Tarama Kategorisi

Türk Tarihinde Meseleler

MALAZGİRT SAVAŞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Malazgirt Meydan Savaşı için, aydınlarımız arasında iki yanlış telâkki yerleşip kabul edilmiş gibidir. Bu iki yanlış telâkki şudur: Malazgirt zaferi Anadolu'yu bize…

ÇAĞRI BEĞ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun büyük oğlu, Selçuk Subaşı’nın da torunudur. Mikaîl yabgu büyük ihtimalle babası Selçuk Beğ’den önce ölmüş, fakat tarihe Çağrı…

TÜRK KARA ORDUSU NE ZAMAN KURULDU

Hüseyin Nihâl ATSIZ Kara Kuvvetleri Komutanı radyoda yaptığı konuşma ile Türk Kara Kuvvetlerinin 600. kuruluş yılını kutladığı gibi daha yüksek kademedeki kimseler arasında da aynı konu üzerinde tebrikleşmeler oldu. Bu hesaba göre Türk…

TÜRK KARA ORDUSUNUN KURULUŞU MESELESİ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bir müddetten beri, Türk Kara Kuvvetleri'nin, yani daha gerçek anlamı ile Türk Ordusu'nun kuruluş tarihinin 1363 olduğu kabul edilerek, belirli günlerde, bu yıl başlangıç sayılmak suretiyle, törenler yapılmaktadır. Türk…

TÜRK ORDUSUNUN İFTİHAR LEVHASI

Hüseyin Nihâl ATSIZ Cihan tarihinde en çok savaşan millet Türkler olmuştur. Bu savaşların bir listesini çıkarmak, bilhassa eski zamanlar için, güçtür. Denilebilir ki 15. asırdan önceki Türk tarihi mütarekesiz bir savaştan ibarettir. Onun…