Kategori: Makaleler – 1

XV. Yüzyılda, bizde, belirli bir tarih görüşü vardı: Türk tarihinin...
16.04.2015
4.093
Mayıs ayının Türk tarihinde büyük bir yeri vardır: Türkiye’nin kurulmasını...
20.04.2014
2.323
Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden biri olan İkinci Murad, 12 Temmuz...
02.03.2014
1.718
Türkiye’de Osmanlı sülalesi hâkim olduktan sonra(1) acem taklidi divan edebiyatının...
28.02.2014
2.380
Türk tarihinde şanlı, elemli, uğursuz birçok mayıs günleri vardır. Bu...
28.02.2014
1.741
Ağustos, tarihimizde mühim ve şanlı bir aydır. 26 Ağustos 1071...
27.02.2014
1.265
Birinci Cihan Savaşı sonlarında Moskof Çarlığı’nın yıkılmasıyla kurulan Azerbaycan Türk...
26.02.2014
1.390
Her millette olduğu gibi bizde de birçok günler kutlanır, bayram...
25.02.2014
1.201
3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana...
24.02.2014
1.114
Bundan 29 yıl önce Ankara’da yapılan bir yürüyüş, bugün farkına...
23.02.2014
1.053
İstanbul’da Zeytinburnu’nda oturan Doğu Türkistanlı Kazaklardan 72 aile, ümitle ümitsizlik...
22.02.2014
1.117
Bundan yıllarca önce, Doğu Türkistan’ın kuzey bölgelerinde yaşayan Kazak Türkleri’nden...
21.02.2014
1.661
Kazak Türkleri’nden Hasan Oraltay’ın “Alaş” adındaki 200 sayfalık kitabı Türk...
20.02.2014
1.496
Ötüken’in eski sayılarından birinde, Sovyetler Birliğine dahil Türk Kazakistan Cumhuriyeti’nin...
19.02.2014
2.270
Yukarıdaki başlık, Türkiye’deki aşırı solun iç yüzünü açıklamakla tanınmış Aclan...
18.02.2014
1.245
Türkiye’de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin...
17.02.2014
1.449
Kırım Türklerinin ileri gelenlerinden Cafer Seydahmet Bey’in Gaspırali İsmail Bey...
16.02.2014
1.053
Üç yıldan beri çıkmakta olan “Türk Kültürü” dergisinin Türk kültürüne,...
15.02.2014
1.117
Milletin tarifi ne olursa olsun, bir bakıma göre o “birlikte...
14.02.2014
1.153
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir heyet, Gülcemal...
13.02.2014
1.379
Millî şuurun ve ilmî tarihçiliğin hâlâ gereğince gelişememesi, dinî taassubun...
12.02.2014
2.138
Kültürümüzün yılan hikâyelerinden biri de dil meselesidir. Eskiden zaman zaman...
10.02.2014
1.405
Türkçe’yi Türkleştirmek için uğraşmak ilk bakışta garip gibi gözükse de...
09.02.2014
2.898
Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti, Edebiyat Fakültesi Talebe Mecmuası adında bir...
08.02.2014
1.169
En eski zamanlardan beri gaza toprağı olan Türk Elleri dünyanın...
07.02.2014
1.388
Son zamanlarda iki Türk bilgini tarafından iki mühim eser neşrolundu....
06.02.2014
1.155
Birinci kânun ayında Türk tarihinin iki şanlı yıl dönümü vardır....
05.02.2014
1.209
12 Kasım 1968’de, saat 19’daki Radyo Ajans Haberlerinde ve ertesi...
04.02.2014
1.768
İran Türklerinden olduğu anlaşılan San’an Azer tarafından “İran Türkleri” adıyla...
03.02.2014
1.466
İstanbul’u zapt eden Türk askerlerinden 18 kahramanın taşlarını saklayan bir...
02.02.2014
1.176
12