Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Kategorisi

Makaleler – 2

ÇAĞRI BEĞ

Hüseyin Nihâl ATSIZ Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz Beği, Mikaîl Yabgu’nun…

İŞİN BAŞI

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Başbakan Nihat Erim, yurttaki anarşinin gövdesinin ezildiğini fakat başının belli olmadığını…

MANTIK ŞAHESERLERİ

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Halk Partili üç mebus, Bülent Ecevit, Ali İhsan Göğüş ve Coşkun Kırca, Millet Meclisi…

MEHMET AKİF

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Akif, şair, vatanperver ve karakter adamı olmak bakımından mühimdir. Şairliğine kimse itiraz…

NAMIK KEMAL

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Yakın tarihimizin en büyük şahsiyeti olan Namık Kemal hakkında şimdiye kadar yazılan…

RIZA NUR

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Türkçülük ülküsünün bugünkü en büyük şahsiyeti Rıza Nur artık "Dünkü şahsiyet" oldu. 63…

RIZA NUR’UN HAYATI

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  AİLESİ RIZA NUR'un baba tarafı en aşağı 200 yıldan beri Sinop'ta oturan ve "İmamoğlu" adını…

SIFIRA CEVAP

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Benim, sıfırlarla uğraşacak zamanım yoktu. Fakat o "Sıfır", "Dâvam" adıyla çıkardığı kitabın…

YALAN

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Hamit Şevket, ömrünün kışını yaşıyan, belki kırk yıllık bir hukukçudur. Bilhassa…

ZAMAN HÜKMÜNÜ VERİYOR

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Dünyanın neresine bakılırsa eski yanlışlıkların cezalandırıldığını gösteren hükümler…

ZİYA GÖKALP

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Fikir tarihimizde birinci planda yer alan şahsiyetler arasında Ziya Gökalp’ın özel bir yeri…

DR. HASAN FERİT CANSEVER

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Doktor Hasan Ferit Cansever, 1944-1945 Irkçılık Turancılık dâvasının mahkemeye sürüklediği…

HADDİNİ BİL

 Hüseyin Nihâl ATSIZ  Hâkimiyeti Milliye’nin 21.XI.1933 tarihli 4434. sayısında A. Muhip imzasıyla Orhun'dan…