği­ni, inanma durumunu korumaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan…

ALPAMIŞ DESTANI

Dr. Doğan KAYA Eski Oğuz destanlarındandır. İlk defa 1939 yılında Bahşılardan derlenmiştir. Destan iki kısımdan ibarettir. Nazımla nesrin içiçe olduğu ananevî Türk destanlarındandır. XVI. yüzyılda şekillenen bu destan on altı kavmin…