Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Makaleler – 3

TÜRKÇÜ KİMDİR?

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçü, Türk soyunun üstünlüğüne inanmış olan kimsedir. Bilir ki bugün görülen geri ve kötü ne…

TURANCILIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Turancılık, Türkiye'de 60 yıldan beri tartışılan bir konudur. Zaman zaman, Türklerle akraba…

TÜRKÇÜLÜK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk,…

MİLLİ SEMBOLLER

Hüseyin Nihâl ATSIZ Millet halinde yaşamanın şartlarından biri de milli sembollere saygı göstermektir. İnsan,…

MİLLİ SİYASET

Hüseyin Nihâl ATSIZ “Has Hâcib Balasagunlu Yusuf” tarafından XI. Yüzyılda yazılan "Kutadgu Bilig", siyaset bilgisi…

MİLLİ UYANIKLIK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Fertlerin hayatında olduğu gibi milletlerin hayatında da bir dönüm, bir intibah noktası…

MİLLİYETÇİ GENÇLİK

Hüseyin Nihâl ATSIZ Yeni Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, kabine programının Millî Eğitim bölümünde "Milliyetçi bir…

SAĞCI KİMDİR?

Hüseyin Nihâl ATSIZ Sosyalistler ve komünistler "solcu" diye tanındıkları için, onların karşısında olanlara da…

UNUTMAYACAĞIZ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Bizim gibi düşünmeyenlerin fikirlerine, kanaatlerine saygı gösteririz. Fakat samimî olmaları…

ÜLKÜLER TAARRUZİDİR

Hüseyin Nihâl ATSIZ Biyoloji bakımından canlıların, yani hayvanlarla bitkilerin gayesi kendi soyunun bütün dünyayı…

VEDA

Hüseyin Nihâl ATSIZ Birçok Türkçünün maddi, manevi yardımıyla çıkmakta olan Orkun, onu idare edenlerin yorgunluğu…