Kategori: Makaleler – 4

Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT’nin bastırdığı bir takvimle...
01.05.2014
4.636
Aziz Türk milleti! 3 Mayıs 1944 sonrasının, küçük mikyasta da...
02.04.2014
1.376
Sayın Başvekil, Orhun’un mart sayısında size hitaben yazdığım açık mektup...
02.04.2014
1.212
Sayın Başvekil, Hem Türkçü, hem de başvekil olduğunuz için size...
02.04.2014
1.281
Kimi iktidar sahiplerinin, iktidarlarını ve/ya siyasetlerini sürdürmek için birtakım akıl...
01.04.2014
1.208
Pek çok Türk’ün yaşadığı Münih’e “Türkiye’nin 58. vilâyeti” denildiğini biliyordum,...
09.03.2014
1.360
Bütün, dinler ve ahlâk sistemleri açık yürekliliği ahlakî bir davranış...
09.03.2014
1.776
1944-1945 yıllarında Irkçılık-Turancılık davasından dolayı tutuklu bulunduğumuz sırada, bunun son...
09.03.2014
1.543
Küçük tedbirlerle mühim arızaların giderilmesi, çok defa mümkündür. Işığın yerini...
09.03.2014
1.653
Buna Yirminci Yüzyılın en büyük macerası diyorlar. Aya gitmek aslında...
09.03.2014
1.419
İnsaniyet ve barış masalları okuyarak kendimizi aldatmayalım: Bazı meselelerin savaştan...
09.03.2014
1.246
Birçok şeylerin sınırını çizmek, daha doğrusu birbiriyle uzaktan ilgisi olan...
09.03.2014
1.249
Amerika’da yapılan ve esrarı Amerika ile Kanada’da bilinen atom bombası...
09.03.2014
1.266
Harb zamanında askerî düşüncenin hâkim olması prensibini herkes kabul etmiştir....
09.03.2014
1.398
Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa...
09.03.2014
1.856
Millete ihanet yalnız askerî sırları düşmana satmakla olmaz. Mevkiinin otoritesini...
09.03.2014
1.311
En eski zamanlarda Türkler (yani Türkler’in ataları olan boylar, eller)...
09.03.2014
1.361
Büyük Türk müverrihlerinden biri, bugün darülfünunda Türk tarihi profesörü olan...
09.03.2014
1.272
Zaten biz onu eskiden beri tanırız. Ara sıra hindi gibi...
09.03.2014
1.239
Milletlerin asıl kuvvetinin ruh ve inanç gücü olduğunu artık herkes...
09.03.2014
1.362
Türk milletinin saflığı, dışarıdan gelen sosyal akımlara kapılmaktaki aşırılığı ile...
09.03.2014
1.237
Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne...
09.03.2014
1.186
Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin...
09.03.2014
1.240
Bugün “Türkiye” dediğimiz yeri On Birinci Yüzyılda başlayan savaşlarla Rumlar’dan...
09.03.2014
1.731
Şahsî menfaate ehemmiyet vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanîdir....
09.03.2014
1.476
Eski İngiliz Başbakanı Churchill’in ölümünü İngilizler dünya çapında bir olay...
09.03.2014
1.261
İnsanlık tekerlemesinden bahsetmek istiyorum. Devlet ve hükümet başkanlarının, parti önderlerinin,...
09.03.2014
1.260
Amerika’da iki diplomatımızın bir Ermeni tarafından öldürülmesi, bizi ister istemez...
09.03.2014
1.396
Türkiye, Demokrat Parti iktidarda kaldıkça, kesin olarak Batı grubunda kalacaktır....
09.03.2014
1.136
Yön adlı bir aşırı solcu derginin 25 Eylül 1964 tarihli...
09.03.2014
1.289