Kategori: Makaleler – 2

Son yıllarda, bilhassa hükümetin millî kültür meselelerine fazla ehemmiyet vermesinden...
12.03.2014
1.589
29 Haziran 1965 Sayın Bakan; Kaburga kemiği kırıklığı dolayısıyla 21...
12.03.2014
1.262
Millete ve vatana bağlılık bakımından birkaç türlü vatandaş vardır. Bunların...
12.03.2014
1.499
Doktor, siyaset ve devlet adamı, tarihçi ve Türkçü olarak Türk...
12.03.2014
1.890
Yedinci asrın ilk yarısından Gök Türk Kağan sülâlesi arasında şahsî...
12.03.2014
1.232
Türkiye Devleti’nin kuruluşunda çok büyük payı olan bu kahraman Oğuz...
12.03.2014
2.012
Efendim, “Yaş Türkistan” mecmuasında çıkan yazılarınızı dikkatle okudum. “Atsız Mecmua”...
12.03.2014
1.242
Darülfünunun ıslahatının zamanı yaklaştıkça darülfünunun müderrisleri ve muallimleri arasında gittikçe...
12.03.2014
1.339
Doktor Hasan Ferit Cansever, 1944-1945 Irkçılık Turancılık dâvasının mahkemeye sürüklediği...
10.03.2014
1.707
Şeref Bey, Şimdiye kadar Millet Meclisinde sesinizin çıktığını hiç işitmemiştik....
10.03.2014
1.668
Orhunun dördüncü sayısında, dört ciltlik tarihi yazan bilginlerin ilmî foyasını...
10.03.2014
1.079
Türk tarihi, dünyanın en hamasî şiiri, Türk kahramanları da o...
10.03.2014
2.034
Üniversiteler, milletlerin beyni olmalıdır. Çünkü orası en seçkin bilginlerin, araştırıcıların...
10.03.2014
2.033
Hâkimiyeti Milliye’nin 21.XI.1933 tarihli 4434. sayısında A. Muhip imzasıyla Orhun’dan...
10.03.2014
1.349
Bugün Türkiye’de bir Hasan Âli meselesi, daha doğrusu millete hesap...
10.03.2014
1.171
Başbakan Nihat Erim, yurttaki anarşinin gövdesinin ezildiğini fakat başının belli...
10.03.2014
1.280
İnkılâbın fahrî avukatlığını yapmak ve bazılarına yaranmak için memleketin namuslu...
10.03.2014
1.346
Halk Partili üç mebus, Bülent Ecevit, Ali İhsan Göğüş ve...
10.03.2014
1.182
Fertler için olsun, milletler için olsun “mazi” dayanılacak en büyük...
10.03.2014
1.271
Akif, şair, vatanperver ve karakter adamı olmak bakımından mühimdir. Şairliğine...
10.03.2014
2.461
Şu geçen aylarda, bizi ilgilendirmesi gereken iki kişi, aramızdan göçüp...
10.03.2014
1.874
İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğu zaman bunu müspet karşılayanlardan biri de...
10.03.2014
1.333
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın Radyo’da birkaç kere okunan, gazetelere de geçen...
10.03.2014
1.105
Yakın tarihimizin en büyük şahsiyeti olan Namık Kemal hakkında şimdiye...
10.03.2014
1.541
TRT kanunu meselesi Millet Meclisini işgal eden mühim konulardan biri...
10.03.2014
1.374
Nejdet Sançar öldü demek, Türkçülük cephesi en iyi savaşan tümenini...
10.03.2014
1.340
Profesör Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri 16 Kasım 1974’te hayata veda etti....
10.03.2014
1.358
Birkaç gün önce ölen Prof. Caferoğlu Ahmet, Türk kültür hayatına...
10.03.2014
1.301
Türkçülük ülküsünün bugünkü en büyük şahsiyeti Rıza Nur artık “Dünkü...
10.03.2014
1.708
AİLESİ RIZA NUR’un baba tarafı en aşağı 200 yıldan beri...
10.03.2014
1.767
12