Kategori: Geleneksel Türk Dini

“Hâşâ tekrar bir kere daha hâşâ ki böyle bir şey...
26.10.2018
133
A. Giriş İnsanlık tarihin en eski zamanlarından beri drama terim...
08.10.2018
121
Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu...
31.01.2018
568
Şaman ayinlerinin, şiirsel ve olağanüstü mistik güçlerle, dinleyici/izleyiciler üzerinde kuvvetli...
06.12.2017
749
Türkler ve İslamiyet meselesi incelenirken Türklerin İslam medeniyeti ve İslam...
01.12.2017
1.105
Ankara’nın adalet tapınağı olan. Adliye Sarayının ikinci kat koridorlarında, Nisan...
17.11.2017
1.431
Orta Asya Toplulukları (Eski Türkler) doğada bazı gizli kuvvetlerin varlığına...
26.10.2016
2.580
1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman...
11.09.2016
4.645
Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin...
10.09.2016
2.390
Horasan ve Curcan Türklerinin, yani İran-Turan hududundaki Türklerin İslam ordularıyla...
08.09.2016
3.944
Eski Türk dini ile ilgili birçok problem vardır. Şimdiye kadar...
07.09.2016
1.471
Bu çalışmada geleneksel Türk dini hayatının çok yönlü fonksiyonuyla varlık...
06.09.2016
1.498
“Bitiş gördüğün baştır, mezar beşiğe aştır, Ölü diriye eştir, düşün...
03.09.2016
1.552
Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî...
22.08.2016
11.283
Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına...
20.08.2016
3.640
Tarihin başlangıcından bugüne kadar erkekle kadın arasındaki biyolojik farklılığın sezilmesi...
19.08.2016
2.801
İnanç, kültür kavramını meydana getiren, topluluklara millet olma özelliğini kazandıran...
18.08.2016
2.097
Mitoloji, semboller ilmidir. Mitolojideki semboller hangi millete aitse, o milletin...
17.08.2016
3.138
Bugün birçok ülkede bilimsel çalışmalar disiplinlerarası bilimsel araştırmalar şeklinde yürütülmektedir....
18.06.2015
6.971
Türklerde ve Buryatlada Erlik Han, Moğollarda Erlik veya Homun Han,...
19.04.2015
7.982
Giriş Hemen şunu ifâde edelim ki İslâm dininin bir hidâyet...
12.04.2015
10.015
Sonsuzluğa uzanan beyaz buzla kaplı Altay Dağlarının eteğinde yaşayan soydaşlarınızın,...
08.03.2015
5.290
Sekizinci asırda Batı Göktürkleri tarafından dikilen Göktürk Kitabeleri, Türklerin siyasi...
25.11.2014
3.767
Din; yol, inanç sistemi, bir inancın uyulması gereken kaidelerinin tamamıdır....
02.03.2014
5.533
Üzerinden binüçyüzellisekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, Göktürk Kitabeleri hakkında bugüne...
02.03.2014
4.587