Tarama Kategorisi

MAKALELER

ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER

Yrd. Doç. Dr. Naile AĞABABA Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Türkler hakkında bilgi Çin, Bizans, Arap, Rus ve diğer tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Çin kaynaklarındaki veriler çok eski ve gerçek olduğu için çok değerlidir. Ama…

BAŞKALDIRAN KADININ DRAMI: KURBAN

Mehmet GÜNEŞ Türk tiyatrosunda de sosyal meseleler önemli bir yer tutar. Türk tiyatrosunun ilk eseri Şair Evlenmesi’nde o devir toplumunun önemli sorunlarından “görücü usulü ile evlilik" meselesi işlenir. Tanzimat Dönemi’nde yazılan diğer…

BOZKURT’UN DİLİ OLSA…

Doç. Dr. Erkan GÖKSU Cemil Meriç vaktiyle ülkemizdeki “sözde aydınlara” işaret ederek “Son yıllarda garip bir mahlûk türedi Türkiye'mizde. Tek sahife tarih okumadan milletin mazisini keşf, halini tasvir, istikbalini tanzim eden bir allame…

STALİN DEVRİ TATAR KÜLTÜR HAYATI

Prof. Dr. Telgat GALİULLİN Çeviren: Hatice ŞİRİN 1930’lu yıllar, eski SSCB halklarının kaderinde, bugün hâlâ kan sızmakta olan büyük bir yara bırakmış trajik bir devir yer aldı. Evet, bu bir devirdir, çünkü Stalin’in hâkimiyeti altına…

MACARLARDA “YURD KURMA” HAKKINDA

Kreskai MlKLOSÇev. M. Tayyib GÖKBİLGİN Şu sıralarda, Macarların iki defa yurd kurmasından fazlaca bahsedilmektedir. Bunun imkânı hakkında bir izah aranmaktadır. Macar eski tarihi üzerinde daha başka ve daha yeni bâzı keşifler de…

ÇAĞRI

İbrahim Halil Neriman oğlu BALAYOĞULLARI Yüz yılı aşkın bir süredir Türk elleri üzerinde bütün Türklerin birleşmesi, bin yılı aşkın süre de yaşanan ve gittikçe derinleşmekte olan suni bölünme ve parçalanmanın ortadan kaldırılması fikri…

TİBET’E ADINI VEREN TÜRKLER

Özgür Barış ETLİ - 2016 Beşbin metreye yakın yükseltisi nedeniyle 'Dünyanın Çatısı' olarak nitelendirilen Tibet, bugün daha çok mistik ve spiritüel denilebilecek yönleriyle bilinmektedir. Tibet'ten söz açıldığında akla Asya kıtasında geniş…

TURANCILIK AKIMININ HAKLILIĞI

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN Turancılık denince, insanın aklına on dokuzuncu yüzyılın sonları ya da yirminci yüzyılın başları gelmekte ve Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde, doğu imparatorluklarının çöküşe geçtiği bir aşamada merkezi…

CUMHURİYET ve TEMEL ÜLKÜLERİ

Prof. Dr. Mustafa KESKİN Türkiye Cumhuriyeti Devleti “binlerce yıllık musibetlerin bir intibahı, kut­lu vatanın her karış toprağını sulayan kanların bir bedelidir”. Bir önceki devletimiz, Osmanlı Devleti, yirminci yüzyılın başında doğal…

HİTLERİN İMAMLARI

Hitler’in ordusunda örgütlenen Müslüman askerlerin üniforma ve feslerinde; Nazi kartalı, gamalı haç ve kurukafa vardı. ABD Milli Arşivleri tarafından geçtiğimiz günlerde bir rapor hazırlandı. Adı: Hitlerin gölgesi:  Nazi savaş suçluları,…

İSRAİL’İN KÜRT POLİTİKASI

İbrahim ÇEVİK  Yerden göğe kadar üst üste dizilen küplerden en altta bulunan Suriye’nin çekilmesiyle ortaya çıkacak kargaşanın boyutları pek çok kimse için artık somut bir anlam taşımaktadır. Doğacak bu kargaşada yüzyılların derinliğinden…

NAZIM HİKMET GERÇEĞİ

Abdullah KARAHİSARLI Büyük bir vatansever olarak gösterilen ve adına devamlı methiyeler düzülen, doğum ve ölüm yıldönümlerinde anma etkinlikleri düzenlenen Nazım Hikmet’in gerçek yüzünü ortaya koymaya çalıştığımız bu yazımızda Hikmet’in…

ARAP KAYMAKAM, TÜRK BAŞBAKAN…

Şimdiki Libya sınırları içindeki Derne'de doğar Sadullah Bey. Yıl 1886’yı göstermektedir. Büyük dedesi, Konya Karaman’dan Derne’ye geçip burada evlenmiş bir yeniçeridir. Annesiyse, Girit'ten sürülüp Bingazi'ye sığınan bir Türk'tür ve burada…

BİR TÜRK DÜŞÜNÜRÜ OLARAK ZİYA GÖKALP

Şahin GÜRSOY - İhsan ÇAPCIOĞLU Hayatı ve Kişiliği Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Kendisine, babasının isteği üzerine Mehmet Ziya ismi verilmiştir. Babası, Vilayet Evrak Memuru Mehmet Tevfik Efendi (1851-1890),…

GALİP ERDEM’İN NAZARİYELERİ

Galip Erdem ismini duymam  Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nde Cezmi Bayram Bey'in gençlerle sohbetlerine dayanır. Galip Erdem'i kâh Cezmi Bey'in, kâh İskender Öksüz'ün ve Nevzat Kösoğlu'nun  hâtıralarından tanıdıkça çileli hayâtı, parlak…

GASPIRALI’YA ÖZÜR BORCU

2010 yılının son günlerinde (21-22 Aralık 2010) Ankara'da, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı'nın Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu”nu izlediğimde…

TÜRK’ÜN “KİMLİK” CÜZDANI – 7

Arslan BULUTTÜRKÇÜLÜĞÜN BUGÜNKÜ ESASLARI * Milliyetçiliğe saldırıların küresel sebepleri * Atatürk’ün örnek aldığı devlet başkanı kimdir? * Atatürk’e göre millet ve milliyetçilik tanımı * Türk Milleti’nin tek ve ortak…

TÜRK’ÜN “KİMLİK” CÜZDANI – 6

Arslan BULUTMİLLİYETÇİLİĞE SALDIRILARIN KÜRESEL SEBEBİ * Milliyetçiliğe saldırıların küresel sebepleri * Atatürk’ün örnek aldığı devlet başkanı kimdir? * Atatürk’e göre millet ve milliyetçilik tanımı * Türk Milleti’nin…