Kategori: TÜRK MİTOLOJİSİ

“Hâşâ tekrar bir kere daha hâşâ ki böyle bir şey...
26.10.2018
133
A. Giriş İnsanlık tarihin en eski zamanlarından beri drama terim...
08.10.2018
121
Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse...
26.02.2018
163
Biz çalışmamızda Rahmetli hocamız Bahaeddin Ögel’in kısa biyografisini verdikten sonra...
22.02.2018
797
Günümüzden bir asır öncesine kadar eski Türklerin dini denilince bu...
31.01.2018
569
Auguste Comte’a göre “insanlık bir­biri ardınca üç halden geçmiştir ki...
11.12.2017
5.476
Şaman ayinlerinin, şiirsel ve olağanüstü mistik güçlerle, dinleyici/izleyiciler üzerinde kuvvetli...
06.12.2017
750
Türkler ve İslamiyet meselesi incelenirken Türklerin İslam medeniyeti ve İslam...
01.12.2017
1.106
Konar-göçer bozkır kavimleri içerisinde varlığı yaşamlarının her alanında görülen kurt...
29.11.2017
1.010
Ankara’nın adalet tapınağı olan. Adliye Sarayının ikinci kat koridorlarında, Nisan...
17.11.2017
1.432
Bozkır toplumlarının ateşi nasıl buldukları ya da hangi amaçlarla kullandıkları...
12.06.2017
1.619
Yersu kültü büyük imparatorluklar zamanında gelişerek önemli bir kült haline...
28.04.2017
2.927
Rüya; Arapça “re’y: görme, görüş” mastarından türemiş bir kelimedir. Sözlükte...
17.02.2017
1.872
Orta Asya Toplulukları (Eski Türkler) doğada bazı gizli kuvvetlerin varlığına...
26.10.2016
2.581
Bozkurt, Türk milletinin totemidir. Totem, İçtimaî mana taşıyan bir semboldür....
26.10.2016
10.765
1. GİRİŞ Mitolojik unsurlar ait oldukları toplumun bilinçaltından çeşitli şekillerle...
21.10.2016
3.044
Mitolojik ve dinsel öğretilerde mükemmellik kaynağı olan başlangıç bir cennet...
26.09.2016
1.627
Dünya mitolojilerinde bazı hayvanlar insanlar tarafından saygı duyulur bir konuma...
22.09.2016
4.255
1993 yılında beşinci baskısını yaptığımız “Türk Ergenekon Bayramı/Nevruz” adlı eserimizde...
14.09.2016
2.861
1937’den önce Tuva’da 700’den fazla, daha doğrusu 725 etkin şaman...
11.09.2016
4.645
Bu makalede, Türklerde tarih boyunca görülen at sevgisi ve öneminin...
10.09.2016
2.391
Horasan ve Curcan Türklerinin, yani İran-Turan hududundaki Türklerin İslam ordularıyla...
08.09.2016
3.945
Eski Türk dini ile ilgili birçok problem vardır. Şimdiye kadar...
07.09.2016
1.473
Bu çalışmada geleneksel Türk dini hayatının çok yönlü fonksiyonuyla varlık...
06.09.2016
1.499
Bu çalışmanın konusunu; Türk Mitolojisi’nde en önemli “köken mit”leri arasında...
04.09.2016
1.355
“Bitiş gördüğün baştır, mezar beşiğe aştır, Ölü diriye eştir, düşün...
03.09.2016
1.554
Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî...
22.08.2016
11.283
Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına...
20.08.2016
3.641
Tarihin başlangıcından bugüne kadar erkekle kadın arasındaki biyolojik farklılığın sezilmesi...
19.08.2016
2.802
İnanç, kültür kavramını meydana getiren, topluluklara millet olma özelliğini kazandıran...
18.08.2016
2.098