Kategori: Makaleler – 3

Dünyanın her yerindeki insanlar, hangi siyasî veya iktisadî düşüncede olurlarsa...
05.03.2014
1.173
Farsların gayet geri ve iptidaî bir kolu olup İran, Türkiye...
05.03.2014
1.169
Türkiye’de mânâsı bir türlü anlaşılamayan iki kelime “Türkçülük” ile “Turancılık”tır....
05.03.2014
1.174
Bütün Türklerin dayanağı ve belkemiği olan Anadolu Türklerini her şeyden...
05.03.2014
2.542
“Bir milletin ikbali gençliğinin terbiyesine mevdudur.” Layibniç bu sözünde çok...
05.03.2014
1.312
Türkçülük büyük bir ülküdür. Bütün ülküler gibi büyük bir inanç...
05.03.2014
1.202
Günümüzün modalarından birisi de mini etekli, açık saçık dişilerin yanında...
05.03.2014
1.177
Bir zamanlar Türkçülüğe saldırmak, onu kötülemek isteyenler “faşist” veya “gardist”...
05.03.2014
1.626
“Faşist” demek bir devrin İtalyan milliyetçisi demektir. İtalyanca “facio” kelimesinden...
05.03.2014
1.359
Milletlerin temeli ahlâktır. Ordu, bilgi, teşkilat gibi şeyler ahlâktan sonra...
04.03.2014
1.220
Bundan beş yıl önce idi. Bütün yaşlı insanlar ve bütün...
04.03.2014
1.367
Nadir Nadi, 21 Haziran 1964’ten beri Cumhuriyet’te “Perde Aralığından” başlıklı...
04.03.2014
1.098
Adsız kahramanları, adsız müstahsilleri kurtarmak lazımdır. On yedinci asır sonuna...
04.03.2014
1.056
Yargıtay başkanı merhum Öktem’in cenaze törenindeki olaylar hemen hemen bütün...
04.03.2014
1.181
Yedinci yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık, sosyoloji bakımından Arapların millet haline...
04.03.2014
1.303
Genç mütefekkir Aclan Sayılgan’ın 1 Haziran 1974 tarihli Yeni İstanbul...
04.03.2014
1.241
1961 anayasasının getirdiği aşırı hürriyetlerden faydalanarak, anayasanın yasakladığı konularda da...
04.03.2014
1.145
Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman her yerde...
04.03.2014
1.232
Bunca yazılara, açıklamalara, anlatmalara rağmen Türk milleti hâlâ komünistle sosyalistin...
04.03.2014
1.513
“Komünizm 1918’de ancak Rusya gibi ahalisi her bakımdan ezilmiş, geri...
04.03.2014
1.075
Sosyalizmin komünizme engel bir sistem olduğu her zaman ileri sürülmüştür....
04.03.2014
1.456
Bütün dünya ile birlikte Türkiye de büyük ve düşündürücü bir...
04.03.2014
1.134
Türkiye ahlâk buhranı içindedir. Bunun ilk sebebi ne olursa olsun...
04.03.2014
1.159
Bugünün milletleri öğretim ve eğitim dolayısıyla, yayınlar sebebiyle eski çağlarla...
04.03.2014
1.166
Malatya’nın bir köyünde, Şaban adlı bir öğretmen hem Atatürk büstünü...
04.03.2014
1.371
Haftalık “Millet” dergisi epey zamandan beri Türkiye’deki Moskofçuluk faaliyeti ve...
04.03.2014
1.285
Çalıştırılan bir makinenin durmaması için nasıl arada bir yağlanması gerekiyorsa,...
04.03.2014
1.237
Nazari veya teknik görgü ve bilgilerimiz ne kadar yüksek, zengin...
03.03.2014
1.242
Yirminci asır medeniyeti ve Avrupa milletleri ile temasa gelen insanların...
03.03.2014
1.253
Kuvvetli toplulukların bir özelliği milli benliktir. Milli benlik kendine güvenden...
03.03.2014
1.152