Öğretmenlerimiz

YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI VE FİKİRLERİ
MEHMED NİYAZİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI
YAŞAYAN ESKİ TÜRK İNANÇLARI İTİBARİYLE “TÜRK MİTOLOJİSİ” VE PROF. DR. BAHAEDDİN ÖGEL
BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI
PROF. DR. OSMAN NEDIM TUNA
VILHELM LUDWIG PETER THOMSEN (HAYATI VE TÜRKLÜK BİLİMİNE HİZMETİ)
KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMEN OLMAK ONURUMDUR
NİHÂL ATSIZ’IN TÂRİH ALGISI VE TÜRK TÂRİHİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
BENGÜ TAŞLARIN DİLİ:  SERGEY GRİGORYEVİÇ KLYAŞTORNIY’İN TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE KATKILARI ÜZERİNE
MEHMET ÂKİF ERSOY HAYATI, ŞAHSİYETİ VE İSTİKLAL MARŞI
YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI VE FİKİRLERİ
MEHMED NİYAZİ’NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI
YAŞAYAN ESKİ TÜRK İNANÇLARI İTİBARİYLE “TÜRK MİTOLOJİSİ” VE PROF. DR. BAHAEDDİN ÖGEL
BAHTİYAR VAHABZADE: HAYATI, ESERLERİ, TÜRKİYE’DE TANINMASI
PROF. DR. OSMAN NEDIM TUNA
VILHELM LUDWIG PETER THOMSEN (HAYATI VE TÜRKLÜK BİLİMİNE HİZMETİ)
KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMEN OLMAK ONURUMDUR
NİHÂL ATSIZ’IN TÂRİH ALGISI VE TÜRK TÂRİHİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
BENGÜ TAŞLARIN DİLİ:  SERGEY GRİGORYEVİÇ KLYAŞTORNIY’İN TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE KATKILARI ÜZERİNE
MEHMET ÂKİF ERSOY HAYATI, ŞAHSİYETİ VE İSTİKLAL MARŞI
A. YUSUF AKÇURA’NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan Simbir şehrinde dünyaya geldi....
Fikir dünyasında yaşayan insanların özel hayatları pek olmaz. Onlar kim ne der, insanlar nasıl anlar,...
Biz çalışmamızda Rahmetli hocamız Bahaeddin Ögel’in kısa biyografisini verdikten sonra onun Türk kültür tarihine yönelme...
Bahtiyar Vahabzade hakkında bu özel sayı çıkartılırken, amaca uygun olarak onun hâl tercümesini hazırlamak, eserleri...
HAYATI 1 Ocak 1923’te Düzce’de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi Fen kolundan mezun oldu (1941)....
Bu gün dilimizin, tarihimizin ve bütünü ile Türk kültürünün bilinen en eski yazılı belgeleri olan...
Sene 1947. Onyedi yaşımda Ladik Akpınar Köy Enstitüsünü bitirdim. Tahta bavulumu elime alıp, tayin olduğum...
Nihâl Atsız , idealleri uğruna hayâtı mücâdelerle geçmiş bir fikir ve ilim adamıdır. Bu çalışmaya...
Türk tarihinin ve kültürünün, özellikle İslam öncesi devri için, en kıymetli Türkçe kaynakları Bengü taşlar...
Her milletin tarihinde derin izler bırakmış önemli şahsiyetleri bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy da Türk milletinin...
Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının Osmanlının çöküş sorunlarına getirdikleri çözümü reddeden Akçura, yeni bir yol, Türk...
Türk dilini incelerken insan zekasının dilde yarattığı mucizeyi görürsünüz Maks MÜLLER Türkler önce köle ve...
19. yüzyılda Türk ulusunun Osmanlı hanedanından ve imparatorluktan ayrı bir millet olarak değerlendirilmesi fikrinin ortaya...
(1923 Gögye – 6 Ocak 1995 İstanbul) Muharrem Ergin 1923 yılında bugün Gürcistan sınırlan içinde...
Giriş Tıp doktoru, akademisyen, yazar, seçkin bir ilim ve sanat adamı olan Ordinaryüs Prof. Dr....
Hayatı ve Kişiliği Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Kendisine, babasının isteği üzerine...
2010 yılının son günlerinde (21-22 Aralık 2010) Ankara’da, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri...
İlk toplantısını Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısı ile 1973’te yapan Milletlerarası Türkoloji Kongresinin...
 PROF. DR. OSMAN TURAN’IN HAYATI ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ ( 1914 – 17 Ocak 1978 )...
Geçtiğimiz yıl yakın dönem Türk siyasi tarihine ‘1944 Türk Milliyetçilik Olayı’  olarak geçen hadisenin acı...
Rus işgali üzerine 1829’da Kafkasya’yı terke mecbur kalan bir anne ile Anadolu’dan gelip İstanbul’a yerleşmiş...
Giriş 1917 Ekim ihtilalini takiben Türk Dünyasının farklı bölgelerinde kendi cumhuriyetlerini kuran fakat yaşatma ve...