MAKALELER

BARBARLARIN ZAFERİ: ADRIANOPOLİS (EDİRNE) SAVAŞI 9 Ağustos 378
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE
SAMSUN’A TÜRK YERLEŞİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
TARİHİ VERİLERLE KARAMANLI ORTODOKS TÜRKLER
PERS KRALI BÜYÜK KYROS’UN (MÖ 559-530) ORTA ASYA SEFERLERİ VE ÖLÜMÜ
HÜLAGU’NUN BATI’YA GÖNDERİLME MESELESİ VE BATI SEFERİ’NİN ANADOLU’YA ETKİLERİ
1917 EKİM DEVRİMİ VE STALİN DÖNEMİ İNSAN KAYIPLARI
ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER
BAŞKALDIRAN KADININ DRAMI: KURBAN
KRAL ODİN’İN TURKLAND’DAN İSKANDİNAVYA’YA GÖÇÜ
BARBARLARIN ZAFERİ: ADRIANOPOLİS (EDİRNE) SAVAŞI 9 Ağustos 378
İSLAM ÖNCESİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ KONUMU ÜZERİNE
SAMSUN’A TÜRK YERLEŞİMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
TARİHİ VERİLERLE KARAMANLI ORTODOKS TÜRKLER
PERS KRALI BÜYÜK KYROS’UN (MÖ 559-530) ORTA ASYA SEFERLERİ VE ÖLÜMÜ
HÜLAGU’NUN BATI’YA GÖNDERİLME MESELESİ VE BATI SEFERİ’NİN ANADOLU’YA ETKİLERİ
1917 EKİM DEVRİMİ VE STALİN DÖNEMİ İNSAN KAYIPLARI
ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER
BAŞKALDIRAN KADININ DRAMI: KURBAN
KRAL ODİN’İN TURKLAND’DAN İSKANDİNAVYA’YA GÖÇÜ
Edirne binlerce yıllık geçmişi içinde tarihin birçok dönüm noktasına tanıklık etmiş bir şehirdir.  Edirne sadece...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, telliogluibrahim@gmail.com. Eski Türk toplumu ile ilgili özellikle batılıların...
Samsun, bugünkü coğrafi tasnifle Orta Karadeniz bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ancak tarihî coğrafya bakımdan böyle...
Lozan görüşmelerinin devam ettiği dönemde 1923 yılı Ocak ayında Türki­ye ile Yunanistan arasında imzalanan Türk-Yunan...
Antik Çağ yazarları, Büyük Kyros’un (MÖ 559-530) Lydia seferinin ardından Orta Asya’daki yerli halklara mı...
13. yy başlarında meydana gelen Moğol istilası, tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekmiştir. Bu yüzyılın başında...
7 Kasım 1917’de Rusya’da Petrograd (St. Petersburg)’daki Geçici Hükumeti deviren Lenin ve yandaşlarının gerçekleştirdiği darbeye...
Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Türkler hakkında bilgi Çin, Bizans, Arap, Rus ve diğer tarihi...
Türk tiyatrosunda de sosyal meseleler önemli bir yer tutar. Türk tiyatrosunun ilk eseri Şair Evlenmesi’nde...
İskandinavya kültüründe Türklükle ilgili öğelerin aranması kuşkusuz uç bir fikir olarak görülecektir. Ama hem bu...
Sadece dünyanın değişik yerlerinde değişik kültürlere ait kitabeler arasında değil, Türklük sahasındaki taşbitikler arasında da...
Cemil Meriç vaktiyle ülkemizdeki “sözde aydınlara” işaret ederek “Son yıllarda garip bir mahlûk türedi Türkiye’mizde....
1930’lu yıllar, eski SSCB halklarının kaderinde, bugün hâlâ kan sızmakta olan büyük bir yara bırakmış...
Şu sıralarda, Macarların iki defa yurd kurmasından fazlaca bahsedilmektedir. Bunun imkânı hakkında bir izah aranmaktadır....
Yüz yılı aşkın bir süredir Türk elleri üzerinde bütün Türklerin birleşmesi, bin yılı aşkın süre...
Türklerin sembolü olarak günümüzde kabul görmüş bir motif olarak Bozkurt kullanılmaktadır. Bozkurt sembolünün 20. yüzyılda...
Göbeklitepe tapınakları hakkında son dönemde artış gösteren çalışmalar sonucunda bu tapınakların, buradan sorumlu rahipler tarafından...
Beşbin metreye yakın yükseltisi nedeniyle ‘Dünyanın Çatısı‘ olarak nitelendirilen Tibet, bugün daha çok mistik ve...
“Truva antik kenti aslında şu anda görünenin 100 katı daha büyük bir alana yayılıyor. Çünkü...
19. yüzyılda Türk ulusunun Osmanlı hanedanından ve imparatorluktan ayrı bir millet olarak değerlendirilmesi fikrinin ortaya...
Turancılık denince, insanın aklına on dokuzuncu yüzyılın sonları ya da yirminci yüzyılın başları gelmekte ve...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti “binlerce yıllık musibetlerin bir intibahı, kut­lu vatanın her karış toprağını sulayan kanların...
Hitler’in ordusunda örgütlenen Müslüman askerlerin üniforma ve feslerinde; Nazi kartalı, gamalı haç ve kurukafa vardı....
Yerden göğe kadar üst üste dizilen küplerden en altta bulunan Suriye’nin çekilmesiyle ortaya çıkacak kargaşanın...
Büyük bir vatansever olarak gösterilen ve adına devamlı methiyeler düzülen, doğum ve ölüm yıldönümlerinde anma...
Şimdiki Libya sınırları içindeki Derne’de doğar Sadullah Bey. Yıl 1886’yı göstermektedir. Büyük dedesi, Konya Karaman’dan...
Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve İstanbul içinde büyümeye başladıktan sonra başta Ankara ve İzmir olmak...
Hayatı ve Kişiliği Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Kendisine, babasının isteği üzerine...
Galip Erdem ismini duymam  Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nde Cezmi Bayram Bey’in gençlerle sohbetlerine dayanır. Galip...
2010 yılının son günlerinde (21-22 Aralık 2010) Ankara’da, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri...
TÜRKÇÜLÜĞÜN BUGÜNKÜ ESASLARI * Milliyetçiliğe saldırıların küresel sebepleri * Atatürk’ün örnek aldığı devlet başkanı kimdir?...
MİLLİYETÇİLİĞE SALDIRILARIN KÜRESEL SEBEBİ * Milliyetçiliğe saldırıların küresel sebepleri * Atatürk’ün örnek aldığı devlet başkanı...
MİLLİYETÇİLİK SADECE SİYASET YAPMAK MIDIR? * Milliyetçiliğe saldırıların küresel sebepler * Atatürk’ün örnek aldığı devlet...