Tarama Kategorisi

FOTOĞRAF GALERİSİ

V. YÜZYILDA HUNLAR VE BUDHİZM

Prof. Dr. Tilla Deniz BAYKUZU Türkler uzun tarihleri boyunca çeşitli dinleri kabul etmiş ve bu dinlerin güçlü koruyucuları olarak inançları yolunda çeşitli sanat şaheserleri yaratmışlardır. Türk tarihinde Budhizmin kabulünün genellikle…

DUKHA HALKI – MOĞOLİSTAN

Yazı ve Fotoğraflar: Selcen KÜÇÜKÜSTEL Moğolistan’ın kuzeybatı sınırında, Sayan Dağları’nda, rengeyikleriyle birlikte göçebe hayatı süren ve Türkçenin bir lehçesini konuşan Dukhalar… Avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak,…

DUKHALAR – KAYIP TÜRKLER

DUKHALAR – KAYIP TÜRKLER Moğolistan’da yaşıyorlar, Türkçe konuşuyorlar, suç işlemiyorlar, kadın erkekten ya da erkek kadından üstün değil... En eski Türk topluluklarından olduğu belirtilen Dukhalar belgesel oldu. Atlas Dergisi Yayın…

ADRİYATİK’TE UNUTULAN 104 TÜRK

Adriyatik sahilindeki Bar kentinden olmak üzere ilk kez 104 kişi kendini “Türk” olarak yazdırdı. Osmanlı idaresi altında uzun süre kalan Karadağ'da bu yıl nisan ayında yapılan ve bir süre önce sonuçları açıklanan nüfus sayımında, çoğu…