Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Makaleler – 4

68. VİLÂYETE SEYAHAT

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Pek çok Türk'ün yaşadığı Münih'e "Türkiye'nin 58. vilâyeti" denildiğini biliyordum, 27 Mayıs…

AÇIK YÜREKLİ OLMAK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bütün, dinler ve ahlâk sistemleri açık yürekliliği ahlakî bir davranış olarak tanır. Çünkü…

ALTINCI FİLO

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Küçük tedbirlerle mühim arızaların giderilmesi, çok defa mümkündür. Işığın yerini…

ASIL MESELE

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Amerika'da yapılan ve esrarı Amerika ile Kanada'da bilinen atom bombası sırlarının Ruslar…

ASKERLİK ALEYHTARLIĞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa eden…

BOZKURT KORKUSU

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bozkurt millî sembolümüzdür. Türkler çok eski çağlarda, totem devrinde kendilerinin bir…

BÜYÜKLÜK ÜLKÜSÜ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Şahsî menfaate ehemmiyet vermeyen, toplumun iyiliğini isteyen her düşünce insanîdir. Bu…

CHURCHİLL MASALI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Eski İngiliz Başbakanı Churchill'in ölümünü İngilizler dünya çapında bir olay haline…

ÇAĞIMIZIN MASALI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İnsanlık tekerlemesinden bahsetmek istiyorum. Devlet ve hükümet başkanlarının, parti…

DERS

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Amerika'da iki diplomatımızın bir Ermeni tarafından öldürülmesi, bizi ister istemez geçmişe…

DÜN VE YARIN

Hüseyin Nihâl ATSIZ  İleri gitmek geriyle olan bağı koparmak değildir. Canlı, cansız her varlık çok gerilerin…

FANTEZİLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünya çok değişti. Galiba fabrika bacalarından ve arabalardan çıkan zehirli gazlar havanın…

GREV VE LOKAVT

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bazı faydalı ve çabuk tesirli ilâçlar vardır. Yerinde kullanıldığı zaman şifa sağlar. Fakat…

GURBETTEKİ MAZLUMLAR

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Cumhuriyetin ellinci yıldönümü için hazırlanan af kanunu Meclislere gelmek üzeredir. Gazete…

HALK VE MÜNEVVER

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Halk münevverler için değil, münevverler halk içindir. Geçmiş zamanlardan beri cemiyet…

HÜRRİYETİN SINIRLARI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Hürriyet ve demokrasi, eski rejimlerin baskısından ve çok defa bu baskıların keyfî oluşundan…

IŞIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Korku ve şaşkınlık içinde yaşayan ilk insanın biricik dostu ışıktı. Çünkü onun sayesinde…

İÇERİDEN ÇÖKERTME

Devletleri çökertmenin klâsik yolu ordu yürüterek onu yenmektir. Bunda başarı sağlanamıyorsa o zaman içerden…

İLERİCİLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Disiplin, medeniyetin getirdiği bir davranış şeklidir. Medeniyetin doğurduğu meseleler…