Kategori: Türk Dili

Türklerden kalan ilk yazılı eser 7. yüzyılın sonlarında dikildiği sanılan...
05.03.2018
326
Bu gün dilimizin, tarihimizin ve bütünü ile Türk kültürünün bilinen...
08.09.2016
2.142
J. Steinbeck’in senaryosunu yazdığı, E. Kazan’ın yönettiği, M. Brando ve...
05.09.2016
1.519
Dil, milletlerin hayatında bir kültür vasıtası olarak en başta gelen...
02.09.2016
2.841
İnsan toplulukları ve toplumlar, tarih boyunca siyasî, sosyal, ekonomik, ticarî,...
26.08.2016
1.111
Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar...
09.08.2016
2.954
Sümerce ile Türk Dili, pek çok kimse tarafından karşılaştırıldı. B....
10.11.2015
3.255
Sümerce, insanlık tarihinin bugün için bilinen en eski yazı dilidir....
24.05.2015
1.705
Türk alfabesine yeni harfler eklenmesi, son yıllarda Türkiye’de yaşanan hızlı...
14.12.2014
2.648
Bu başlığa uygun gelebilecek pek çok ifade bulunabilir. Güncel konuları...
01.06.2014
1.531
“Bayanlar, baylar” dedi program sunucusu. Hoş geldiniz. İçimden, “Ben bayan...
31.05.2014
1.697
Türk Dünyasının en önemli ortak şahsiyetlerinden olan Ali Şir Nevâî,...
31.05.2014
1.942
Pek çok mühendis veya mimar kubbe yapmış veya onarmıştır. Ama...
31.05.2014
2.318
Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Önceleri Türklerin kendilerine has...
31.05.2014
1.928
Büyük Türk müverrihlerinden biri, bugün darülfünunda Türk tarihi profesörü olan...
09.03.2014
1.272
Orhun Yazıtları Göktürk (Köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden...
04.03.2014
9.897
Türkiye’de Osmanlı sülalesi hâkim olduktan sonra(1) acem taklidi divan edebiyatının...
28.02.2014
2.380
Türkiye’de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin...
17.02.2014
1.449
Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman...
10.02.2014
1.405
Türkçe’yi Türkleştirmek için uğraşmak ilk bakışta garip gibi gözükse de...
09.02.2014
2.898
OSMANLICANIN DEVRELERİ Yabancı unsurların durumu bakımından Osmanlıca içinde üç devre...
31.01.2014
2.622
ESKİ TÜRKÇE Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun...
31.01.2014
1.308
Türk dili uzmanları, zaman zaman dilimiz üzerine makaleler yazıyor, kitaplar...
31.01.2014
1.198
Dil bir milletin en değerli malıdır. Ordusunu kaybeden bir millet...
20.01.2014
1.199
Eski Türkçü ve dilcilerden Besim Atalay Bey “Türk Dilinde Ekler...
19.01.2014
1.487
Bundan önceki yazımda bir bilim adamımızın çarpıcı bir yazısından özet...
01.01.2014
1.376
Türkiye’deki bilinçsiz Batı hayranlığı milli varlığımıza, milletimize, ülkemize, devletimize yönelmiş...
01.01.2014
2.459
Bazen yazmak oldukça zordur. Korkarsınız… korkularınız yalnızca güce karşı itaat...
01.01.2014
1.273
Sevgili Türkçem; Sevgili, biricik dilim: Düşüncelerim, duyarlılığım, sevgilim, bir tanem....
01.01.2014
1.269