TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

Genel

Taryh Ylymlarynyň Kandidaty (Göktürkmenleriň döwletiniň ösen döwri barada) Göktürkmenleriň döwleti öz döwründe, diňe bir Aziýada...
Horezmdäki Anuşteginogullary dinastiýasynyñ nesilbaşysy oguzlaryñ begdili taýpasyndan bolan Anuştegindir. Begdili Oguz hanyñ Ýyldyz han diýen...
ALP ARSLANYŇ ŞAZADALYK DÖWRI Beýik Seljuk türkmenleriniň şadöwletiniň meşhur soltany Alp Arslan Türkmen milletimizden çykan...